Thưa luật sư, xin hỏi: Căn nhà tôi đang ở được chú tôi đứng tên xin giấy phép xây dựng trước giải phóng. Năm 1978, chú tôi vượt biên nên nhà nước đã ra quyết định quản lý nhà. Từ đó đến nay, ông bà nội và gia đình tôi vẫn tiếp tục ở trong căn nhà. Xin hỏi, theo Nghị quyết 755 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, cha mẹ tôi có được công nhận quyền sở hữu nhà hay không? (Người hỏi: L.K.H, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trong hoàn cảnh cụ thể của gia đình ông, có hai trường hợp xảy ra: Một, nếu đăng ký hợp đồng thuê nhà của nhà nước thì nay gia đình ông có thể làm thủ tục xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước. Hai, nếu gia đình ông không ký hợp đồng thuê nhà của nhà nước (tức thực tế nhà nước chưa quản lý, bố trí sử dụng nhà), quyền sở hữu nhà sẽ được giải quyết theo Điều 5 Nghị quyết 755 ngày 2/4/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, người đang sử dụng nhà sẽ được công nhận quyền sở hữu nhà nếu là chủ sở hữu hoặc là người thừa kế hợp pháp của chủ sở hữu nhà. Trường hợp người đang sử dụng nhà không thuộc một trong các đối tượng này, ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân. Người đang sử dụng nhà được tiếp tục sử dụng và phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định về sử dụng nhà đất thuộc sở hữu toàn dân.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)