Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền sở hữu"

quyền sở hữu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền sở hữu.

Quyền tác giả và giải quyết xung đột pháp luật về quyền tác giả trong tư pháp quốc tế

Quyền tác giả và giải quyết xung đột pháp luật về quyền tác giả trong tư pháp quốc tế
Quyền tác giả là một trong các lĩnh vực dân sự thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Việc xung đột pháp luật trong việc điều chỉnh quan hệ này cũng là điều không khó tránh khỏi. Vậy pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước sẽ giải quyết tính trạng xung đột này như thế nào ?

Hướng dẫn soạn mẫu điều khoản bảo lưu quyền sở hữu

Hướng dẫn soạn mẫu điều khoản bảo lưu quyền sở hữu
Thực chất bảo lưu quyền sở hữu là hình thức trả góp. Bảo lưu quyền sở hữu được nhắc đến như là một trường hợp đặc biệt của hợp đồng mua trả chậm trả dần: Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi nhận tài sản mua.

Quy định về bảo lưu quyền sở hữu trong BLDS 2015

Quy định về bảo lưu quyền sở hữu trong BLDS 2015
Mỗi ngày có rất nhiều hợp đồng được giao kết. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Để đảm bảo cho quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện, pháp luật đã quy định về biện pháp bảo đảm.

Kiến nghị hoàn thiện quy định về bảo lưu quyền sở hữu trong BLDS 2015.

Kiến nghị hoàn thiện quy định về bảo lưu quyền sở hữu trong BLDS 2015.
Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là những yêu cầu quan trọng cho sự vận động và phát triển của đời sống xã hội. Dù sở hữu nhiều ưu điểm, tuy nhiên bảo lưu quyền sở hữu vẫn có những mặt hạn chế nhất định. Chế định về biện pháp bảo đảm, đặc biệt là bảo lưu quyền sở hữu sẽ được hoàn thiện

Tội xâm phạm sở hữu là gì ? Các tội thuộc nhóm tội xâm phạm sở hữu

Tội xâm phạm sở hữu là gì ? Các tội thuộc nhóm tội xâm phạm sở hữu
Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật. Thực hiện hành vi xâm phạm sở hữu tức là người đó đã thực hiện hành vi xâm phạm quyền cơ bản của công dân, và quyền sở hữu này phải được pháp luật bảo vệ.

Bàn luận về sự từ bỏ (ABANDONMENT) là gì ?

Bàn luận về sự từ bỏ (ABANDONMENT) là gì ?
Sự từ bỏ là việc từ bỏ tự nguyện các quyền, quyền sở hữu, hay khiếu nại về tài sản, và bị tước mất mọi quyền lợi sở hữu hợp pháp... Vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ tìm hiểu và làm rõ hơn về vấn đề này.

Mối quan hệ giữa quyền hưởng dụng và quyền sở hữu là gì?

Mối quan hệ giữa quyền hưởng dụng và quyền sở hữu là gì?
Quyền hưởng dụng trong chừng mực nào đó, có thể xem như được phân tích từ “kết quả chia tách các nội dung của quyền sở hữu: người có quyền hưởng dụng nắm giữ quyền sử dụng; còn chủ sở hữu giữ lại cho mình quyền định đoạt đối với tài sản. Phân tích mối quan hệ giữa quyền hưởng dụng và quyền sở hữu:

Xác định chủ sở hữu là chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

Xác định chủ sở hữu là chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra
Bài viết dưới đây sẽ phân tích đến các vấn đề liên quan tới chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra trong trường hợp người đó là chủ sở hữu. Như vậy chủ sở hữu tài sản là gì? Trường hợp có sự vi phạm quy định về quản lý tài sản, trách nhiệm bồi thường thiệt hại như thế nào?

Xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi bị thất lạc, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

Xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi bị thất lạc, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên
Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu, đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy; Tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên được xác lập quyền sở hữu khi nào? Khi nào thì được xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc?