Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền sở hữu"

quyền sở hữu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền sở hữu.

Xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi bị thất lạc, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

Xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi bị thất lạc, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên
Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu, đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy; Tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên được xác lập quyền sở hữu khi nào? Khi nào thì được xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc?

Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản có bị giới hạn không?

Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản có bị giới hạn không?
Giới hạn quyền sở hữu là gì? Thế nào là tình thế cấp thiết? Tài sản bị thiệt hại do tình thế cấp thiết có được bồi thường không? Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Quyền sở hữu và các phương thức dân sự bảo vệ quyền sở hữu

Quyền sở hữu và các phương thức dân sự bảo vệ quyền sở hữu
Quyền sở hữu là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội cũng như trong pháp luật dân sự. Bộ luật dân sự ra đời, chế định tài sản và quyền sở hữu đóng vai trò trung tâm, tạo cơ sở pháp lý cho các chế định khác trong Bộ luật cũng như trong các văn bản pháp luật khác về quan

Quyền hưởng dụng là gì ? Phân tích nội dung quyền hưởng dụng theo luật ?

Quyền hưởng dụng là gì ? Phân tích nội dung quyền hưởng dụng theo luật ?
Khoản 1 Điều 159 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Quyền khác đổi với tài sản là quyền của chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chù thể khác”. Vậy, quyền khác ở đây là gì ? Bài viết phân tích và làm rõ quyền hưởng dụng đối với tài sản. Cụ thể:

Phân tích chủ thể, khách thể của chế độ sở hữu toàn dân ?

Phân tích chủ thể, khách thể của chế độ sở hữu toàn dân ?
Sở hữu toàn dân là hình thức cao nhất của sở hữu xã hội chủ nghĩa, trong đó các tư liệu sản xuất, tư liệu sinh hoạt, các phương tiện và tài sản khác thuộc về nhà nước - người đại diện chính thức của nhân dân. Vậy, chủ thể và khách thể của sở hữu toàn dân được hiểu như thế nào ? Bài viết phân tích:

Sở hữu riêng là gì ? Phân tích yếu tố chủ thể, khách thể và nội dung sở hữu riêng ?

Sở hữu riêng là gì ? Phân tích yếu tố chủ thể, khách thể và nội dung sở hữu riêng ?
Sở hữu riêng là hình thức sở hữu của một chủ thể là cá nhân hoặc một pháp nhân đối với tài sản của mình. Với tư cách là một chủ sở hữu, cá nhân, pháp nhân có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu riêng. Bài viết phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến sở hữu riêng: