Hiện tại phòng nhân sự kêu tôi lên nói về vấn đề hạ cấp bậc (Làm nhân viên ) nhân sự nói vì trong công ty dư nhiều vị trí ....khoảng 10 người nhân viên như tôi. Nếu tôi không đồng ý có được không? vì tôi nghĩ nếu hạ cấp bậc mà công ty khác mua lại sẽ hạ mức lương (hiện tại công ty cũ đang tiến hành hạ cấp bậc trước khi công ty mới vào) ?

Mong luật sư sớm giải đáp thắc mắc giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn luật sư!

Người gửi: An

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Công ty bị bán cho công ty khác, người lao động sẽ ra sao ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

>> Xem thêm:  Người lao động bị kết án tù giam thì công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ vào điều 45, bộ luật lao động về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã quy định như sau:

"Điều 45. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã

1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

2. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

3. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này."

Như vậy, khi công ty bạn sáp nhập với một công ty khác thì:

Thứ nhất, công ty mới phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng lao động hiện có và tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động với bạn. Nếu không sử dụng hết lao động hiện có thì phải lập phương án sử dụng lao động.

Thứ hai, công ty cũ của bạn cũng phải lập phương án sử dụng lao động theo đó việc hạ cấp bậc(Làm nhân viên ) của bạn vì trong công ty dư nhiều vị trí là hoàn toàn hợp pháp bạn không thể phản đối. Nếu bạn không đồng ý với việc đó bạn có thể đề nghị với công ty cho bạn thôi việc khi đó bạn sẽ được môt khoản trợ cấp mất việc làm theo quy định tại điều 49, bộ luật lao động.

Phương án sử dụng lao động được quy định tại Điều 46 Bộ luật lao động như sau:

Điều 46. Phương án sử dụng lao động

1. Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;

b) Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;

c) Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

d) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

2. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở."

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài