Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến bộ phận tư vấn pháp luật lao động của Luật Minh Khuê, vấn đề bạn quan tâm Chúng tôi xin trao đổi cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật lao động năm 2012

2. Nội dung trả lời

Thưa Luật sư! Em làm tại một công ty gia công được gần 5 tháng sau đó công ty ký giấy nghỉ tạm ngừng hợp đồng hưởng 70% lương đến nay em đã nghỉ ở nhà 4 tháng 15 ngày mà công ty vẫn chưa gọi đi làm nên em đã đi xin làm ở công ty khác được 1 tháng và em đã báo lên công ty cũ để chấm dứt hợp đồng luôn nhưng công ty này trả lời không có ai chịu trách nhiệm chính ở đấy nên không có ai giải quyết cho em để em lấy sổ bảo hiểm nộp vaò công ty mới. Vậy em muốn hỏi trường hợp của em công ty có phải trả lương những tháng em đã tạm ngừng hợp đồng không vì lúc nghỉ công ty bảo phải khi nào công ty hoạt động lại thì công ty mới thanh toán những tháng lương tạm nghỉ.

Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

"Điều 98. Tiền lương ngừng việc

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định."

Theo đó, nếu việc công ty cho bạn tạm ngừng làm việc mà do lỗi của công ty thì bạn được trả đủ tiền lương những tháng bạn nghỉ. Nếu việc công ty cho bạn nghỉ là do nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, địch họa, hay vì lý do kinh tế thì tiền lương trong những ngày bạn ngừng việc do bạn và công ty thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

"Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Như vậy, có thể xác định nếu bạn chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày

Kính gửi Luật Sư! Tôi công tác tại công ty được 12 năm và hiện HĐLĐ của tôi là HĐ Vô thời hạn. Nay, công ty ra quyết định cho tôi thôi việc, ban đầu với lý do là vi phạm qui định công ty, song không có cơ sở pháp lý nào cho lý do này, sau đó công ty đã đưa ra lý do khác là do thu hẹp sản xuất nên giảm biên chế nhân sự. Vui lòng tư vấn cho tôi biết: 1. Trong trường hợp này công ty đã làm đúng luật lao động hay không ? 2. Nếu đúng thì mức bồi thường của công ty cho người lao động là như thế nào ? Mong phản hồi của Luật sư.
Tôi là người lao động đang làm ở công ty du lịch thì bị công ty cho nghỉ việc không có lý do. Vậy tôi xin hỏi luật sư là tôi sẽ được công ty đền bù những khoản gì ? Và tôi có thể́ khởi kiện công ty được không ? Xin cảm ơn luật sư.

Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

>> Xem thêm:  Các khoản tiền được nhận khi nghỉ việc ? Người lao động tự ý nghỉ việc phải bồi thường những gì ?

"Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

>> Xem thêm:  Hỏi đáp về luật lao động khi bị điều chuyển công việc không đúng chuyên môn ?

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng."

Như vậy, bạn làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn nên công ty chỉ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 và phải tuân thủ thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 của điều luật trên.
Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp này công ty sẽ phải trả trợ cấp thôi việc cho bạn theo Điều 48 Bộ luật lao động nếu bạn đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.
- Trong trường hợp công ty thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo Điều 44 Bộ luật lao động thì:

"1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh."

Như vậy, công ty phải trả trợ cấp mất việc làm cho bạn theo quy định tại Điều 49 Bộ luật Lao động năm 2012: 

"Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn mà không thuộc các trường hợp nêu trên (đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật) thì theo Điều 42 Luật lao động, người sử dụng lao động:

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Nếu công ty bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không theo quy định pháp luật trên thì theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2012 công ty bạn phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

"1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật lao động.

>> Xem thêm:  Tư vấn việc trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ chấm dứt HĐLĐ ?

Tôi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có đóng đầy đủ các loại bảo hiểm trong đó có bảo hiểm thất nghiệp. Tôi xin nghỉ việc thì bộ phận hành chính nhân sự thông báo sẽ không được hưởng lương và bất cứ trợ cấp gì của công ty. Cho tôi hỏi công ty làm như vậy có đúng không? Tôi phải làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình?

Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 thì nếu bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động bạn phải báo trước 45 ngày. Nếu bạn không đáp ứng thời gian báo trước bạn phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động năm 2012, cụ thể:

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Theo đó, nếu bạn vi phạm thời hạn báo trước, bạn không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. Nếu bạn đơn phương chấm dứt đúng pháp luật thì công ty phải có trách nhiệm chi trả cho bạn tiền lương tương ứng những ngày bạn đã làm, trợ cấp thôi việc và trả lại các giấy tờ, hồ sơ đã nhận của bạn. Nếu công ty không thực hiện, bạn có thể gửi đơn khiếu nại lên người sử dụng lao động và đưa ra một thời hạn nhất định nếu hết thời hạn đó mà công ty không thanh toán thì bạn gửi đơn đến sở lao động thương binh và xã hội yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết.

Công ty tôi sản xuất lông mi giả, đây là ngành nghề cần phải đào tạo và có thể mang về nhà làm vì vậy có một số công nhân chưa đủ 18 tuổi muốn xin vào làm như vậy chúng tôi có được nhận công nhân từ 16 đến 18 tuổi không ? Và khi làm hợp đồng bao nhiêu tháng, cha mẹ ký bảo lảnh được không ? Mổi lần thay đổi hợp đồng cha me phải ký hay chỉ ký một lần duy nhất ? Xin cảm ơn.

Điều 163 Bộ luật lao động năm 2012. Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên

1. Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần.

Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

3. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

>> Xem thêm:  Công ty có trách nhiệm gì khi cho người lao động thôi việc ?

4. Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác;

5. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.

Theo Khoản 4 Điều 21 Bộ luật dân sự năm 2015

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Theo đó, công ty của bạn sản xuất lông mi giả, đây không phải là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nên bạn có thể nhận người từ 16 tuổi đến 18 tuổi làm việc. Đây là công việc ổn định thì bạn phải giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn ( từ đủ 12 tháng đên 36 tháng), hoặc bạn có thể giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động giữa công ty và người từ 16 đến 18 tuổi có thể được xác lập giữa công ty và người chưa thành niên trong độ tuổi này vì theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật lao động không quy định phải có người đại diện kí thay.

Tôi ký HĐLĐ không xác định thời hạn với công ty. Vừa rồi công ty có thay đổi người đại diện theo pháp luật mới bắt tôi phải viết đơn xin nghỉ việc nhưng tôi không đồng ý. Thấy vậy, công ty đã tìm mọi cách để ép tôi phải nghỉ việc: Khóa email công ty, khóa cửa phòng làm việc của tôi, bắt tôi phải bàn giao lại các công việc mình đang phụ trách cho người không liên quan. Bên cạnh đó còn bắt tôi phải làm rất nhiều giải trình về những việc tôi không hề biết...Xin hỏi luật sư trong trường hợp này tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

"Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi có cam kết làm việc lâu dài có trái luật ?

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng."

Như vậy, công ty của bạn chỉ được cho bạn nghỉ việc nếu có một trong các lý do nêu trên. Bên cạnh đó, để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn khi có một trong các lý do nêu trên, công ty của bạn phải báo trước cho bạn ít nhất 45 ngày vì hợp đồng giữa bạn và công ty là hợp đồng không xác định thời hạn.

Ở đây, theo thông tin bạn cung cấp, người quản lý đã yêu cầu bạn tự viết đơn xin nghỉ việc. Đây là vấn đề thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động không

trái với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do là thoả thuận nên bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý viết đơn xin thôi việc.Nếu bạn không tự nguyện viết đơn, người quản lý

>> Xem thêm:  Mức hưởng trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật

đó cũng không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu người lao động không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 38 BLLĐ 2012.

Nếu xét thấy việc công ty bắt bạn giải trình và xử lý kỷ luật bạn là không đúng thì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn có thể lựa chọn việc khiếu nại hoặc

khởi kiện ra tòa án để để nghị giải quyết. Cụ thể như sau:

• Về việc khiếu nại: Bạn có quyền gửi đơn khiếu nại lần đầu đến lãnh đạo công ty. Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại hoặc không được giải quyết

khiếu nại khi đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu, bạn có quyền khiếu nại lần 2 đến Chánh thanh tra Sở lao động – thương binh và xã hội nơi công ty bạn đặt trụ sở

chính. Việc giải quyết khiếu nại sẽ tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 119/2014/NĐ-CP.

• Về việc khởi kiện tại Tòa án: Vụ việc giữa bạn và công ty là tranh chấp lao động liên quan đến vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật do đó căn cứ

theo quy định tại Điều 201 Bộ luật lao động thì vụ việc của bạn không bắt buộc phải qua hòa giải của hòa giải viên lao động. Vì vậy, bạn có quyền khởi kiện ra Tòa án có

thẩm quyền để đề nghị giải quyết.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Chế độ trợ cấp thôi việc đối với Lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Những trường hợp mà người lao động chấm dứt HĐLĐ hợp pháp không bị coi là trái luật là gì ?