Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải thực hiện việc thông báo như sau:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

Nếu trường hợp người lao động của công ty bạn không thông báo trước 30 ngày thì được xác định là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật;  khi người lao động chấm dứt hợp đồng trái luật thì người lao động có trách nhiệm:

 1. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động nếu có cam kết thỏa thuận

4. Ngoài ra người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Đối với vấn đề tiền lương, Luật quy định nguyên tắc trả lương thì phải trả lương đúng hạn, đúng hạn. Trường hợp có lý do đặc biệt: thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng.

Như vậy thì trường hợp này dù là lỗi của người lao động dẫn đến hợp đồng chấm dứt, nhưng không vì như vậy mà công ty có quyền giữ lương của người lao động. Việc người lao động chấm dứt hợp đồng sai quy định thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm như trên.

Ngoài ra, đối với hành vi trả lương không đúng hạn thì người sử dụng lao động sẽ bị áp dụng biện pháp phạt hành chính theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP:

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc trước khi sinh ?

Điều 13. Vi phạm quy định về tiền lương

3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn;.... theo một trong các mức sau đây: 

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực lao động, 1900.6162 để được luật sư hỗ trợ trực tuyến.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật minh Khuê 

>> Xem thêm:  Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài