Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật lao động 2012

2. Luật sư tư vấn

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng với công ty, tuy nhiên, vị trí làm việc của bạn sau khi ký hợp đồng không đúng với thỏa thuận của bạn với côn ty trong hợp đồng lao động. Trong trường hợp này bạn hoàn toàn có cơ sở yêu cầu công ty phải thay đổi lại vị trí làm việc của bạn theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu công ty không đồng ý sắp xếp lại vị trí làm việc của bạn thì bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty. Theo đó, điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định về những trường hợp người lao động được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Trong trường hợp bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty thì bạn phải báo trước cho công ty biết về việc bạn sẽ nghỉ việc một khoản thời gian tối thiểu  là 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn. Sau thời gian 30 ngày báo trước này bạn có quyefn nghỉ việc tại công ty và không phải bồi thường cho công ty bất cứ khoản tiền nào (trừ trường hợp trong quá trình làm việc bạn cố tình gây thiệt hại về tài sản cho công ty thì phải bồi thường cho công ty giá trị tài sản bị thiệt hại). Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được ghi nhận tại khoản 2, 3 điều 37 Bộ luật lao động 2012 như sau:

...2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật lao động về đơn phương nghỉ việc trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trong thời gian thử việc có được trả lương không ? Tính lương thử việc