1. Mẫu giấy xác nhận lương là gì ?

Giấy xác nhận lương là văn bản ghi lại, chứng nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc cấp có thẩm quyền liên quan đến tiền lương, thưởng trong quá khứ mà người lao động, công chức, viên chức ... (sau đây gọi chung là người lao động) được hưởng theo quy định của pháp luật mà công ty hoặc tổ chức đã chi trả cho người lao động nói chung.

 

2. Mục đích của việc xác nhân lương để làm gì ?

Thông thường việc xác nhận lương, thu nhập, chức danh ... của người lao động nói chung là do nhu cầu của người lao động để họ sử dụng văn bản này vào những mục đích cá nhân của họ.

Ví dụ về một số mục đích sử dụng căn bản:

+ Xác nhận lương, thu nhập để chứng minh nguồn trả nợ đối với khoản vay của ngân hàng. Đây là một trong những mục đích thường gặp nhất, thường được sử dụng của mẫu này. Vì khi vay vốn ngân hàng (tổ chức tín dụng) thường yêu cầu chứng minh nguồn trả nợ. Thu nhập từ nguồn lương, thưởng, phụ cấp (nếu có) là một trong những tài liệu chứng minh khả năng trả nợ của người vay (ở đây là người lao động).

+ Xác nhận lương để phục vụ hoạt động thuyên chuyển công tác giữa các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp.

+ Và các mục đích xác nhận khác theo yêu cầu của người lao động.

 

3. Mẫu đơn xin xác nhận mức lương

Người lao động khi cần công ty xác nhận mức lương (thu nhập) của mình tại doanh nghiệp thì cần làm đơn gửi lên Ban giám đốc công ty để xin (yêu cầu xác nhận) để phục vụ các mục đích cá nhân hoặc công việc. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu đơn xin xác nhận mức lương cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

 

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư ABC

Họ avf tên: Nguyễn Hòa Bình  

Ngày sinh: 01 – 06 – 1992

Số CMND: 017267xxx           Cấp ngày: 23/ 07/ 20xx           Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 275, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ tạm trú: Số 275, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Di động: 0912827xxx

Hiện đang công tác tại: Công ty TNHH Đầu tư ABC

Địa chỉ công ty: Số 12 Ngõ 74, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân,  Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 123456xxx

Chức vụ: Nhân viên bán hàng                      Bộ phận: Kinh doanh

Hình thức trả lương:          Bằng tiền mặt  

                                          Hình thức thu nhập từ tiền lương qua các tháng  Tháng 7/2024 Tháng 08/2024 Tháng 09/2024 Tháng 10/2024
Lương thực lãnh: 19.000.000 đ 19.000.000 đ 19.000.000 đ 19.000.000đ

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc Công ty xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Lý do: Để để bổ sung hồ sơ vay vốn ngân hàng chứng minh nguồn thu nhập trả nợ vay.

Xác nhận của Công ty                                            

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)     

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2024

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                

4. Mẫu giấy xác nhận lương thông dụng nhất

Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu giấy xác nhận lương, thu nhập, phụ cấp, xác nhận chức danh của người lao động theo mẫu dưới đây để quý khách hàng tham khảo. Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến mẫu giấy này hãy liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162 để được hỗ trợ trực tiếp

>> Tải ngay: Mẫu giấy xác nhận lương

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

 

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

 

Họ và tên                   :.............................................................. 

Địa chỉ                      :................................................................ 

Số CMND                  : ........... cấp ngày .../..../20 ... Cơ quan cấp: ....

Hiện đang làm việc tại : Công ty luật TNHH Minh Khuê

Địa chỉ công ty          :     Phòng 802, tòa nhà VNT, Số 19,  đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại                  :    04.3551.0350

Bộ phận                     :    Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp                         Chức vụ: Trưởng phòng

Hợp đồng lao động    :    o Thời vụ                     o Thời hạn 1 năm          o Thời hạn 2 năm

                                        o Thời hạn 3 năm         o Không xác định thời hạn o Khác……

Thời hạn hiệu lực        :  Từ 20/09/___

Ngày vào làm việc      :   20/09/___

Mức lương chính        :   12.500.000 VNĐ/ tháng             Trước thuế o  Sau thuế   o

Thu nhập khác           :    2.000.000 VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng

 Xác nhận của công ty                                                          

Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác

    Hà Nội, ngày ____ tháng ___ năm __

  Ký và ghi rõ họ tên

                                                                                        

             

 

 

----------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;