1. Khuyến mại là gì? Đăng ký khuyến mại là gì?

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng , cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Đăng ký khuyến mại là thủ tục hành chính mà cá nhân, tổ chức làm hồ sơ nộp về Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại để thực hiện chương trình khuyến mại.

Các hình thức khuyến mại:

- Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

- Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức nàu được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng là phiếu để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí vav các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

- Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Nguyên tắc thực hiện khuyến mại:

- Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

- Thương nhân thực hiện Chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại ( nếu có ) liên quan đến chương trình khuyến mại.

- Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại.

- Việc thực hiện khuyến mại phải đảm bảo:

+ Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác.

+ Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

- Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại .

 

2. Hồ sơ đăng ký khuyến mại tại Hà Nam

Đăng ký khuyến mại tại Hà Nam gồm có:
- 1 đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

- 1 thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng.

- 1 bản sao không cần chứng thực giấy thực giấy tờ chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại:

- Tên thương nhân thực hiện khuyến mại.

- Tên chương trình khuyến mại.

- Địa bàn thực hiện khuyến mại ( các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại).

- Hình thức khuyến mại.

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại ( giải thưởng , quà tặng ).

- Thời gian thực hiện khuyến mại.

- Khách hàng của chương trình khuyến mại ( đối tượng hưởng khuyến mại ).

- Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại ( thể lệ chương trình khuyến mại).

- Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký khuyến mại: 

- Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Bộ Công thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Hình thức đăng ký khuyến mại gồm có:

- Nộp 1 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Nộp 1 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở lý nhà nước có thẩm quyền.

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

 

3. Một số chương trình khuyến mại tại Hà Nam

- Công ty cổ phẩn Dinana Unicharm, tên chương trình khuyến mại " tri ân khách hàng" , nội dung chi tiết chương trình " Thông báo thực hiện khuyến mại số SCT-CS.MB-2022-058 ngày 20/6/2022, thời gian thực hiện 12/8/2022 - 30/11/2022.

- Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam, tên chương trình khuyến mại " Chương trình khuyến mại suất 6FT GRAFE tặng thùng đá - khu vực miền Bắc, nội dung chi tiết chương trình" Thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại số SĐ/6/2022/0001940/43/HA6 ngày 12/7/2022, thời gian thực hiện 12/8/2022-12/9/2022.

- Tổng công ty giải đáp doanh nghiệp Viettel, tên chương trình khuyến mại " khuyến mại tăng tin nhắn sử dụng dịch vụ Edu. One giai đoạn đầu năm 2022- 2023, nội dung chi tiết chương trình " Thông báo thực hiện khuyến mại số 4122/VTS-GPGDS ngày 8/7/2022, thời gian thực hiện 25/8/2022 - 15/12/2022.

- Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á, tên chương trình khuyến mại " khuyến mại số 01/08 DONGA-HN năm 2022", nội dung chi tiết chương trình " Thông báo thực hiện khuyến mại số 01/08-DONGA-HN ngày 18/7/2022, thời gian thực hiện ngày 1/8/2022-31/8/2022.

- Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á, tên chương trình khuyến mại " Khuyến mại số 02/08 DONGA-HN năm 2022", nội dung chi tiết " Thông báo thực hiện khuyến mại số 02/08-DONGA-HN ngày 18/7/2022" ,thời gian thực hiện ngày 1/8/2022-31/8/2022.

- Công ty cổ phần dịch cụ và nền tảng tài chính kỹ thuật số TNEX, tên chương trình khuyển mại " đại hội hoàn tiền", nội dung chi tiết " Thông báo thực hiện khuyến mại số 24/2022/TB-TNEX ngày 21/07/2022, thời gian thực hiện ngày 1/8/2022-31/10/2022.

- Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai - Ichi Việt Nam, tên chương trình khuyến mại " trung thu đoàn viên, nhận quà yêu thương ", nội dung chi tiết " Thông báo thực hiện khuyến mại số 407/GD/Dai-ichi/2022 ngày 20/7/2022", thời gian thực hiện ngày 1/8/2022-31/8/2022.

- Công ty cổ phần Phú Trường Quốc tế, tên chương trình khuyến mại " khuyến mại nước giải khát", nội dung chi tiết " Thông báo thực hiện khuyến mại số 32/TB-PTR ngày 20/7/2022, thời gian thực hiện ngày 1/8/2022-30/9/2022.

- Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Châu Á, tên chương trình khuyến mại " khuyến mại tháng 8/2022 ", nội dung chi tiết " Thông báo thực hiện khuyến số 535/TBKM-2022 ngày 20/07/2022, thời gian thực hiện 1/8/2022-31/08/2022.

- Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, tên chương trình khuyến mại " MSC-ME00-Dùng thử-T07.2022-Kênh GT- Toàn quốc- Snack Ponnie khô gà bơ tỏi", nội dung chi tiết " Thông báo thực hiện khuyến mại số 078.01/T07/2022/TBKM-MSC ngày 20/7/2022", thời gian thực hiện 1/8/2022-30/8/2022.

Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn về thủ tục đăng ký khuyến mại tại Hà Nội của Luật Minh Khuê. Quý khách hàng còn nhiều vướng mắc vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn qua số điện thoại 1900.6162 để được tư vấn pháp luật. Trong trường hợp, Quý khách có nhu cầu đăng ký chương trình khuyến mại tại Hà Nam vui lòng liên hệ: 0983.63.61.62 hoặc gửi yêu cầu báo giá chi tiết về email: lienhe@luatminhkhue.vn.