1. Tại sao phải đăng ký khuyến mại tại Hải Phòng?

Trên thị trường mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, ta không ít lần bắt gặp những chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn của các nhãn hàng, cửa tiệm, siêu thị... Tại một Thành phố trực thuộc trung ương như Hải Phòng, nền kinh tế thu hút nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước thì sức cạnh tranh kinh tế giữa các doanh nghiệp nơi đây khá gay gắt và khốc liệt. Do vậy việc đưa ra các chương trình khuyến mại thường xuyên là một hoạt động dễ dàng nhất để lôi kéo khách hàng về phía mình, quảng bá sản phẩm, đưa các dịch vụ mà thương nhân kinh doanh, cung ứng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo quy định của pháp luật, nếu thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi (bốc thăm trúng thưởng) thì thương nhân phải tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại tại Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương. Do vậy nếu doanh nghiệp thực hiện triển khai hoạt động xúc tiến thương mại bằng hình thức này sẽ phải đăng ký khuyến mại, nếu như cố tình hoặc vô ý không đăng ký, thương nhân sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt có thể lên đến 20 triệu đồng. 

Vì vậy để đảm bảo quyền lợi của mình và đảm bảo lợi ích kinh doanh, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại Hả Phòng, khi đủ các điều kiện thì phải tiến hành đăng ký khuyến mại tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

2. Quy định về chương trình khuyến mại được đăng ký tại Sở Công Thương Hải Phòng

Thứ nhất, cần lưu ý không phải hình thức khuyến mại nào cũng được đăng ký khuyến mại tại Sở Công Thương, Bộ Công Thương. Chỉ có những chương trình khuyến mại thực hiện dưới hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi, hoàn toàn dựa vào sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi) và một số hình thứ khác nếu cơ quan có thẩm quyền về thương mại chấp nhận thì mới được đăng ký tại Sở Công Thương

Thứ hai, về chủ thể có đủ điều kiện thực hiện chương trình khuyến mại phải là những thương nhân Việt Nam, Chi nhánh thương nhân Việt Nam hoặc chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam trực tiếp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp được thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán lẻ, bán buôn, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật). Cũng có thể là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Những văn phòng đại diện của thương nhân sẽ không được khuyến mại hoặc thuê thương nhân khác thực hiện khuyến mại tại Việt Nam cho thương nhân mà mình đại diện.

Thứ ba về là cần lưu ý về đối tượng hàng hóa, dịch vụ được phép khuyến mại. Mọi hàng hóa, dịch vụ không thuôc mục kinh doanh trái phép sẽ được đưa ra để khuyến mại. Bên cạnh đó những hàng hóa, dịch vụ được phép khuyến mại cũng không được nằm trong danh mục những sản phẩm bị cấm khuyến mại sau đây:

+ Rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc)

+ Dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập

+ Dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Và những đối tượng nêu trên cũng chính là những đối tượng không được dùng để khuyến mại. Vậy tiền có được dùng để khuyến mại hay không? Câu trả lời là tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng trừ trường hợp hoạt động khuyến mại được thực hiện dưới các hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; bán hàng, cung ứng dịch vụ theo hình thức giảm giá; bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèn theo phiếu mua hàng hoặc phiếu sử dụng dịch vụ. 

Thứ tư, thương nhân khi thực hiện chương trình khuyến mại cũng cần phải đặc biệt lưu ý về hạn mức tối đa của giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại cũng như mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Theo đó:

- Về mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. Trong trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung thì sẽ áp dụng mứ giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mưc giá này cũng sẽ áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định 

+ Mức giá này sẽ không áp dụng trong chương trình khuyến mại giảm giá đối với hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của nhà nước; hàng thực phẩm tươi sống và hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

- Về hạn mức tối đa của giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị, hàng hóa được khuyến mại trước khi diễn ra thời gian khuyến mại. Mức giá này không áp dụng đối với chương trình khuyến mại được tổ chức dưới hình thức chương trình văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, giải trí; dùng hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu cho khách hàng thử miễn phí, tặng hàng hóa, dịch vụ không thu tiền và không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hình thức dự thi nhận thưởng; chương trình khuyến mại may rủi; chương trình khuyến mại thường xuyên theo số lượng và trị giá mua hàng hóa. Như vậy khi đăng ký khuyến mại tại Sở Công Thương Hải Phòng, thương nhân sẽ không phải để ý đến hạn mức nêu trên mà sẽ phải quan tâm đến hạn mức sau đây:

+ Tổng giá trị của hnagf hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. 

+ Trong trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại thì giá trị của sản phẩm dùng để khuyến mại được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua sản phẩm dùng để khuyến mại; hoặc giá thị trường của loại hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố

+ Trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ mà thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ thì giá trị được tính bằng giá thành, hoặc giá nhập khẩu của loại hàng hóa, dịch vụ đó

+ Trường hợp tổ chức chương trình khuyến mại tập trung thì sẽ áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%

Chương trình khuyến mại tập trung là những chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian nhất định hoặc trong một mùa khuyến mại nhất định nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của nhà nước. Lúc này mọi thương nhân đều có quyền tham gia vào chương trình. 

Như vậy khi thực hiện chương trình khuyến mại thì quý thương nhân cần phải lưu ý về các vấn đề trên được quy định cụ thể trong luật để có thể đủ điều kiện đăng ký khuyến mại tại Sở Công Thương Hải Phòng. Quý thương nhân cần chú ý hoạt động khuyến mại của mình thuộc trường hợp nào để ra quyết định về hạn mức giá trị hàng hóa, dịch vụ tương ứng. 

 

3. Cách đăng ký hoạt động khuyến mại tại Sở Công Thương Hải Phòng

Sở Công Thương tại Thành phố Hải Phòng chính là cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc đăng ký khuyến mại của quý thương nhân trong trường hợp chương trình khuyến mại đó chỉ thực hiện trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. Còn Bộ Công Thương sẽ là cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc đăng ký hoạt động khuyến mại nếu chương trình khuyến mại được tổ chức ở trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Và để Sở Công Thương có thể xác nhận hoạt động khuyến mại của quý thương nhân, quý thương nhân cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký khuyến mại gửi lên cơ quan, bao gồm những tài liệu quan trọng sau đây: 

+ 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại: Giấy đăng ký này sẽ được làm theo Mẫu số 02 tại Phụ lục đính kèm theo Nghi định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

+ 01 Bản thể lệ chương trình khuyến mại: Được làm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục đính kèm theo Nghị định 81

+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng

+ 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật

Theo đó, nội dung quan trọng mà thương nhân cần phải đăng ký thực hiện khuyến mại sẽ bao gồm: Tên thương nhân thực hiện và tên chương trình khuyến mại; địa bàn và thời gian thực hiện chương trình khuyến mại; hình thức khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng); đối tượng được hưởng khuyến mại (chính là khách hàng); cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại và cuối cùng là thể lệ chương trình khuyến mại.

Sau khi đã hoàn tất chuẩn bị hồ sơ, thương nhân sẽ tiến hành nộp hồ sơ đến Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng theo địa chỉ: số 09 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng để được tiếp nhận và phê duyệt. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lời kết quả xác nhận hồ sơ đến thương nhân theo Mẫu số 04 của Nghị định 81 hoặc không xác nhận có kèm theo lý do theo Mẫu số 05 tại Phụ lục của Nghị định 81.

* Ngày nhận được hồ sơ: căn cứ theo ngày ghi nhận trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua bưu điện; căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tuyến; căn cứ vào ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Và cuối cùng cơ quan quản lý có thẩm quyền sẽ tiến hàng công khai thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận bằng các hình thức như văn bản, trang điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương. Thời gian thông báo sẽ không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Những nội dung cần phải công khai sẽ bao gồm: Tên thương nhân thực hiện chương trình, nội dung chi tiết chương trình khuyến mại, thời gian và địa bàn thực hiện chương trình khuyến mại.

 

4. Có thể nhờ sự hỗ trợ của Công ty Luật Minh Khuê giúp đăng ký khuyến mại tại Sở Công Thương Hải Phòng không?

Như đã phân tích ở trên, quý thương nhân có thể tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại theo hình thức trực tiếp hoặc quý khách hoàn toàn có thể liên hệ tới bên thứ ba là Công ty Luật Minh Khuê sẽ trực tiếp đại diện theo ủy quyền của quý khách, tiến hành thủ tục đăng ký khuyến mại tại Sở Công Thương Hải Phòng. Bởi trên thực tế, thủ tục diễn ra cũng khá phức tạp, quý thương nhân sẽ mất nhiều thời gian nghiên cứu nếu không có chuyên môn sâu trong vấn đề pháp lý. Điều này dễ dẫn đến sai xót trong quá trình làm thủ tục và sẽ không nhận được sự xác nhận đăng ký của Sở Công Thương

Vì vậy lựa chọn dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Minh Khuê là sự lựa chọn đúng đắn và đảm bảo được tối đa quyền lợi của quý khách. Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp cùng đội ngũ Luật sư có trình độ chuyên môn cao, tư duy nhạy bén sẽ sẵn sàng giúp quý khách thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại tai Hải Phòng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Luật sư bên Công ty sẽ tư vấn và hỗ trợ quý khách ngay từ những bước đầu tiên hình thành nên chương trình khuyến mại cho đến khi quý khách nhận được kết quả chấp nhận của bên Sở Công Thương Hải Phòng. Nếu quý khách có ý định muốn thực hiện chương trình khuyến mại cho những sản phẩm kinh doanh của mình và tin tưởng chúng tôi, quý khách hãy vui lòng liên hệ với Công ty theo các kênh liên lạc đươc gắn cuối bài viết để nhận dược sự tư vấn nhiệt tình từ phía Luật sư 

Trên đây là toàn bộ thông tin về Đăng ký khuyến mại tại Sở Công Thương, Hải Phòng mới nhất mà Công ty Luật Minh Khuê gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại: 19006162 để được Luật sư tư vấn trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của quý khách.

Nếu quý khách muốn báo giá về chi phí dịch vụ Đăng ký hoạt động khuyến mại tại Sở Công Thương Hải Phòng hoặc bất kỳ tỉnh thành khác trên khắp địa bàn cả nước, quý khách hãy gửi yêu cầu báo giá đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!