1. Thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định?

Từ ngày 15/7/2018 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Thay thế cho nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Quy định về đăng ký hoạt động khuyến mại cho các đơn vị.

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký khuyến mại, gọi ngay: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2018. Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005 về hoạt động xúc tiến thương mại hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực./.

Quy định về quy trình, hồ sơ và thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại với sở công thương được quy định tại điều 19 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại cụ thể như sau :

Điều 19. Đăng ký hoạt động khuyến mại

1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

3. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

a) Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

b) Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

c) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

4. Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm:

a) 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định;

c) Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

d) 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

5. Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

a) Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

b) Tên chương trình khuyến mại;

c) Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

d) Hình thức khuyến mại;

đ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

e) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

g) Thời gian thực hiện khuyến mại;

h) Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

i) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

k) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

l) Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

7. Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận để phối hợp quản lý.

8. Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai bao gồm:

a) Tên thương nhân thực hiện;

b) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại;

c) Thời gian thực hiện khuyến mại;

d) Địa bàn thực hiện khuyến mại.

Như vậy, trước tiên để đơn vị thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại thì đơn vị cần xét xem trường hợp của đơn vị có thuộc hoạt động khuyến mại không ? Sau đó chuẩn bị hồ sơ bao gồm :

+ 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);

+ 01 Thể lệ chương trình khuyến mại (theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);

+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

+ 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Nộp hồ sơ trên lên cơ quan có thẩm quyền lên :

+ Sở công thương : hoạt động khuyến mại liên quan đến 1 tỉnh;

+ Bộ công thương : hoạt động khuyến mại liên quan đến 2 tỉnh trở lên.

Hồ sơ sẽ được xem xét và trả lời xác nhận hoặc không xác nhận hoạt động khuyến mại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

 

2. Quy định về thời gian trả khuyến mại?

Thưa luật sư, Tôi xin hỏi: Khi đăng ký chương trình khuyến mại cho khách hàng đi du lịch, công ty sẽ tổ chức du lịch cho khách hàng sau khi kết thúc chương trình khuyến mại bao nhiêu ngày là đúng?
Tôi xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại như sau;

Điều 21. Công bố kết quả, trao thưởng và báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại

1. Trong trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại, thời hạn công bố kết quả trúng thưởng và trao giải thưởng của chương trình không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện khuyến mại.

Theo quy định này, trong thời gian công bố kết quả thì thương nhân tổ chức chương trình khuyến mại sẽ phải trao giải thưởng nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. Như vậy, công ty bạn sẽ tổ chức cho khách hàng đi du lịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả là phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về thắc mắc của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

 

3. Vì sao Viettel khuyến mại 50% là tối đa?

Rất nhiều người tiêu dùng bất ngờ trước thông tin nhà mạng Viettel thông báo khuyến mại 50% lần cuối cùng vào ngày 208/2/2018. Từ ngày 01/03/2018, tất cả các nhà mạng viễn thông đều dừng áp dụng hình thức khuyến mại 50% hay 100% giá trị thẻ nạp, đây là điều nuối tiếc cho hầu hết người sử dụng gói dịch vụ trả trước.

Theo quy định Thông tư 47/2017/TT-BTTTT quy định về hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất thì:

“Tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước không được vượt quá 20% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động được khuyến mại.”

Do đó, từ nay người tiêu dùng chỉ còn được áp dụng hình thức khuyến mại thẻ nạp tối đa 20% tổng giá trị. Trân trọng!

 

4. Được áp dụng hình thức khuyến mại tặng hàng hóa tối đa bao nhiêu ngày 1 năm?

Thưa luật sư, xin hỏi: Thời gian cho phép đối với hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa tối đa bao nhiêu ngày trong 1 năm ?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Về hình thức tặng hàng hóa cho khách hàng, Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại quy định:

Điều 9. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

Thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo cách thức sau:

1. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

2. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo đó, quy định của pháp luật hiện hành chỉ đề cập đến việc đảm bảo chất lượng hàng hóa tặng mà không hạn chế số ngày áp dụng hình thức khuyến mại tặng hàng hóa. 

>> Bài viết tham khảo thêm: Tư vấn thủ tục thực hiện các chương trình khuyến mại

 

5. Tư vấn để được thực hiện chương trình khuyến mại trong một năm?

Chào công ty luật Minh Khuê,thưa luật sư hiện nay tôi đang vấn đề về chương trình khuyến mại,mong luật sư tư vấn giúp tôi.Vấn đề liên quan đến khuyến mại như sau:

Công ty tôi kinh doanh bên lĩnh vực vi tính (cung cấp các sản phẩm vi tính). Hiện chúng tôi muốn tặng quà sinh nhật cho những khách hàng đã mua hàng, thời gian áp dụng tặng quà sinh nhật cho khách hàng kéo dài 01 năm. Mà theo quy định của pháp luật "Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại (CTKM) không được vượt quá 90 ngày trong một năm; một chương trình khuyến mại không được vượt quá 45 ngày." (Khoản 4 điều 9 nghị định Nghị định 37/2006/NĐ-CP về xúc tiến thương mại)? Không biết có cách nào để thực hiện CTKM này được không ah?

Xin luật sư vui lòng tư vấn giúp chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại quy định như sau:

Điều 10. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)

1. Trong trường hợp thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào phải tuân thủ quy định tại Điều 7 Nghị định này.

2. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá cụ thể.

3. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu.

4. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ.

5. Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm, không bao gồm thời gian thực hiện khuyến mại của các chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong khuôn khổ cácchương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo quy định này thì công ty bạn không được mở chương trình khuyến mại cho khách hàng khi kéo dài tới 1 năm điều đó là vi phạm khoản 4 điều 9 nghị định này, ban không được mở một chương vượt quá 45 ngày .Bạn chỉ có thể khuyến mại hàng hóa trong 1 thời gian dài khi công ty bạn có nhiều loại nhãn hiệu hàng hóa thì mỗi một loại nhãn hiệu hàng hóa bạn được mở khuyến mại nhiều lần mỗi lần khuyến mại không vượt quá 45 ngày và tổng số ngày hàng hóa đó trong các lần khuyến mại không được vượt quá 90 ngày, trong trường hợp công ty bạn chỉ có một loại nhãn hiệu về các sản phẩm vi tính thì bạn chỉ được mở khuyến mại mỗi lần không quá 45 ngày cho loại mặt hàng này và tổng số ngày khuyến mại cho mặt hàng này không được quá 90 ngày. Như vậy không có cách nào để bạn có thể mở khuyến mại kéo dài trong một năm vì theo quy định của pháp luật quy định rất rõ ràng trường hợp này.

 

6. Quy định mức khuyến mại tối đa cho thuê bao trả trước ?

Luật Minh Khuê cung cấp các quy định mới nhất của pháp luật về mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất.

 

Luật sư tư vấn:

Ngày 29/12/2017 vừa qua Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông- ông Trương Minh Tuấn đã kí Thông tư 47/2017/TT-BTTTT quy định về hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin mặt đất.

Đối tượng được áp dụng đối với thông tư này gồm tất cả các doanh nghiệp viễn thông được phép cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất. Theo đó điều 3 thông tư này quy định như sau:

Điều 3: Mức tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hóa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động

1. Tổng giá trị tói đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước không được vượt quá 20% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với thông tin di động được khuyến mại.

2. Tổng giá trị tói đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả sau không được vượt quá 50% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với thông tin di động được khuyến mại.

Như vậy, kể từ ngày 01/03/2018 khi Thông tư này có hiệu lực thì các dịch vụ như khuyến mại nạp thẻ của thuê bao trả trước sẽ không được vượt quá 20%, người sử dụng nên lưu ý để tránh hoang mang hiểu lầm.

Các quy định này sẽ không áp dụng đối với trường hợp khuyến mại bằng hình thức cung cấp dịch vụ thông tin di động mẫu, đưa hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.