Trước khi hướng dẫn về Thủ tục đăng ký khuyến mại tại tỉnh Sóc Trăng, Luật Minh Khuê đưa ra những thông tin giúp bạn tìm hiểu hơn về hoạt động khuyến mại theo quy định pháp luật và trong kinh doanh thương mại:

 

1. Khuyến mại theo quy định của pháp luật nghĩa là gì ?

1.1. Khuyến mại là gì ?

Khuyến mại là thuật ngữ được hiểu dưới góc độ kinh tế chính là những chiến lược mà các thương nhân hoặc các doanh nghiệp đề ra để từ đó đa dạng các hoạt động nhằm tạo sự thu hút cho khách hàng về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà các chủ thể này đang tiến hành kinh doanh, từ đó thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng và tăng doanh số bán hàng.

Theo Điều 88- Luật Thương mại 2005- đưa ra định nghĩa về khuyến mại như sau: "Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm mục đích xúc tiến việc mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định".

 Theo Khoản 2- Điều 88 Luật Thương mại 2005 cũng quy định rõ việc thực hiện hoạt động khuyến mại do một trong những trường hợp đối thương nhân sau đây được phép thực hiện:

+ Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình đang tiến hành kinh doanh;

+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại các loại hàng hóa, dịch vụ cung ứng củ thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhận khác nhưng phả tuân theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Luật này cũng quy định một loại đối tượng được phép tiến hành hoạt động khuyến mại tại Điều 89 như sau: một thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng ủy quyền đây gọi là hoạt động kinh doanh thương mại.

 

1.2. Khuyến mại và khuyến mãi theo quy định pháp luật ?

Về mặt ngôn ngữ học "mại"- là hoạt động bán; "mãi"- là hoạt động mua.Trên thực tế, đối với người tiêu dùng, hai thuật ngữ "khuyến mại" và "khuyến mãi" luôn được sử dụng như là một và khách hàng cũng cho rằng hai hoạt động trên thực chất là một. Tuy nhiên, xét về mặt định nghĩa thì chỉ "khuyến mại" là thuật ngữ dùng đúng theo Luật Thương mại, còn "khuyến mãi" - tuy cùng bản chất là cung ứng những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đến cho khách hàng với lợi ích cao nhất, tuy nhiên cách thức thực hiện của hai khái niệm này lại khác nhau.

- Đối với hoạt động khuyến mại: đây là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân, doanh nghiệp nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo hình thức dành cho khách hàng những lợi ích nhất định; mục đích chính là hướng tới người tiêu dùng, khuyến khích mua và sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ đó kích cầu tiêu thụ hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoạt động này được quy định rõ theo Luật Thương mại 2005 và Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

- Đối với hoạt động khuyến mãi: đây hoạt động tác động đến người bán hàng như: đại lý bán hàng, khách hàng trung gian, người phân phối,... nhằm kích thích việc mua hàng hóa; mục đích nhằm nâng cao doanh số từ đó tăng sức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoạt động này hiện nay chưa được quy định hướng dẫn cụ thể bằng văn bản pháp luật.

Xét về bản chất của hai hoạt động trên, việc khuyến mại hay khuyến mãi vẫn là hướng đến tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Điều này đúng với hoạt động cung - cầu của thị trường, khi hàng hóa càng được tiêu thụ nhiều, trung gian bán hàng càng được tăng doanh số và thưởng hoa hồng, cùng với đó chủ thể kinh doanh, thương nhân, doanh nghiệp càng đẩy mạnh sản xuất sản phẩm, hàng hóa, giảm thiểu tình trạng hàng tồn kho ở mức cao nhất, thúc đẩy nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ hơn.   

 

2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân trong hoạt động khuyến mại tại tỉnh Sóc Trăng ?

Thương nhân có quyền tự do thương mại, tự do kinh doanh và được áp dụng các hình thức quảng bá sản phẩm khác nhau để tăng cường cơ hội bán hàng và cung ứng dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng, tuy nhiên phải tuân theo quy định Luật Thương mại 2005.

Theo Điều 95 Luật này quy định về quyền của thương nhân, doanh nghiệp tổ chức hoạt động khuyến mại như sau:

- Lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm tổ chứ hoạt động khuyến mại;

- Quy định những lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng khi tham gia các hình thức khuyến mại của thương nhân;

- Thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình;

- Tự đứng ra tổ chức thực hiện các hình thức khuyến mại theọ quy định của pháp luật.

Thương nhân tổ chức hoạt động khuyến mại có các nghĩa vụ cơ bản Theo Điều 96 Luật này như sau:

- Thực hiện đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện các hình thức khuyến mại;

- Thông báo công khai các nội dung, thông tin về hoạt động khuyến mại cho khách hàng. Khi áp dụng các hình thức khuyến mại, để tránh hành vi gian lận, lừa dối khách hàng, pháp luật đòi hỏi sự minh bạch của thương nhân. 

+ Giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;

+ Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại;

+ Tên của hoạt động khuyến mại; thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

+ Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện.

+ Thương nhân, doanh nghiệp cần phải tiến hành kê khai về: loại giải thưởng và giá trị giải thưởng tương ứng; các chi phí phát sinh (nếu có) khi người trúng thưởng nhận giải; thương nhân cần tuân thủ theo những điều khoản hợp pháp được ghi nhận tại hợp đồng dịch vụ khuyến mại được ký kết (nếu có, trong trường hợp bên thứ ba thay mặt tổ chức hoạt động khuyến mại).

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định về nghĩa vụ của thương nhân, doanh nghiệp về những hành vi không được vi phạm trong hoạt động khuyến mại như sau:

+ Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ cung ứng dùng để khuyến mại để lừa dối khách hàng.

+ Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng như quyền lợi khuyến mại mà khách hàng được hưởng.

+ Khuyến mại nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh với thương nhân, doanh nghiệp khác.

+ Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa 50% theo quy định tại Điều 6- Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Có thể thấy, việc các thương nhân, doanh nghiệp đăng ký thủ tục khuyến mại ở Sóc Trăng hay tất cả các tỉnh, thành trên cả nước đều chịu sự quản lý của pháp luật Thương mại.

 

3. Các loại hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại tại Sóc Trăng ?

Theo Luật Thương mại 2005, các loại hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và dùng để khuyến mại tại tỉnh Sóc Trăng cũng cần tuân thủ quy định tại Điều 93, Điều 94 và được hướng dẫn cụ thể tại Điều 5Nghị định 81/2018/NĐ- CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại như sau:

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

+ Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo hình thức như: sản phẩm mẫu, cung ứng dịch vụ hoặc các phiếu tặng kèm.  

 

4. Các hình thức khuyến mại chủ thể được phép đăng ký tại tỉnh Sóc Trăng ?

Thương nhân, doanh nghiệp dành cho người tiêu dùng những lợi ích nhất định thường đánh vào tâm lý sản phẩm chất lượng, mẫu mã hiện đại nhưng giá thành "siêu ưu đãi", những hình thức khuyến mại thường mang lợi ích vật chất như: tiền, hàng hóa khuyến mãi đi kèm hoặc cung ứng dịch vụ miễn phí đi kèm,... Theo Điều 92Luật Thương mại 2005 và Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn một số hình thức chính như sau:

- Khuyến mại qua hình thức hàng mẫu: đây là cách thức thương nhân đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải thanh toán. Thông thường, hình thức này được sử dụng khi thương nhân cần giới thiệu dịch vụ, sản phẩm mới hoặc được cải tiến. Như vậy, hàng mẫu theo hình thức này là hàng đang hoặc sẽ được bày bán công khai trên thị trường.

- Khuyến mại bằng hình thức quà tặng: với hình thức này thương nhân được phép tặng hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho khách không thu tiền để nhằm mục đích xúc tiên thương mại. Quà tặng này sẽ được thực hiện đối với hành vi khách hàng mua sắm hoặc dùng dịch vụ của thương nhân. Phần quà được tặng thương là sản phẩm của doanh nghiệp đó, hoặc doanh nghiệp cần quảng bá sản phẩm. Việc khuyến mại bằng hình thức quà tặng này không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy hành vi mua sắm, sử dụng dịch vụ của khách hàng, thương nhân có thể quảng bá tốt nhất dịch vụ của mình mà còn thu hút một lượng lớn khách hàng tiềm năng thông qua việc sử dụng sản phẩm quà tặng.

- Khuyến mại bằng hình thức giảm giá: đây là hình thức cung ứng dịch vụ khuyến mại với giá thành thấp hơn so với giá bán sản phẩm, giá cung ứng dịch vụ, tuy nhiên việc giảm giá này cần phù hợp với giá trị hạn mức tối đa thương nhân được khuyến mại theo quy định của Chính phủ. Về hình thức này có hai dạng: bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, phiếu dự thi; tổ chức các sự kiện để thu hút khách hàng ( bốc thăm trúng thưởng, tổ chức trò chơi,..)

 

5. Luật Minh Khuê tư vấn thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại tại tỉnh Sóc Trăng ?

Sau khi thương nhân, doanh nghiệp xác nhận hình thức khuyến mại mong muốn của mình phù hợp với quy định pháp luật thì có thể tiến hành các thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại tại tỉnh Sóc Trăng như sau:

- Cơ quan có thẩm quyền xử lý thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại tại tỉnh Sóc Trăng:

+ Bộ Công thương: Nếu thương nhân, doanh nghiệp thực hiện khuyến mại từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trường hợp đăng ký khuyến mại có tính chất may rủi;

+ Sở Công thương: Nếu thương nhân, doanh nghiệp thực hiện khuyến mại tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với các trường hợp khuyến mại không mang tính chất may rủi hoặc có mang tính chất may rủi nhưng chỉ thực hiện tại 01 tỉnh/ thành phố trên cả nước.

Có thể thấy, thương nhân, doanh nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng muốn thực hiện chương trình khuyến mại và chương trình này không mang tính chất may rủi thì Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng sẽ là cơ quan giải quyết hồ sơ đăng ký khuyến mại.

- Hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại: Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại tại tỉnh Sóc Trăng theo Điều 19 về Đăng ký hoạt động khuyến mại và Mẫu đăng ký đi kèm tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

+ 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định;

+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

+ 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

- Cách thức nộp hồ so thông báo chương trình khuyến mại: Thương nhân, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong những cách thức sau:

+ Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở của Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng nơi tổ chức khuyến mại;

+ Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng nơi tổ chức khuyến mại;

+ Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản sacan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân theo địa chỉ Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng công bố;

+ Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công thương tại tỉnh Sóc Trăng cung cấp.

- Thời hạn nộp hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại: hồ sơ phải được gửi đến Sở Công thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại:

+ Căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp;

+ Căn cứ theo ngày nhận trên vận đơn bưu điện hoặc những hình thức có giá trị tương đương khi gửi qua bưu điện;

+ Căn cứ theo thời gian ghi nhận tại hệ thống thông tin điện tử trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Trả kết quả thông báo đăng ký chương trình khuyến mại: Thời hạn trả kết quả là 05 ngày kể từ khi Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ; Sở có văn bản trả lời xác nhận cho thương nhân về việc đăng ký thực hiện chương tình khuyến mại theo Mẫu số 04 về Xác nhận đăng ký thục hiện khuyến mại thuộc tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

 

6. Tại sao nên sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại tại tỉnh Sóc Trăng của Luật Minh Khuê ?

Luật Minh Khuê chuyên cung cấp các dịch vụ đăng ký nhanh chương trình khuyến mại tại Bộ Công Thương, Sở Công Thương theo ủy quyền của quý khách hàng trên tất cả các tỉnh/ thành phố trên toàn quốc nói chung và tại tỉnh Sóc Trăng. Khi khách hàng lựa chọn dịch vụ ủy quyền đăng ký chương trình khuyến mại chúng tôi cam kết:

- Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thương mại, Luật sư tư vấn Luật Minh Khuê sẽ lắng nghe, tiếp thu những nhu cầu, nguyện vọng của quý doanh nghiệp, thương nhân trong lĩnh vực đăng ký chương trình khuyến mại tại Sóc Trăng;

- Đội ngũ Luật sư đưa ra những đánh giá, phân tích chuyên môn chính xác nhất phù hợp với trường hợp của khách hàng, từ đó giúp khách hàng lựa chọn hình thức đăng ký khuyến mại phù hợp, đem lại lợi ích và giảm thiếu rủi ro lớn nhất cho khách hàng;

- Khi khách hàng có nhu cầu hợp tác, Luật sư tư vấn Luật Minh Khuê cam kết hỗ trợ quý khách hàng trong suốt quá trình thực hiện đăng ký, thay mặt khách hàng hoàn thành các thủ tục, giấy tờ pháp lý liên quan và nộp cho Sở Công Thương tại tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy định pháp luật. Thay mặt khách hàng nhận kết quả đăng ký và trao tận tay khách hàng trong thời gian sớm nhất. 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sự Luật Minh Khuê, mọi vướng mắc vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời. Trong trường hợp cần yêu cầu báo giá dịch vụ đăng ký khuyến mại trên phạm vi toàn quốc hoặc các tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước hãy gửi yêu cầu báo giá dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn (trao đổi trực tiếp với Luật sư Hoàng Lê Khánh Linh qua số điện thoại 0932.62.61.62). Xin chân thành cảm ơn!