Tôi xin bổ sung thêm Công ty chúng tôi có đăng ki mã ngành kinh doanh 7490 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu ( Chi tiết tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật, giao dục và đào tạo, công nghệ, xây dựng nông lâm nghiệp). Như vậy với việc đăng kí mã ngành nghề kinh doanh như trên thì công ty chúng tôi có được hỗ trợ các khách hàng của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ như ( Hỗ trợ khách hàng về các thủ tục ( như Tư vấn các thủ tục cần thiết; Tư vấn chuẩn bị các giấy tờ tài liệu; Xây dựng và hoản thiện hồ sơ; Đại diện khách hàng đi nộp hố sơ ).

Rất mong quý Ban biên tập giải đáp giúp tôi Tôi xin chân thành cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp củaCông ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật Doanh nghiệp trực tuyến, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Đối với mã ngành mà bạn đã đăng kí - 7490 -Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu ( Chi tiết tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật, giao dục và đào tạo, công nghệ, xây dựng nông lâm nghiệp ) sẽ không phù hợp khi bạn muốn hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp các dịch vụ như Hỗ trợ khách hàng về thủ tục: tư vấn các thủ tục cần thiết; Tư vấn chuẩn bị các giấy tờ tài liệu; Xây dựng hoàn thiện hồ sơ; Đại diện khách hàng đi nộp hồ sơ để cung cấp cho khách hàng trong việc xin các loại giấy phép.

Trong trường hợp này, Luật Minh Khuê hướng dẫn khách hàng bổ sung ngành nghề trong đăng kí kinh doanh với mã ngành kinh doanh 702 - 7020 - hoạt đồng tư vấn quản lý

Mã ngành nghề tư vấn quản lý.

Theo hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg thì hoạt động tư vấn quản lý được quy định như sau:

"702 - 7020 - 70200: Hoạt động tư vấn quản lý

Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:

- Quan hệ và thông tin cộng đồng;

- Hoạt động vận động hành lang;

- Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;

- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...

Loại trừ:

- Thiết kế phần mềm máy vi tính cho hệ thống kiểm toán được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);

- Tư vấn và đại diện pháp lý được phân vào nhóm 6910 (Hoạt động pháp luật);

- Hoạt động kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế được phân vào nhóm 69200 (Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế);

- Kiến trúc, tư vấn kỹ thuật và công nghệ khác được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động về kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan), 7490 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu);

- Hoạt động quảng cáo được phân vào nhóm 73100 (Quảng cáo);

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận);

- Dịch vụ sắp xếp và tư vấn giới thiệu việc làm được phân vào nhóm 78100 (Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm);

- Hoạt động tư vấn giáo dục được phân vào nhóm 85600 (Dịch vụ hỗ trợ giáo dục).

Vậy hoạt động tư vấn mua nhà, tư vấn mua máy móc, thiết bị y tế không nằm trong hoạt động tư vấn quản lý theo quy định trên.

Một số các gợi ý chi tiết về mã ngành 7020.

- Hoạt động tư vấn quản lý:

+ Các hoạt động tư vấn đầu tư; tư vấn về quản lý kinh doanh; hoạt động tư vấn quản lý (không tư vấn tài chính, kế toán).

+ Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865, trừ hoạt động tư vấn tài chính, kế toán).

+ Không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính.

+ Tư vấn đầu tư, tư vấn về quản lý kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh (trừ tư vấn tài chính, kế toán; hoat động tư vấn quản lý trừ tư vấn tài chính kế toán).

+ Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán.

+ Tư vấn quản lý dự án, lập dự án đầu tư.

 

Trình tự thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên do nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc cơ cấu lại nội dung hoạt động của doanh nghiệp cho phù hợp với thực tế tranh việc ngành kinh doanh nhiều nhìn dàn trải và đối tác đánh giá năng lực công ty không cao. Trong bài viết này Tư vấn Blue xin tư vấn trình tự thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Điều kiện thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh công ty

Khi thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh chủ doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau

1. Ngành, nghề kinh doanh dự kiến bổ sung phải có trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam hoặc quy định cụ thể trong văn bản pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Ngành, nghề kinh doanh dự kiến bổ sung không trùng với nội dung ngành, nghề kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp.

3. Công ty Việt Nam có người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư hoặc xin lại quyết định cho người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trước khi thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo đúng hướng dẫn của Luật đầu tư.

4. Công ty vốn nước ngoài thành lập theo thủ tục đăng ký đầu tư phải đáp ứng quy định về ghi nhận mục tiêu dự án trước khi thay đổi ngành nghề đối với các lĩnh vực linh doanh bắt buộc phải ghi nhận vào giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần) về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Giấy ủy quyền cho Công ty Tư vấn Blue thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;

Trong năm 2021, khi doanh nghiệp thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp được quyền đăng ký bổ sung trước sau đó khi doanh nghiệp chính thức thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép con liên quan đến điều kiện kinh doanh cụ thể. Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề (nếu không là thành viên công ty cần lưu kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng và hồ sơ nhân sự của người lao động theo quy định của pháp luật lao động).

Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 doanh nghiệp không phải chứng minh vốn pháp định, vốn điều lệ đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn khi thành lập công ty cũng như khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Công bố nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Theo quy của Luật Doanh nghiệp 2020 thì trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trừ thay đổi nội dung của địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về bài Đăng ký mã ngành kinh doanh 7490 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu?​ Nội dung tư vấn dựa trên thông tin khách hàng cung cấp và quy định pháp luật hiện hành. Mục đích đưa ra để cho các cá nhân và tổ chức tham khảo. 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê