Luật sư tư vấn về chủ đề "khoa học và công nghệ"

khoa học và công nghệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khoa học và công nghệ.

Quy định pháp luật về tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Quy định pháp luật về tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về nội dung tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030....

Nhà khoa học đầu ngành được hưởng những chính sách ưu đãi nào?

Nhà khoa học đầu ngành được hưởng những chính sách ưu đãi nào?
Luật Minh Khuê đã có bài chia sẻ về tiêu chuẩn công nhận nhà khoa học đầu ngành và nhiệm vụ của nhà khoa học đầu ngành. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn đọc về chính sách ưu đãi đối với nhà khoa học đầu ngành và trường hợp không tiếp tục, hủy công nhận nhà khoa học đầu ngành.

Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ

Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ
Luật khoa học và công nghệ năm 2013 quy định Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để phục vụ yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ của mình. Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của quỹ trong bài viết sau:

Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Có những loại hợp đồng khoa học công nghệ nào? Các bên trong hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có quyền và nghĩa vụ gì? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ tới bạn đọc thông tin pháp lý liên quan đến hợp đồng khoa học công nghệ trong bài viết dưới đây:

Giao dịch chuyển giao công nghệ nào phải đăng ký với cơ quan nhà nước? Hồ sơ, thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ

Giao dịch chuyển giao công nghệ nào phải đăng ký với cơ quan nhà nước? Hồ sơ, thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ
Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 quy định một số trường hợp giao dịch chuyển giao công nghệ phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước về khoa học công nghệ. Bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ chia sẻ cụ thể về nội dung này cũng như trình tự, thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ.

Đánh giá công nghệ là gì? Điều kiện, trình tự thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ

Đánh giá công nghệ là gì? Điều kiện, trình tự thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện  hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ
Đánh giá công nghệ là gì? Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về điều kiện, trình tự thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ? Luật Minh Khuê sẽ chia sẻ chi tiết trong bài viết đưới dây: