Tôi có đến thanh lý hợp đồng với công ty nhưng họ chỉ trả tôi với mức 7 - 10 triệu. Trong khi đó tôi yêu cầu công ty bồi thường khoản phí đi, tiền lương theo hợp đồng, bồi thường 2 tháng mà cháu bị nhốt tại Nga, và mức chi phí mà gia đình cháu đã đên công ty yêu cầu họ giải quyết từ khi tôi sang Nga đên khi tôi về nước. Vậy yêu cầu trên của tôi có đúng pháp luật không? Các quyền lợi khác tôi được hưởng là gì? Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Minh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Bảo vệ quyền lợi của người xuât khẩu lao động ?

Luật sư tư vấn lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006

- Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

>> Xem thêm:  Môi giới việc làm có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện ?

Nội dung trả lời:

Theo như bạn trình bày thì công ty môi giới này đã bị cấm không được đưa người sang Nga. Như vậy, có thể hiểu: Nếu công ty này hoạt động trái pháp luật không có Giấy phép do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp thì trường hợp này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu công ty thuộc trường hợp phải nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 15 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 thì công ty vẫn phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực.

Điều 17 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định:

"1. Hợp đồng cung ứng lao động phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động và có những nội dung chính sau đây:

a) Thời hạn của hợp đồng;

b) Số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài; ngành, nghề, công việc phải làm;

c) Địa điểm làm việc;

d) Điều kiện, môi trường làm việc;

đ) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

e) An toàn và bảo hộ lao động;

>> Xem thêm:  Đi xuất khẩu lao động có phải đặt cọc không ? Cách rút tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động ?

g) Tiền lương, tiền công, các chế độ khác và tiền thưởng (nếu có); tiền làm thêm giờ;

h) Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt;

i) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh;

k) Chế độ bảo hiểm xã hội;

l) Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

m) Trách nhiệm trả chi phí giao thông từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại;

n) Tiền môi giới (nếu có);

o) Trách nhiệm của các bên khi người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài;

p) Giải quyết tranh chấp;

q) Trách nhiệm giúp đỡ người lao động gửi tiền về nước.

2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Hợp đồng lao động phải có các nội dung cụ thể, phù hợp với nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động. Các thỏa thuận về tiền môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động phải được ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với từng thị trường lao động."

Theo quy định trên có thể thấy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và trách nhiệm trả chi phí giao thông từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại là một trong những nội dung bắt buộc của hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Như vậy, nếu trong hợp đồng giữa bạn và công ty đã quy định về các trách nhiệm này thì việc thực hiện trách nhiệm này sẽ được thực hiện theo thỏa thuận của 2 bên trong hợp đồng. Nếu trong hợp đồng không quy định điều khoản này thì hợp đồng bị coi là vô hiệu một phần và các trách nhiệm này cùng với các thiệt hại khác phát sinh ngoài hợp đồng do bên có lỗi gây ra thì bên có lỗi phải bồi thường toàn bộ và kịp thời theo đúng quy định của Bộ luật Dân sự 2005.

Còn đối với trường hợp công ty đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trái luật thì công ty này có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại bao gồm: chi phí đi lại; tiền lương theo hợp đồng; bồi thường thiệt hại trong thời gian bạn bị giữ tại Nga và các chi phí khác nếu bạn chứng minh được đó là khoản thiệt hại thực tế và hợp lý theo quy định tại Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.