1. Di chúc hết hạn thì những người thừa kế có được hưởng di sản?

Theo quy định tại Điều 643 và Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì có thể khẳng định rằng hiệu lực của di chúc sẽ bắt đầu từ thời điểm mở thừa kế, tức là từ thời điểm người để lại di chúc qua đời. Đặc biệt, giá trị và tác động của di chúc này sẽ không chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian ngắn mà sẽ tiếp tục tồn tại và phát huy ảnh hưởng xuyên suốt quá trình thực hiện các quy định theo đúng nghĩa đen và bóng dáng của từng điều khoản. Điều này làm tăng tính ổn định và tính liên tục của di chúc, chắc chắn rằng ý muốn của người để lại được thực hiện đầy đủ và hiệu quả qua thời gian, đồng thời tạo nên một khung pháp lý rõ ràng và bền vững.

Đối với hiệu lực của di chúc, quy định rằng nếu tài sản được để lại cho người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế, di chúc tương ứng sẽ trở nên vô hiệu. Tuy nhiên, nếu chỉ một phần của di sản còn lại, phần di chúc liên quan đến phần di sản đó vẫn giữ nguyên hiệu lực, tạo ra một cơ cấu linh hoạt để đảm bảo rằng ý muốn của người để lại vẫn được thực hiện một cách công bằng và chính xác.

Trong trường hợp di chúc chứa đựng phần không hợp pháp mà không gây ảnh hưởng đến phần còn lại, quy định được xác lập rõ ràng là chỉ phần đó sẽ không có hiệu lực. Điều này nhấn mạnh vào tính minh bạch và công bằng trong quy trình thừa kế, đồng thời tôn trọng tính chính xác của các phần khác của di chúc. Trong trường hợp người để lại để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản cụ thể, quy định rằng chỉ có bản di chúc sau cùng mới được xem xét và thi hành. Điều này giúp tránh khỏi sự phân kỳ và không rõ ràng có thể phát sinh từ nhiều bản di chúc, tạo ra một cơ sở pháp lý chắc chắn và dễ hiểu để xác định ý muốn thực sự của người để lại đối với tài sản

Mặc dù đã được xác định rằng di chúc này sẽ chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian cụ thể, nhưng đáng chú ý rằng hiệu lực của nó sẽ được thiết lập để bảo vệ quyền lợi của người thừa kế trong những giai đoạn cụ thể sau:

- Với đối tượng là động sản, di chúc sẽ giữ hiệu lực trong khoảng 10 năm tính từ thời điểm mở thừa kế. Điều này tạo ra một kỳ hạn đủ lâu để đảm bảo ổn định và an ninh cho quyền lợi thừa kế, đồng thời tạo ra cơ hội cho sự phát triển và quản lý tài sản một cách bền vững.

- Với đối tượng là bất động sản, di chúc sẽ duy trì hiệu lực trong suốt 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Điều này mang lại một độ dài thời gian đáng kể, đặc biệt là đối với những tài sản có tính chất lâu dài, giúp bảo vệ và bám trụ quyền lợi thừa kế trước mọi biến động và thách thức có thể xảy ra trong thời gian dài.

Qua đó, việc thiết lập thời gian hiệu lực cụ thể như vậy không chỉ là một biện pháp hợp lý để đảm bảo ổn định mà còn là một chiến lược tối ưu để bảo vệ và tăng cường giá trị của tài sản thừa kế. Trong trường hợp quá thời hạn đã quy định trước đó, nếu người được ủy thừa kế theo di chúc không thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến việc thừa hưởng phần của tài sản được chia sẻ theo di chúc, họ sẽ mất quyền xác lập quyền sở hữu đối với di sản theo những điều khoản quy định trong di chúc. Thay vào đó, quyền sở hữu này sẽ chuyển sang tay người thừa kế hiện tại đang phụ trách quản lý tài sản đó.

Điều này đặt ra một cơ chế rõ ràng và công bằng, đồng thời khuyến khích người thừa kế theo di chúc duy trì trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các thủ tục kế thừa. Mục tiêu là bảo vệ tính công bằng và đảm bảo rằng di sản được quản lý một cách có trật tự và theo đúng ý muốn của người để lại. Điều này không chỉ giúp duy trì sự minh bạch trong quy trình thừa kế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự bền vững và ổn định của quản lý tài sản.

 

2. Người dưới 15 tuổi có được lập di chúc hay không?

Theo quy định của Điều 625 trong Bộ luật Dân sự năm 2015, về việc có thể lập di chúc hay không đối với những người dưới 15 tuổi, chúng ta có thể hiểu rõ như sau:

- Người lập di chúc độ tuổi thành niên: Những người đạt đến tuổi thành niên và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật Dân sự năm 2015, được ủy quyền và có quyền lập di chúc để quyết định về tài sản mà họ sở hữu.

- Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi: Đối với những người ở độ tuổi từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi, họ cũng có thể lập di chúc, nhưng điều này phụ thuộc vào sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ của họ. Điều này nhấn mạnh vào sự quan trọng của sự đồng thuận từ phía người có trách nhiệm pháp lý đối với người lập di chúc trong nhóm độ tuổi này.

Điều này tạo ra một khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, cung cấp quyền lợi và bảo vệ cho cả người lập di chúc và những người có trách nhiệm pháp lý đối với họ, đồng thời khẳng định quyền tự quyết và sự đồng thuận là những yếu tố quan trọng trong quá trình lập di chúc của những người ở độ tuổi này. Theo quy định, những cá nhân có độ tuổi dưới 15 không được phép tạo lập di chúc theo hệ thống pháp luật. Điều này phản ánh sự chú trọng đặc biệt của pháp luật đối với sự chín chắn và độ trưởng thành của người lập di chúc.

Quyết định này được đưa ra dựa trên nhận thức rằng việc lập di chúc đòi hỏi một mức độ tự do và trách nhiệm, điều mà những người ở độ tuổi thiếu 15 có thể chưa đủ trưởng thành để hiểu và thực hiện một cách đầy đủ. Bằng cách loại trừ nhóm này khỏi quyền lực lập di chúc, pháp luật không chỉ giữ vững nguyên tắc về tính minh bạch và đảm bảo sự chính xác của di chúc, mà còn bảo vệ quyền lợi của những người trẻ này khỏi những quyết định có thể ảnh hưởng lâu dài và không thể đảo ngược. Đồng thời, đây cũng là biện pháp bảo vệ tương ứng với quyền lợi và trách nhiệm của người lớn trong quá trình lập di chúc.

 

3. Vì sao pháp luật lại quy định về thời hạn phân chia di sản thừa kế?

Thời hiệu phân chia di sản thừa kế đối với bất động sản là 30 năm theo quy định bởi:

- Bảo vệ quyền lợi của người thừa kế là một ưu tiên hàng đầu của các quy định về thời hạn phân chia di sản thừa kế. Sự lựa chọn về thời hạn dài không chỉ là một biện pháp đảm bảo công bằng mà còn là một cơ hội quan trọng để tối ưu hóa quản lý và khai thác tài sản thừa kế.

- Thời hạn kéo dài cung cấp một đối tượng thừa kế đủ thời gian và không gian để áp dụng chiến lược quản lý bền vững, đảm bảo rằng tài sản không chỉ được duy trì mà còn phát triển trong thời gian dài. Điều này đặc biệt quan trọng khi xét đến tính chất lâu dài của một số tài sản, đặc biệt là bất động sản, nơi mà việc bảo dưỡng và tăng giá trị đòi hỏi sự đầu tư và thời gian.

- Tính chất lâu dài của tài sản thừa kế càng làm nổi bật tính quan trọng của việc thiết lập một thời hạn phân chia hợp lý. Việc xác định thời hạn này không chỉ là về việc bảo vệ quyền lợi người thừa kế mà còn là về việc đảm bảo rằng giá trị của tài sản được duy trì và tối ưu hóa theo thời gian.

- Cuối cùng, thời hạn kéo dài cũng mang lại sự linh hoạt cho người thừa kế để đối mặt và vượt qua các thách thức hoặc biến động không dự kiến trong quá trình quản lý di sản. Việc này tạo ra một môi trường pháp lý ổn định và linh hoạt, giúp đảm bảo rằng mọi vấn đề có thể được giải quyết một cách công bằng và hiệu quả.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Chồng chết không có di chúc thì chia tài sản chung như thế nào. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.