1. Địa chỉ của một ô là gì?

Trong thực tiễn đời sống hằng ngày, địa chỉ là tập hợp các thông tin, thường có hình thức biểu diễn cố định, nhằm miêu tả vị trí của một vật thể như một tòa nhà, một căn hộ, hay một cấu trúc, một diện tích đất nào đó. Địa chỉ thường sử dụng đường biên giới hành chính và tên phố để miêu tả, cùng với các thông tin nhận dạng khác như số nhà hoặc số căn hộ.

Trong các chương trình phần mềm máy tính, địa chỉ của một ô biểu diễn và xác định vị trí của ô đó trong bảng tính. Với từng chương trình bảng tính khác nhau thì cách hiển thị địa chỉ và các thao tác sử dụng địa chỉ của một ô sẽ được thiết lập khác nhau.

Chương trình bảng tính là một phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, có thể thực hiện các tính toán phức tạp hoặc biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ.

Ưu điểm của chương trình bảng tính đó là dễ dàng trình bày thông tin một cách cô đọng, dễ so sánh, sắp xếp, tính toán và biểu diễn biểu đồ minh hoạt. Hiện nay, chương trình bảng tính được sử dụng phổ biến hơn cả trong tin học đó là Microsoft Excel được thiết kế bởi tập đoàn Microsoft.

 

2. Địa chỉ của ô tính trong Excel

Địa chỉ của một ô tính trong Excel là  một khái niệm được sử dụng để xác định một ô (cell) trong Exel. Đây là một phần rất quan trọng khi làm việc với Excel vì chúng ta đều biết đây là công cụ cơ bản để xử lý bảng tính. Mọi công thức tính toán đều phải dựa vào địa chỉ của ô tính để thiết lập.

Địa chỉ của một ô trong Exel là nơi giao giữa cột và hàng. Địa chỉ của một ô được xác định theo công thức:

<tên cột ><tên hàng>

Ví dụ: A2 là địa chỉ của ô thuộc cột A và dòng 2.

Tập hợp địa chỉ của nhiều ô được gọi là địa chỉ của một khối. Địa chỉ của một khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải được phân cách nhau bởi dấu hai chấm ":".

Địa chỉ của ô tính trong Excel được hiển thị ở hộp tên ở góc trái trong cùng thanh công cụ (thanh Formular) ngay phía trên của bảng tính. Bên cạnh hộp tên là thanh công thức dùng để nhập (có biểu tượng fx ở đầu thanh), hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính đó.

 

3. Bài tập củng cố

Câu hỏi 1: Hãy chọn đáp án đúng

Địa chỉ một ô là?

A. Cặp tên cột và tên hàng.

B. Tên của hàng và cột nằm gần nhau

C. Tên của một khối bất kỳ trong trang tính

D. Tên của hàng mà con trỏ đang trỏ tới

=> Đáp án A

Câu hỏi 2: Hãy chọn mệnh đề đúng :

A. Địa chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải được phân cách nhau bởi dấu :

B. Địa chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải được phân bách nhau bởi dấu ;

C. Địa chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên phải và ô dưới cùng bên trái được phân cách nhau bởi dấu :

D. Địa chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên phải và ô dưới cùng bên trái được phân cách nhau bởi dấu ;

=> Đáp án A

Câu hỏi 3: Hãy chọn đáp án đúng

Vai trò của hộp tên trên trang tính là gì?

A. Hiển thị nội dung của ô đang chọn

B. Là nơi dùng để nhập dữ liệu

C. Hiển thị địa chỉ của ô đang chọn

D. Là nơi dùng để nhập công thức

=> Đáp án C

Câu hỏi 4: Hãy chọn đáp án đúng

Khi gõ công thức vào một ô, ký tự đầu tiên phải là:

A. Ô đầu tiên tham chiếu tới

B. Dấu ngoặc đơn

C. Dấu nháy

D. Dấu bằng

=> Đáp án D

Câu hỏi 5: Hãy chọn đáp án đúng

Để kết thúc việc nhập công thức ta sử dụng thao tác:

A. Nhấn Enter

B. Nháy chuột vào ô tính khác

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

=> Đáp án A

Câu hỏi 6: Hãy chọn đáp án đúng

Ô B5 là ô nằm ở vị trí nào dưới đây?

A. Hàng 5 cột B

B. Hàng B cột 5

C. Ô đó có chứa dữ liệu B5

D. Từ hàng 1 đến hàng 5 và cột A

=> Đáp án A

Câu hỏi 7: Để chọn một hàng trên trang tính, bạn thực hiện:

A. Nháy chuột tại nút tên hàng

B. Nháy chuột tại nút tên cột

C. Đưa con trỏ chuột tịa nơi đó và nháy chuột

D. Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở góc đối diện

=> Đáp án A

Câu hỏi 8: Thanh công thức của Excel dùng để:

A. Nhập dữ liệu hoặc công thức trong ô tính

B. HIển thị dữ liệu trong ô tính

C. Hiển thị công thức

D. Tất cả đều đúng

=> Đáp án D

Câu hỏi 9: Để sửa dữ liệu trong ô tính, bạn cần:

A. Nháy đúp chuột trái vào ô cần sửa

B. Nháy nút chuột trái

C. Nháy đúp chuột phải vào ô cần sửa

D. Nhát nút chuột phải

=> Đáp án A

Câu hỏi 10:  Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại ta phải thực hiện như thế nào?

A. Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu

B. Nháy chuột trên ô tính vá sửa dữ liệu

C. Nháy chuột đến ô tính cần sửa sau đó đưa chuột lên thanh công thức để sửa

D. Cả hai phương án A và C

=> Đáp án D

Câu hỏi 11: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. Dấu = là ký tự đầu tiên ta cần gõ khi nhập công thức vào một ô

B. Với mọi ô trong trang tính, nội dung hiện lên trong ô đó chính là nội dung hiện trên thanh công thức khi chọn ô đó

C. Thay cho việc gõ địa chỉ của một ô tính trong công thức ta có thể dùng chuột để chọn ô đó. Địa chỉ của ô được chọn sẽ được tự động đưa vào công thức

D. Có thể nhập nội dung cho một ô bất kỳ bằng cách góc trực tiếp nội dung cần nhập vào hộp tên sau khi chọn ô đó.

=> Đáp án D

Câu hỏi 12: Lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức là gì?

A. Khi nội dung các ô trong công thức thay đổi thì kết quả cũng tự động được tính toán theo giá trị tương ứng.

B. Khi nội dung các ô trong công thức thay đổi thì kết quả tự cập nhật lại.

C. Khi nội dung các ô trong công thức thay đổi thì kết quả không thay đổi.

D. Cả A và B đều đúng

=> Đáp án D.

Câu hỏi 13: Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Để nhập dữ liệu vào một ô của trang tính, bạn nháy chuột chọn ô đó và gõ dữ liệu vào.

B. Để kích hoạt ô tính nào đó, bạn nháy nút phải chuột vào ô tính đó.

C. Các tệp do chương trình bảng tính tạo ra thường được gọi là bảng tính.

D. Thao tác nháy chuột chọn một ô được gọi là kích hoạt ô tính.

=> Đáp ấn B

Câu hỏi 14: Dữ liệu kiểu số trong các chương trình bảng tính sẽ được mặc định :

A. Mặc định căn trái

B. Mặc định căn phải

C. Mặc định căn giữa

D. Mặc định căn đều

=> Đáp án B

Câu hỏi 15: Hộp tên có chức năng gì?

A. Cho biết nội dung của ô đang được chọn.

B. Hiển thị địa chỉ của ô được chọn

C. Là nhóm các ô liền kề nhau

D. Cho biết công thức.

=> Đáp án B

Câu hỏi 16: Hãy viết địa chỉ của ô tính sau đây: Ô tính nằm trên hàng 13 và trên cột H

........................................................................................

=> Đáp án: H13

Câu hỏi 17: Hãy viết địa chỉ của khối sau đây: Ô tính trong hình chữ nhật có hai đỉnh là các ô E10 và C6

.........................................................................................

=> Đáp án: C6:E10

Câu hỏi 18: Hãy cho biết dữ liệu "156ab" là:

A. Dữ liệu ký tự

B. Dữ liệt số

C. Dữ liệt chữ

=> Đáp án C