1. Các loại phí, thuế phải nộp khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Khi được cấp Giấy chứng nhận cho đất không có giấy tờ thì người sử dụng đất phải nộp các khoản tiền sau đây:

Thứ nhất, Tiền sử dụng đất (nếu thuộc trường hợp phải nộp):

Thông thường đây là khoản tiền phải nộp nhiều nhất khi hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận cho đất không có giấy tờ, nhất là diện tích lớn hơn hạn mức công nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, Lệ phí trước bạ:

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x 0,5%

Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ sẽ căn cứ tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 10/2022/NĐ-CP  quy định như sau:

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Nếu đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ

=

Giá đất tại Bảng giá đất

x Thời hạn thuê đất

70 năm

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất trong một số trường hợp đặc biệt:

+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm cả đất kèm theo là giá bán thực tế theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất mua theo phương thức đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu giá, đấu thầu là giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế ghi trên hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật hoặc giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế theo biên bản trúng đấu giá, đấu thầu hoặc theo văn bản phê duyệt kết quả đấu giá, đấu thầu (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ. Giá trị đất được phân bổ được xác định bằng giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành nhân với hệ số phân bổ. Hệ số phân bổ được xác định theo quy định tại Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

Thứ ba, Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận do HĐND cấp tỉnh quyết định nên mức thu từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể khác nhau.

Thứ tư, Phí thẩm định hồ sơ:

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật. Đây là khoản phí do HĐND cấp tỉnh quy định nên có những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ không phải nộp.

 

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Ba Vì, Hà Nội.

Cũng như các tỉnh, thành phố khác để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước hết phải chuẩn bị các loại giấy tờ hồ sơ theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK.

- Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì chuẩn bị một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

- Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01/07/2004 theo Mẫu số 08a/ĐK và 08b/ĐK;

- Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Ngoài ra, trong từng trường hợp cụ thể phải có xác nhận của UBND cấp xã về việc đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

 

3. Dịch vụ xin cấp sổ đỏ tại huyện Ba Vì, Hà Nội của công ty Luật Minh Khuê.

Dịch vụ xin cấp sổ đỏ đang dần trở nên phổ biến bởi lẽ quy trình cấp sổ đỏ không hề đơn giản. Người dân phải chuẩn bị hồ sơ, đi lại rất khó khăn và lúng túng nên nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng cao. Nắm bắt được điều đó, Luật Minh Khuê đã xây dựng phương án hỗ trợ người dân trong các khâu của việc chuẩn bị giấy tờ cấp sỏ đỏ cũng như thay mặt người dân thực hiện các thủ tục xin cấp sổ. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, Luật Minh Khuê có hỗ trợ quý hách hàng tư vấn qua tổng đài 19006162, tư vấn qua thư tư vấn, email, tư vấn trực tiếp tại văn phòng tất cả các vướng mắc và những khó khăn mà khách hàng gặp phải.

Thứ hai, dịch vụ ủy quyền cho Luật sư thay mặt khách hàng thực hiện tất cả các khâu trong quy trình xin cấp sổ đỏ, cụ thể:

- Khách hàng chỉ việc trao đổi mong muốn, nhu cầu và hiện trạng đất đai của khách hàng để chúng tôi có phương án hỗ trợ cho khách hàng chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ, hợp lệ. Tức là việc chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ là do khách hàng làm, chúng tôi chỉ hỗ trợ, tư vấn khách hàng để khách hàng biết và chuẩn bị hồ sơ còn Luật sư bên chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng tiến hành các khâu trong quy trình xin cấp sổ khi khách hàng đã giao nộp đủ hồ sơ hợp lệ;

- Nhận được hồ sơ, Luật sư tiến hành kiểm tra xem tính hợp lệ của hồ sơ sau đó sẽ trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, cụ thể nộp tại các cơ quan sau theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định nơi nộp hồ sơ như sau:

+ Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu.

+ Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

+ Nếu địa phương khách hàng đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa thì Luật sư sẽ gửi hồ sơ về đó.

- Sau khi Luật sư nộp hồ sơ hợp lệ thì các cơ quan trên sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ

+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ (trong phiếu ghi rõ ngày hẹn trả kết quả - nếu quá hạn thì người dân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính).

+ Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.

- Sau khi hồ sơ hợp lệ thì: 

+ Cơ quan có thẩm quyền thực hiện các công việc theo nhiệm vụ để đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

+ Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế thì nộp theo đúng số tiền, thời hạn như thông báo và giữ biên lai, chứng từ để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận.

- Cuối cùng Luật sư sẽ nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền.

Về thời gian thực hiện, khách hàng lưu ý: Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian cấp Giấy chứng nhận lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Thời gian trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Nói chung tất cả những vướng mắc, khó khăn của khách hàng chúng tôi đều giải quyết được chỉ cần khách hàng liên hệ qua các phương tiện liên lạc của công ty Luật Minh Khuê. 

- Hotline tư vấn trực tuyến qua tổng đài: 19006162;

- Tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn;

- Liên hệ trực tiếp với Luật sư Lê Thị Hằng qua số điện thoại 0986.36.6162

Bài viết liên quan: Dịch vụ cấp sổ đỏ, làm bìa đỏ tại quận Hai Bà Trưng Uy tín