Để giải quyết một cách triệt để các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình vay tiền, vay tài sản không chỉ giữa cá nhân với cá nhân mà còn giữa các cá nhân với cơ quan, tổ chức hoặc giữa các tổ chức với nhau. Do đó, nếu việc thương lượng, hòa giải giữa các bên bất thành thì đương nhiên cần phải có một đơn vị cung cấp dịch vụ có thể là tư vấn hoặc có thể là đại diện thực hiện việc đòi nợ, thu hồi nợ thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền (khởi kiện tại Tòa án hoặc Trung tâm Trọng tài) để xử lý vấn đề này.

1. Các trường hợp yêu cầu tư vấn để giải quyết việc đòi nợ hoặc thu hồi nợ

Công ty luật Minh Khuê hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc giải quyết đòi nợ, thu hồi nợ, yêu cầu bên có nghĩa vụ phải hoàn thành nghĩa vụ của mình trước hết là theo thời hạn các bên đã thỏa thuận, sau đó là thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nếu các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không đúng/trái quy định của pháp luật.

Các trường hợp yêu cầu tư vấn để giải quyết việc đòi nợ hoặc thu hồi nợ mà công ty luật Minh Khuê thường xuyên giải quyết:

- Tư vấn giải quyết việc đòi nợ giữa cá nhân với cá nhân có hợp đồng, giấy vay hoặc không có hợp đồng nhưng có thỏa thuận bằng miệng, có các bằng chứng kèm theo như biên lai chuyển tiền của ngân hàng, đoạn ghi âm, ghi hình, người làm chứng,...;

- Tư vấn giải quyết việc đòi nợ giữa cá nhân với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn và hướng dẫn cách giải quyết việc đòi nợ hoặc thu hồi nợ của các doanh nghiệp đối với cá nhân hoặc tổ chức;

- Tư vấn, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thu hồi nợ, yêu cầu thanh toán các khoản nợ, thanh toán hợp đồng giữa các doanh nghiệp với nhau hoặc giữa các tổ chức với nhau;

- Định hướng các cách thức xử lý, giải quyết vấn đề tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán giữa bên có hợp đồng kinh doanh - thương mại theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn và giải quyết một số vấn đề pháp lý khác theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng.

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

2. Các trường hợp khởi kiện để đòi nợ hoặc thu hồi nợ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, không có quy định nào giới hạn hoặc cấm không được phép nộp đơn khởi kiện tới Tòa án hoặc tới Trung tâm Trọng tài theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng hoặc giao dịch ban đầu.

Vì vậy, chỉ cần đến thời hạn phải thanh toán hợp đồng, thanh toán các khoản nợ mà bên có nghĩa vụ (bao gồm cả cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan) không thực hiện nghĩa vụ của mình đúng hạn, không có thỏa thuận về việc gia hạn hoặc có thỏa thuận về việc gia hạn nhưng bên có quyền không đồng ý thì chủ thể có quyền (bên chủ nợ, bên có quyền yêu cầu thanh toán) đều có thể nộp đơn khởi kiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định để đòi nợ, thu hồi nợ với mục đích đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho chính họ.

Các khoản nợ có thể phát sinh được từ các hợp đồng vay, giấy vay, giao dịch/thỏa thuận vay bằng miệng, từ các hợp đồng hợp tác kinh tế, các hợp đồng thương mại, các khoản nợ khác phát sinh từ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng,… Tất cả các khoản nợ này, bên có quyền đòi nợ, thu hồi nợ đều có thể khởi kiện tại cơ quan có thẩm quyền.

Dịch vụ luật sư giải quyết, khởi kiện việc đòi nợ hoặc thu hồi nợ

>> Luật sư tư vấn đòi nợ, thu hồi nợ, gọi: 1900.6162

3. Dịch vụ luật sư giải quyết, khởi kiện việc đòi nợ/thu hồi nợ của Luật Minh Khuê

Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết, khởi kiện việc đòi nợ hoặc thu hồi nợ của công ty luật Minh Khuê, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ thực hiện quy trình dịch vụ như sau:

Bước 1: Tiếp xúc với khách hàng, thực hiện việc nghiên cứu hồ sơ do khách hàng cung cấp

Trong bước này, luật sư sẽ tiến hành nghiên cứu các giấy tờ, tài liệu, bằng chứng mà khách hàng cung cấp để đưa ra được một kết luận tương đối về vụ việc của khách hàng như: Khách hàng có đủ điều kiện khởi kiện hay không? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết việc đòi nợ, thu hồi nợ cho khách hàng? Có nên khởi kiện hay chỉ cần tiến hành thủ tục hoà giải?

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Để trả lời được các vấn đề trên, cả khách hàng và luật sư đều cần phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, trao đổi thông tin, xác minh việc bên nợ có đang còn sống (đối với cá nhân), đang còn hoạt động kinh doanh (đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã), xác định người bị khởi kiện trong vụ việc khởi kiện này là ai? Từ đó, kiểm tra, thu thập các thông tin liên quan đến khả năng trả nợ, thanh toán hợp đồng hay không?

Công việc cuối cùng trong bước này, luật sư sẽ tiến hành phân tích, đánh giá các điểm có lợi, điểm bất lợi của khách hàng để có thể dự liệu được những vấn đề pháp lý có thể phát sinh trong quá trình giải quyết, đồng thời, luật sư có thể đưa ra các phương án xử lý để khách hàng lựa chọn sao cho đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho quý khách.

Bước 2: Gặp gỡ bên có nghĩa vụ thanh toán, bên nợ

Bước này luật sư chỉ thực hiện khi và chỉ khi:

- Khách hàng chưa thực hiện việc thương lượng, hòa giải lần nào;

- Khách hàng đã thực hiện việc thương lượng, hòa giải, đàm phán với bên nợ nhiều lần nhưng không được, đã nhiều lần gửi các thông báo, văn bản yêu cầu thanh toán nợ, trả nợ nhưng không thành. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ việc, luật sư nhận thấy có cơ sở để thương lượng, hòa giải mà cả bên chủ nợ và bên nợ đều cùng có lợi.

Bước 3: Thực hiện thủ tục khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Nếu đã thương lượng, hòa giải không thành, luật sư sẽ tiến hành lần lượt các công việc sau để giải quyết vụ việc đòi nợ, thu hồi nợ cho quý khách hàng theo quy định của pháp luật:

- Hoàn thiện đơn Khởi kiện tới cơ quan có thẩm quyền, đính kèm các tài liệu, chứng cứ;

- Thay mặt khách hàng hoặc nếu khách hàng có nguyện vọng, luật sư sẽ hướng dẫn khách hàng tự mình nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Đương nhiên, luật sư sẽ hướng dẫn khách hàng nên sử dụng hình thức nộp đơn nào là tốt nhất (trực tiếp, qua bưu điện, chuyển phát nhanh, qua cổng thông tin điện tử trực tuyến hoặc qua người đai diện theo ủy quyền) để khách hàng có lựa chọn phù hợp nhất;

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Hướng dẫn hoặc thay mặt khách hàng nộp án phí và các loại lệ phí khác cho cơ quan có thẩm quyền theo mức phí pháp luật quy định;

- Tham gia giải quyết vụ án tranh chấp đòi nợ, thu hồi nợ để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong phạm vi hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết với khách hàng;

- Tư vấn hoặc hoàn thiện đơn yêu cầu, hồ sơ yêu cầu thực hiện việc thi hành án hoặc đơn kháng cáo, đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền kháng nghị theo quy định;

- Tư vấn và giải đáp, hỗ trợ khách hàng xử lý tất cả các vướng mắc trong quá trình đòi nợ, thu hồi nợ.

Bước 4: Kết thúc hợp đồng dịch vụ - thanh lý hợp đồng

Bước này chỉ thực hiện khi các bên đã hoàn thành các quyền và nghĩa vụ ghi rõ trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Bên phía khách hàng có nghĩa vụ thanh toán chi phí dịch vụ cho công ty luật Minh Khuê.

4. Chi phí luật sư giải quyết, khởi kiện việc thu hồi nợ

Mức chi phí sử dụng dịch vụ luật sư để giải quyết, khởi kiện việc đòi nợ, thu hồi nợ mà khách hàng cần phải chi trả do các công ty luật, văn phòng luật cung cấp dịch vụ yêu cầu hoặc có thể do các bên thương lượng, thỏa thuận với nhau nhưng có phụ thuộc vào các yếu tố chính sau:

- Chất lượng dịch vụ của công ty luật, văn phòng luật cung cấp dịch vụ luật sư;

- Kinh nghiệm, uy tín, chuyên môn, kỹ năng của các luật sư được phân công giải quyết vụ việc của khách hàng;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

- Thời gian giải quyết, khởi kiện, thực hiện các vấn đề pháp lý có liên quan trong quá trình khởi kiện tại Tòa án/Trung tâm Trọng tài thương mại;

- Tình tiết khách quan (có thể phức tạp hoặc đơn giản) của việc đòi nợ, thu hồi nợ của khách hàng;

- Dự liệu các khoản chi phí đi lại, thu thập các giấy tờ, chứng cứ, bằng chứng có liên quan đến vụ việc.

Như vậy, mức chi phí dịch vụ của luật sư giải quyết, khởi kiện việc thu hồi nợ, đòi nợ sẽ do thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và khách hàng để đưa ra được chi phí hợp lý, cùng có lợi cho các bên, có dựa trên các yếu tố cơ bản đã được nêu trên.

5. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ luật sư của luật Minh Khuê

Một trong những lợi ích quan trọng nhất mà khách hàng có được khi sử dụng dịch vụ luật sư của công ty luật Minh Khuê đó là chất lượng dịch vụ đảm bảo, nội dung tư vấn chính xác, đạt hiệu quả cao do đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm, có chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp.

Các thông tin của khách hàng sẽ cam kết được bảo mật tuyệt đối, đây là một trong những nguyên tắc hỗ trợ khách hàng quan trọng và được thực hiện hiệu quả của công ty luật Minh Khuê. Dịch vụ của khách hàng được cung cấp trọn gói từ khi bắt đầu yêu cầu đòi nợ, thu hồi nợ đến khi kết thúc vụ việc, hoặc đến khi khách hàng nhận được khoản nợ, nhận được thanh toán từ bên nợ theo thỏa thuận của khách hàng và chúng tôi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Khách hàng có thể tham khảo về danh sách các luật sư, các bài tư vấn pháp lý, các dịch vụ mà công ty luật Minh Khuê cung cấp trên Website của chúng tôi: https://luatminhkhue.vn để hiểu rõ hơn về chất lượng dịch vụ chúng tôi mang đến cho quý khách.

Chúng tôi hi vọng sẽ là một điểm tựa, là nơi tư vấn phương án giải quyết việc đòi nợ, khởi kiện đòi nợ hoặc thu hồi nợ tốt nhất cho quý khách hàng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ pháp lý kịp thời, chính xác nhất.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Số điện thoại luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài

Bộ phận luật sư Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại thị trường Việt Nam