1. Quy định pháp luật về hoạt động nhượng quyền thương mại

Tại Điều 284 Luật Thương mại 2005 có thể hiểu nhượng quyền thương mại chính là một hoạt động trong thương mại trong đó có sự tham gia của thương nhân Việt Nam hay nước ngoài gọi chung là bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Do đó, bên nhượng quyền sẽ cấp quyền cho bên nhận quyền được thực hiện các hoạt động mua bán, cung ứng về hàng hóa, dịch vụ liên quan đến các nhãn hiệu, tên thương mại, bí quyết, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền theo cách thức tổ chức kinh doanh của bên nhượng quyền. Đồng thời, được bên nhượng quyền trợ giúp, kiểm soát về việc kinh doanh đó.

- Trong nhượng quyền thương mại, nếu các bên không có thỏa thuận nào khác, họ sẽ phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định tại Điều 286, 287, 288 và 289 Luật thương mại 2005

1.1. Điều kiện đối với bên nhượng quyền thương mại

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm. Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

- Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP.

- Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP.

1.2. Điều kiện đối với bên nhận quyền thương mại

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

1.3. Hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại

- Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

- Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

 

2. Một số chú ý về hợp đồng nhượng quyền thương mại

Theo Điều 385 Bộ luật dân sự 2015, ta có thể hiểu hợp đồng nhượng quyền thương mại chính là sự thỏa thuận giữa các thương nhân về các vấn đề liên quan đến mua bán, cung ứng dịch vụ đối với các đối tượng sẽ được nhượng quyền bao gồm cả việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt về quyền, nghĩa vụ của các bên.

- Khi thỏa thuận giao kết về hợp đồng nhượng quyền thương mại, các bên cần lưu ý các vấn đề sau đây:

+ Hình thức của hợp đồng nhượng quyền thương mại cần phải được lập thành văn bản hoặc các hình thức khác trong đó có nêu rõ các thỏa thuận liên quan đến nội dung nhượng quyền như đối tượng, giá cả, phí, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên. Ngoài ra, cần thỏa thuận rõ ràng về thời hạn có hiệu lực của hợp đồng cũng như vấn đề gia hạn hay chấm dứt, giải quyết tranh chấp... đảm bảo có căn cứ để giải quyết nếu phát sinh tranh chấp.

+ Các bên có quyền tự thỏa thuận với nhau về ngôn ngữ, thời hạn của hợp đồng. Như vậy, các bên có nghĩa vụ thực hiện đúng theo thời hạn đã thỏa thuận, chỉ trừ các trường hợp sau:

  • Có chuyển giao quyền thương mại;
  • Hợp đồng đơn phương chấm dứt do  vi phạm về nghĩa vụ, thương nhân nhận quyền vi phạm pháp luật có khả năng gây thiệt hại lớn về uy tín hoặc không còn đủ điều kiện để tiến hành công việc kinh doanh, bị giải thể, phá sản (Điều 16 Nghị định 35/2006/NĐ-CP).

- Trong trường hợp nếu được bên nhượng quyền đồng ý, bên nhận quyền có thể nhượng quyền lại cho một bên thứ 3 và thương nhân nhận lại quyền này cũng sẽ phải thực hiên các quyền và nghĩa vụ đối với thương nhân nhượng quyền giống như thương nhân đã nhận quyền (Điều 290 Luật thương mại 2005).

- Trường hợp thương nhân Việt Nam muốn giao kết hợp đồng nhượng quyền với thương nhân từ nước ngoài vào Việt Nam cần xác định rõ thương nhân đó thực hiện việc đăng ký tại Bộ thương mại hay chưa nhằm đảm bảo căn cứ pháp lý cho việc nhượng quyền được thực hiện. Đối với những trường hợp khác như nhượng quyền ở trong nước hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài, pháp luật không yêu cầu phải đăng ký nhưng phải báo cáo với Sở Công Thương (Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 120/2011/NĐ-CP bổ sung Điều 17a Nghị định 35/2006/NĐ-CP).

 

3. Dịch vụ soạn hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Bắc Kạn của Luật Minh Khuê

Công ty Luật Minh Khuê là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và luật sư uy tín tại Thành phố Hà Nội. Trong đó, dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại là một trong những lĩnh vực mà công ty đặc biệt chú trọng và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Cụ thể, với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và tận tâm, công ty Luật Minh Khuê cam kết mang đến cho khách hàng các dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Bắc Kạn chuyên nghiệp, đảm bảo tính hợp pháp, chính xác và minh bạch. Các dịch vụ của công ty bao gồm:

- Soạn thảo hợp đồng: Công ty sẽ tư vấn và soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại các loại hợp đồng khác. Đội ngũ luật sư của công ty sẽ đảm bảo các điều khoản trong hợp đồng phù hợp với quy định và luật pháp hiện hành của Việt Nam.

- Rà soát hợp đồng: Công ty sẽ giúp khách hàng kiểm tra và chỉnh sửa các điều khoản không chính xác, không đầy đủ hoặc mâu thuẫn trong hợp đồng, nhằm đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của các cam kết trong hợp đồng. Điều này giúp tránh các hiểu lầm và tranh chấp giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Tư vấn pháp luật về hợp đồng: Công ty Luật Minh Khuê cũng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về các vấn đề liên quan đến hợp đồng nhượng quyền thương mại, giúp khách hàng có được kiến thức và hiểu rõ hơn về quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại tại công ty Luật Minh Khuê được thực hiện bởi đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và tận tâm.

- Đầu tiên, khi khách hàng liên hệ với công ty, đội ngũ tư vấn của công ty sẽ tìm hiểu và đánh giá các yêu cầu của khách hàng, sau đó đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho từng trường hợp. Nếu khách hàng yêu cầu soạn thảo hợp đồng, đội ngũ luật sư của công ty sẽ tư vấn và cung cấp thông tin về các điều khoản cần có trong hợp đồng để đảm bảo tính hợp pháp, chính xác và minh bạch.

- Sau đó, công ty sẽ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền theo yêu cầu của khách hàng và đưa ra bản thảo hợp đồng để khách hàng kiểm tra và xác nhận. Nếu khách hàng yêu cầu rà soát hợp đồng, đội ngũ luật sư của công ty sẽ kiểm tra các điều khoản trong hợp đồng, chỉnh sửa và đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục những điểm không chính xác hoặc mâu thuẫn trong hợp đồng.

- Công ty cũng sẽ đưa ra các lời khuyên để giúp khách hàng cải thiện tính hợp pháp và chuyên nghiệp của hợp đồng. Ngoài ra, công ty cũng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về các vấn đề liên quan đến hợp đồng nhượng quyền thương mại, như giải quyết tranh chấp, đàm phán và thương lượng hợp đồng. Công ty Luật Minh Khuê cam kết sẽ đem đến cho khách hàng các dịch vụ chất lượng, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thực hiện hợp đồng.

 

4. Cách thức liên hệ Luật Minh Khuê sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Bắc Kạn

Cách 1: Đối với những vấn đề pháp lý phức tạp và cần được trình bày chi tiết hoặc gửi tài liệu pháp lý cụ thể, quý khách có thể tư vấn qua email hoặc tư vấn bằng văn bản. Hãy gửi mọi thắc mắc liên quan đến sở hữu trí tuệ cho chúng tôi qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp cụ thể. Luật sư sẽ tư vấn và giải thích đúng vấn đề trọng tâm mà quý khách yêu cầu.

Cách 2: Nếu quý khách ở xa và gặp mọi vướng mắc liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực này, bạn có thể gọi vào số điện thoại hotline: 1900.6162. Hệ thống sẽ kết nối quý khách với luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc pháp lý của bạn.

Cách 3: Nếu quý khách hàng không ngại di chuyển, quý khách có thể đến trực tiếp văn phòng Công ty luật Minh Khuê tại địa chỉ: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ trên với mức chi phí như sau:

- Đối với khách hàng trong nước: Mức phí dịch vụ của luật sư là 500.000 VNĐ/1 giờ tư vấn trực tiếp. Mức phí luật sư tư vấn ngoài giờ hành chính và vào thứ 7 và Chủ nhật là 800.000 VNĐ/1 giờ tư vấn.

- Đối với khách hàng nước ngoài: Mức phí dịch vụ của luật sư là 1.000.000 VNĐ/1 giờ tư vấn trực tiếp. Mức phí luật sư tư vấn ngoài giờ hành chính và vào thứ 7 và Chủ nhật là 1.500.000 VNĐ/1 giờ tư vấn (Luật sư sẽ sử dụng Tiếng Anh để tư vấn trực tiếp).

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại mới nhất năm 2023

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162 Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Để được báo phí dịch vụ quý khách vui lòng liên hệ Luật sư Tô Thị Phương Dung qua số điện thoại 0986386648 để được hỗ trợ kịp thời.  Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng.