1. Tìm  hiểu về hợp đồng gia công là gì?

Hợp đồng gia công là một thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất. Theo quy định tại Điều 542 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, hợp đồng gia công được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia, trong đó bên nhận gia công cam kết thực hiện công việc của mình để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công. Sau đó, bên đặt gia công sẽ nhận sản phẩm đã hoàn thành và trả tiền công cho bên nhận gia công.

- Theo quy định của Luật Thương mại 2005, hợp đồng gia công cũng được hiểu là một thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên nhận gia công sẽ sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu và vật liệu được cung cấp bởi bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt. Mục đích chính của bên nhận gia công trong trường hợp này là để kiếm lợi từ việc thực hiện công việc gia công. Bên đặt gia công sẽ nhận sản phẩm đã hoàn thành và trả tiền công theo thỏa thuận trước đó.

- Hợp đồng gia công có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất hàng hóa đến dịch vụ. Điều quan trọng là các bên tham gia phải có sự thống nhất về các điều khoản và điều kiện của hợp đồng để đảm bảo tính minh bạch và tránh tranh chấp. Các yếu tố quan trọng trong hợp đồng gia công bao gồm quyền và nghĩa vụ của các bên, thời gian và phạm vi thực hiện công việc, giá trị và phương thức thanh toán, bảo mật thông tin và quản lý rủi ro.

- Khi tham gia vào một hợp đồng gia công, các bên cần xem xét kỹ lưỡng các điều khoản và điều kiện, đảm bảo rằng các quy định pháp luật liên quan được tuân thủ đúng mực. Việc lựa chọn đối tác gia công đáng tin cậy và có kinh nghiệm cũng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu suất của quá trình gia công.

Trên cơ sở sự thỏa thuận và tuân thủ các quy định pháp luật, hợp đồng gia công đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp.

 

2. Quy định về nội dung soạn thảo hợp đồng gia công hàng hóa

Nội dung soạn thảo hợp đồng gia công hàng hóa có căn cứ theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015. Theo đó, các bên trong hợp đồng gia công được quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng, gồm các mục sau:

- Đối tượng của hợp đồng:
Đối tượng chính của hợp đồng gia công là hàng hóa gia công, bao gồm tên sản phẩm gia công, chất lượng và số lượng sản phẩm.

Theo Điều 180 Luật Thương mại 2005, có các quy định sau về loại hàng hóa được gia công:

 • Tất cả các loại hàng hóa đều có thể được gia công, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh.
 • Trong trường hợp gia công hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài để tiêu thụ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và các sản phẩm thuộc diện cấm kinh doanh, cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, sẽ có thể được gia công nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- Giá, phương thức thanh toán:
Theo quy định tại Điều 183 Luật Thương mại 2005, giá và phương thức thanh toán trong hợp đồng gia công cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hợp đồng gia công cần ghi rõ thù lao gia công.
 • Bên nhận gia công có thể nhận thù lao gia công bằng tiền hoặc bằng sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị dùng để gia công.
 • Trong trường hợp nhận thù lao gia công bằng sản phẩm, máy móc, thiết bị gia công, bên nhận gia công phải đảm bảo các điều kiện về nhập khẩu đối với các sản phẩm, máy móc và thiết bị đó.
 • Trường hợp không có thỏa thuận về mức tiền công, sẽ áp dụng mức tiền công trung bình đối với việc tạo ra các sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công và vào thời điểm thanh toán.

Ngoài ra, hợp đồng gia công cần làm rõ thêm các quy định về thanh toán, bao gồm:

 • Số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng.
 • Thời điểm thanh toán.
 • Phương thức thanh toán.
 • Bên đặt gia công phải trả đủ tiền công vào thời điểm nhận sản phẩm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp sản phẩm không đạt chất lượng yêu cầu do nguyên liệu từ bên đặt gia công hoặc do hướng dẫn không đúng của bên đặt, bên đặt gia công vẫn phải thanh toán như đã quy định trong hợp đồng.

Lưu ý:

 • Trong hợp đồng nên quy định chế tài xử phạt khi chậm thanh toán.
 • Quy định về loại tiền tệ thanh toán: Nếu các bên trong hợp đồng là cá nhân, tổ chức Việt Nam, thì đồng tiền thanh toán trong hợp đồng phải là Việt Nam đồng. Nếu không, hợp đồng sẽ bị tuyên vô hiệu.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công rất quan trọng để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong quá trình thực hiện. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét các quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công.

- Bên nhận gia công có các quyền được đảm bảo như sau. Đầu tiên, bên nhận gia công có quyền yêu cầu bên đặt gia công cung cấp nguyên vật liệu chất lượng, đúng số lượng, đúng thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận. Nếu bên nhận gia công nhận thấy rằng hướng dẫn hoặc chỉ thị từ bên đặt gia công không hợp lý và có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, bên nhận có quyền yêu cầu bên đặt gia công sửa đổi hoặc xử lý vấn đề đó. Bên nhận gia công cũng có quyền yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo thỏa thuận đã đạt được.

- Bên nhận gia công cũng có các nghĩa vụ cần tuân thủ. Trước hết, bên nhận gia công phải bảo quản nguyên vật liệu được cung cấp bởi bên đặt gia công. Trong trường hợp nguyên vật liệu không đạt chất lượng, bên nhận gia công phải thông báo cho bên đặt gia công. Bên nhận gia công cũng phải giao sản phẩm đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận. Bên nhận cũng cần tuân thủ việc giữ bí mật về quy trình gia công và sản phẩm. Bên nhận gia công chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ khi sản phẩm không đạt chất lượng do nguyên vật liệu được cung cấp bởi bên đặt gia công. Cuối cùng, bên nhận gia công phải trả lại nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.

- Bên đặt gia công cũng có quyền và nghĩa vụ của riêng mình trong hợp đồng. Bên đặt gia công có quyền nhận sản phẩm gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận. Bên đặt cũng có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Nghĩa vụ của bên đặt gia công bao gồm việc cung cấp nguyên vật liệu theo thỏa thuận cho bên nhận gia công và cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc gia công. Bên đặt gia công cũng phải chỉ dẫn bên nhận gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng và trả đúng tiền công theo thỏa thuận. Nếu có vi phạm hợp đồng, bên đặt gia công sẽ chịu trách nhiệm theo quy định.

- Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, một trong hai bên sẽ phải chịu trách nhiệm. Vi phạm có thể bao gồm việc không thực hiện đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, hoặc vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng. Trong trường hợp này, bên bị vi phạm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm.

Tuy nhiên, để giải quyết tranh chấp hoặc vi phạm hợp đồng, nên tham khảo luật pháp và quy định cụ thể trong quốc gia của bạn và tham vấn với luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để nhận được lời khuyên chính xác và phù hợp.

 

3. Những lưu ý về hợp đồng gia công

- Trong trường hợp hợp đồng gia công liên quan đến chuyển giao công nghệ từ tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, việc này sẽ phải được thực hiện dựa trên thỏa thuận có chứa trong hợp đồng gia công và phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc chuyển giao công nghệ.

- Đối với việc chuyển giao công nghệ trong hợp đồng gia công, bên yêu cầu gia công có quyền yêu cầu bên thực hiện gia công giữ kín thông tin công nghệ mà mình đã chuyển giao. Trong trường hợp bên thực hiện gia công vi phạm các điều khoản bảo mật này, bên đặt gia công sẽ có quyền đòi hỏi bồi thường từ bên thực hiện gia công.

- Một quy định quan trọng khác liên quan đến việc thanh lý nguyên liệu là khi hợp đồng gia công kết thúc, bên thực hiện gia công phải trả lại nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công, trừ khi có thỏa thuận khác được đưa ra. Điều này đảm bảo rằng bên đặt gia công có quyền sở hữu và sử dụng lại nguyên vật liệu không sử dụng trong quá trình gia công.

Các quy định trên nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình hợp tác gia công. Chúng giúp đảm bảo rằng chuyển giao công nghệ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn thông tin công nghệ cho bên yêu cầu gia công. Ngoài ra, việc trả lại nguyên vật liệu cho bên đặt gia công sau khi kết thúc hợp đồng cũng đảm bảo quyền lợi của bên đặt gia công và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng lại nguyên vật liệu đó.

Xem thêm >>> Hợp đồng gia công là gì? Quy định về hợp đồng gia công hàng hóa

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ khúc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp. Để đảm bảo quý khách nhận được sự tư vấn chính xác và đáng tin cậy, chúng tôi đã thiết lập tổng đài tư vấn pháp luật với số điện thoại 1900.6162. Quý khách cũng có thể liên hệ qua email tại địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn.