Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900.6162

 

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật Dân sự 2005

2. Luật sư tư vấn:

Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ (Bộ luật Dân sự 2015)

Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (Điều 57 Bộ luật Dân sự 2015) là một quy định có một số điểm mới do có đối tượng là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

 

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

Điều 57. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

1. Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ;

b) Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự;

c) Quản lý tài sản của người được giám hộ;

d) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có nghĩa vụ theo quyết định của Tòa án trong số các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

 

Theo quy định của pháp luật thì người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có nghĩa vụ theo quyết định của Tòa án trong các nghĩa vụ quy định đối với người mất năng lực hành vi dân sự. Cụ thể là chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người giám hộ; đại diện cho người được giám hộ trong các giao dich dân sự; quản lý tài sản của người giám hộ; và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Điều 58 (quyền của người giám hộ)  Bộ luật Dân sự 2015 được chia làm hai nhóm đối tượng giám hộ.

 

Điều 58. Quyền của người giám hộ

1. Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có các quyền sau đây:

a) Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ;

b) Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ;

c) Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có quyền theo quyết định của Tòa án trong số các quyền quy định tại khoản 1 Điều này.

 

Đối với người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì quyền của người giám hộ trong BLDS mới không khác so với Bộ luật Dân sự 2005. Điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015 là có bổ sung người được giám hộ là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, do đó quyền của người giám hộ căn cứ vào quyết định của Tòa án. Từ đó, Tòa án sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà xác lập phạm vi quyền của người giám hộ trên cơ sở các quyền quy định đối với người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Tóm lại Bộ luật Dân sự 2015 đã phân định rạch ròi quyền của người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự và người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê