Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bộ luật dân sự"

Bộ luật dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bộ luật dân sự.

Hợp đồng tặng cho theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015

Hợp đồng tặng cho theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015
Hợp đồng tặng cho là hợp đồng khá phổ biến hiện nay. Vậy hợp đồng tặng cho là gì? Hợp đồng tặng cho có đặc điểm như thế nào? Pháp luật có quy định như thế nào về loại hợp đồng này ? Bài viết sau sẽ làm rõ vấn đề này.

Bộ luật dân sự là gì ? Phân biệt luật dân sự với các ngành luật khác ?

Bộ luật dân sự là gì ? Phân biệt luật dân sự với các ngành luật khác ?
Bộ luật dân sự là băn bản hệ thống hoá pháp luật dân sự được Quốc hội ban hành theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định, trong đó các quy phạm pháp luật dân sự được sắp xếp theo hệ thống nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân giữa các chủ thể của luật dân sự.

Nghĩa vụ, các căn cứ phát sinh nghĩa vụ theo Bộ luật dân sự 2015

Nghĩa vụ, các căn cứ phát sinh nghĩa vụ theo Bộ luật dân sự 2015
Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác.

Định giá tài sản bảo đảm theo quy định Bộ Luật Dân sự 2015

Định giá tài sản bảo đảm theo quy định Bộ Luật Dân sự 2015
Chào Luật sư, Hiện tại công ty tôi đang làm hồ sơ vay vốn thế chấp với ngân hàng, có tài sản bảo đảm và giờ công ty tôi muốn tự định giá tài sản đó nhưng chưa biết tính như thế nào. Vậy luật sư cho tôi hỏi hiện nay pháp luật quy định về định giá tài sản như thế nào? Cảm ơn luật sư!

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra là gì?Quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường do nguồn nguy hiểm cao độ trong bộ luật dân sự 2015?

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra là gì?Quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường do nguồn nguy hiểm cao độ trong bộ luật dân sự 2015?
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định quan trọng của pháp luật dân sự. Mục đích của chế định này là buộc những chủ thể có hành vi gây thiệt hại trái pháp luật, có lỗi phải bồi thường những thiệt hại do mình đã gây ra.

Hợp đồng thuê khoán theo quy định của Bộ Luật Dân sự

Hợp đồng thuê khoán theo quy định của Bộ Luật Dân sự
Theo Điều 483 (BLDS 2015) quy định Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.

Hợp đồng ủy quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015

Hợp đồng ủy quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015
Để hoạt động ủy quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật, thể hiện đầy đủ nội dung ủy quyền, thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên, đồng thời làm căn cứ để giải quyết tranh chấp phát sinh thì ủy quyền nên được xác lập bằng hợp đồng ủy quyền.

Cập nhật điểm mới về quyền họ tên của cá nhân theo Bộ luật Dân sự 2015

Cập nhật điểm mới về quyền họ tên của cá nhân theo Bộ luật Dân sự 2015
So với BLDS 2005 thì BLDS 2015 đã có rất nhiều thay đổi, bổ sung liên quan đến quyền nhân thân của cá nhân. Tiêu biểu hơn hết là quyền cá nhân về họ tên Những thay đổi trong quyền nhân thân của cá nhân đánh dấu một sự phát triển mới mang tính đột phá về việc ghi nhận những quyền cơ bản, quan trọng của cá nhân.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng