Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định luật dân sự"

quy định luật dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định luật dân sự.

Áp dụng bộ luật 1995 đúng không ?

Áp dụng bộ luật 1995 đúng không ?
Thưa luật sư, Cho em hỏi là trình bày quan điểm đối với vụ việc trên nếu yêu cầu phải áp dụng bộ luật dân sự năm 2005 nhưng thời điểm xử lý tình huống là năm 2001 vậy áp dụng bộ luật 1995 có đúng không ? và nếu không đúng thì áp dụng văn bản pháp luật nào ạ? Người gửi: L.T.T

“Di tặng” theo quy định tại Điều 671 Bộ luật Dân sự

“Di tặng” theo quy định tại Điều 671 Bộ luật Dân sự
Điều 671 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 quy định về di tặng: “1. Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc. 2. Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này”.

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Rủi ro khi nhờ người khác đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nhờ một chủ thể khác thay mình đứng tên trên GCNQSDĐ, điều này đã làm phát sinh rất nhiều tranh chấp và khó chứng minh được nguồn chứng cứ. Trong ...