1. Có cần cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS cho người quản lý sàn giao dịch không?

Theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, người quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản cần phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Điều này áp đặt một số điều kiện cụ thể đối với tổ chức và cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Trước hết, để thành lập sàn giao dịch bất động sản, tổ chức và cá nhân cần phải thiết lập một doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh được thực hiện dưới hình thức tổ chức chính thức và theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, doanh nghiệp này phải đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và kỹ thuật để đảm bảo hoạt động suôn sẻ.

Quan trọng nhất là, theo quy định của luật, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Trong số này, người quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản cũng cần phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Điều này đặt ra yêu cầu cao về năng lực và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực môi giới bất động sản để đảm bảo chất lượng và tính chuyên nghiệp trong quản lý và điều hành sàn giao dịch.

Ngoài ra, sàn giao dịch bất động sản cũng được yêu cầu có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất và kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu hoạt động. Điều này đảm bảo rằng sàn hoạt động theo quy định và có điều kiện cơ bản để cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Tóm lại, việc có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho người quản lý và điều hành sàn giao dịch không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn đảm bảo sự chuyên nghiệp và uy tín trong ngành môi giới bất động sản

 

2. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch BĐS như thế nào?

Sàn giao dịch bất động sản không chỉ hoạt động trong lĩnh vực mua bán bất động sản mà còn thực hiện nhiều hoạt động khác, theo đúng quy định tại Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Trước hết, sàn giao dịch có thể thực hiện việc chuyển nhượng bất động sản. Điều này bao gồm quá trình chuyển giao quyền sở hữu từ bên này sang bên khác, không nhất thiết phải thông qua quá trình mua bán. Chuyển nhượng có thể xảy ra thông qua các hình thức khác như đổi đất, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà và các giao dịch tương tự.

Ngoài ra, sàn giao dịch bất động sản có thể thực hiện hoạt động cho thuê bất động sản. Điều này bao gồm việc ký kết hợp đồng cho thuê, cho thuê lại và cho thuê mua bất động sản giữa chủ sở hữu và người thuê. Sàn có trách nhiệm giới thiệu, niêm yết và cung cấp công khai thông tin về các bất động sản phù hợp với nhu cầu của các bên tham gia giao dịch.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của sàn giao dịch là kiểm tra giấy tờ về bất động sản. Điều này đảm bảo rằng mọi giao dịch được thực hiện trên cơ sở pháp lý và bảo đảm an toàn cho cả người bán và người mua. Sàn cũng đóng vai trò là trung gian, hỗ trợ các bên trong quá trình trao đổi, đàm phán và ký kết các hợp đồng giao dịch.

Như vậy, sàn giao dịch bất động sản không chỉ đơn thuần là nơi thực hiện giao dịch mua bán bất động sản mà còn là tổ chức quan trọng đóng vai trò trung gian, giới thiệu thông tin và hỗ trợ các hoạt động khác như chuyển nhượng và cho thuê bất động sản. Các hoạt động này đồng loạt hỗ trợ phát triển thị trường bất động sản và đảm bảo tính minh bạch và tính chuyên nghiệp trong ngành

 

3. Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch BĐS thế nào?

Theo Điều 71 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, sàn giao dịch bất động sản có được quyền từ chối đưa bất động sản lên sàn giao dịch với một số điều kiện và quyền lợi nhất định.

Trước hết, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ và thông tin đầy đủ về bất động sản mà họ muốn đưa lên sàn. Điều này đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và đầy đủ, giúp tăng cường tính minh bạch và tin cậy trong quá trình giao dịch.

Quan trọng hơn, doanh nghiệp cũng có quyền từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều kiện để tham gia vào hoạt động kinh doanh. Điều này có thể liên quan đến việc bất động sản chưa được pháp lý hóa, không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, hay không đảm bảo về mặt giấy tờ. Quyền này giúp bảo vệ người mua và duy trì tính chất chuyên nghiệp của thị trường bất động sản.

Ngoài ra, sàn giao dịch còn được quyền thu phí dịch vụ từ khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn. Điều này là một cơ hội để doanh nghiệp duy trì và phát triển dịch vụ của mình, đồng thời có thể tạo ra nguồn thu nhập để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và duy trì hoạt động của sàn.

Ngoài quyền từ chối và thu phí dịch vụ, doanh nghiệp còn có quyền yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của họ gây ra. Điều này đặt ra một cơ chế đảm bảo trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong quá trình giao dịch.

Cuối cùng, các quyền khác trong hợp đồng cũng được đề cập trong Điều 71. Điều này có thể bao gồm các điều khoản và điều kiện cụ thể mà doanh nghiệp và khách hàng có thể thỏa thuận để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình giao dịch.

Tóm lại, quy định tại Điều 71 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã đặt ra các quyền lợi và trách nhiệm cụ thể cho sàn giao dịch bất động sản, giúp họ duy trì chất lượng và uy tín trong ngành và đồng thời bảo vệ lợi ích của các bên tham gia giao dịch

 

4. Trách nhiệm của sàn giao dịch BĐS khi gây thiệt hại là gì?

Theo Điều 72 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, sàn giao dịch bất động sản chịu trách nhiệm và có những nghĩa vụ cụ thể khi có thiệt hại do lỗi của sàn gây ra. Dưới đây là chi tiết các nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật:

Bảo đảm điều kiện giao dịch: Doanh nghiệp phải đảm bảo rằng bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải đủ điều kiện để tham gia vào giao dịch. Điều này đảm bảo tính chính xác và pháp lý của giao dịch.

Cung cấp thông tin chính xác: Doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ và trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản. Đồng thời, họ chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và hồ sơ mà họ cung cấp.

Bảo đảm điều kiện hoạt động: Sàn giao dịch phải đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của mình để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình giao dịch.

Thực hiện báo cáo và kiểm tra: Doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng sàn giao dịch hoạt động theo đúng quy định và luật lệ.

Nghĩa vụ thuế: Doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và đóng góp đầy đủ vào ngân sách quốc gia.

Bồi thường thiệt hại: Trong trường hợp do lỗi của sàn giao dịch mà gây ra thiệt hại, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất đó. Điều này bảo vệ quyền lợi của bên tham gia giao dịch và đảm bảo trách nhiệm của sàn.

Nghĩa vụ khác trong hợp đồng: Ngoài những nghĩa vụ cụ thể, sàn cũng có các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng giữa sàn và khách hàng.

Như vậy, sàn giao dịch bất động sản không chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà còn có nhiều nghĩa vụ khác để đảm bảo quy định và tính chuyên nghiệp trong quá trình hoạt động của mình

 Bài viết liên quan: Có bắt buộc chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với người làm cò đất?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn