1. Đối tượng được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước, đối tượng được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước bao gồm:

- Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước: Bao gồm các cơ quan, tổ chức trực thuộc Tổng Kiểm toán nhà nước, các cơ quan kiểm toán nhà nước khu vực, các đơn vị sự nghiệp thuộc Kiểm toán nhà nước.

- Công chức, viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước tham gia công tác quản lý, thực hiện công tác đào tạo hoặc được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài: Cụ thể bao gồm:

+ Lãnh đạo, cán bộ, viên chức thuộc các phòng, ban, cục, vụ, đơn vị trực thuộc Tổng Kiểm toán nhà nước;

+ Lãnh đạo, cán bộ, viên chức thuộc cơ quan kiểm toán nhà nước khu vực;

+ Giảng viên, cán bộ, viên chức thuộc các cơ sở đào tạo Kiểm toán nhà nước;

+ Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của Kiểm toán nhà nước.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan: Bao gồm các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước và đáp ứng các điều kiện quy định.

- Lưu ý:

+ Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước được cấp cho cá nhân hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định và đạt kết qu.

+ Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước có giá trị sử dụng trong 5 năm kể từ ngày cấp.

 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước mới nhất

Dựa trên quy định tại Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022, để được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước, học viên cần đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện sau:

- Tham gia học tập đầy đủ theo quy định:

+ Tham dự đầy đủ các buổi học lý thuyết, thực hành theo chương trình bồi dưỡng.

+ Hoàn thành đầy đủ các bài tập, bài tập nhóm được giao.

+ Tham gia tích cực vào các hoạt động thảo luận, chia sẻ trong lớp học.

- Hoàn thành các bài kiểm tra, bài tập:

+ Đạt điểm tối thiểu 50% cho tất cả các bài kiểm tra, bài tập theo quy định của chương trình.

+ Bài thu hoạch, báo cáo chuyên đề hoặc đề án cần đạt chất lượng tốt, thể hiện đầy đủ kiến thức và kỹ năng đã học.

- Chấp hành nội quy học tập:

+ Đi học đúng giờ, đủ buổi, không tự ý nghỉ học.

+ Giữ gìn trật tự, kỷ luật trong lớp học.

+ Thực hiện đúng các yêu cầu của giảng viên và Ban tổ chức lớp học.

- Lưu ý:

+ Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước chỉ được cấp cho học viên đã hoàn thành đầy đủ cả 3 điều kiện trên.

+ Chứng chỉ có giá trị sử dụng trong 5 năm kể từ ngày cấp.

- Ngoài ra, học viên cũng cần lưu ý một số thông tin sau:

+ Thời gian bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước thường kéo dài từ 1 đến 3 tháng tùy theo chương trình.

+ Học phí bồi dưỡng sẽ do cơ sở tổ chức bồi dưỡng quy định.

+ Học viên có thể đăng ký tham gia bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước tại các cơ sở đào tạo được Kiểm toán nhà nước cấp phép.

 

3. Thủ tục cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước

Theo quy định tại Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 thì trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (nay thuộc Học viện Kiểm toán) là đơn vị được Tổng Kiểm toán nhà nước ủy quyền tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho các chương trình bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước. Hiện nay, Học viện Kiểm toán đang cấp chứng chỉ cho các chương trình bồi dưỡng sau:

- Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch kiểm toán viên nhà nước:

+ Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản cho kiểm toán viên nhà nước;

+ Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao cho kiểm toán viên nhà nước;

+ Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho kiểm toán viên nhà nước.

- Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương:

+ Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kiểm toán nhà nước;

+ Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý kiểm toán nhà nước.

- Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ:

+ Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chuyên ngành;

+ Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán các lĩnh vực đặc thù;

+ Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng phần mềm kiểm toán.

* Dựa trên Quyết định số 1280/QĐ-KTNN năm 2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước, thủ tục cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước được thực hiện như sau:

- Học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng và đạt kết quả theo quy định.

+ Điều kiện:

-> Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng.

-> Hoàn thành đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, báo cáo chuyên đề hoặc đề án theo quy định (phải đạt từ 50% điểm tối đa trở lên theo thang điểm chấm).

-> Chấp hành đầy đủ nội quy học tập.

+ Hình thức:

-> Bài kiểm tra: Viết, trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp.

-> Bài thu hoạch, báo cáo chuyên đề hoặc đề án.

-> Thẩm định kết quả.

- Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán có trách nhiệm:

+ Lập cơ sở dữ liệu để theo dõi và quản lý việc cấp Chứng chỉ.

+ In và cấp Chứng chỉ cho học viên sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng và đạt kết quả theo quy định.

- Chứng chỉ bồi dưỡng được cấp một lần. Trường hợp Chứng chỉ bị mất, hư hỏng:

+ Người được cấp Chứng chỉ làm đơn đề nghị có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý công chức, viên chức.

+ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán sẽ cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học cho học viên.

- Việc cấp Chứng chỉ bồi dưỡng đối với các chương trình bồi dưỡng ngoài các chương trình quy định tại Khoản 1 Điều này do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

- Lưu ý:

+ Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước có giá trị sử dụng trong 5 năm kể từ ngày cấp.

+ Học viên có thể tra cứu thông tin về Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước trên website của Học viện Kiểm toán hoặc liên hệ trực tiếp với Học viện để được hỗ trợ.

 

4. Lợi ích khi có Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước

Lợi ích khi có Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước:

- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước là minh chứng cho việc học viên đã được đào tạo bài bản và có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để thực hiện công tác kiểm toán.

+ Kiến thức và kỹ năng được học trong chương trình bồi dưỡng giúp học viên nắm vững các quy định, chuẩn mực kiểm toán, cũng như phương pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại.

+ Nhờ vậy, học viên có thể thực hiện công tác kiểm toán một cách hiệu quả, chính xác và chuyên nghiệp.

- Tăng cơ hội thăng tiến:

+ Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước là một trong những tiêu chí quan trọng để xét thăng tiến chức vụ trong ngành Kiểm toán nhà nước.

+ Theo quy định hiện hành, để được thăng tiến từ ngạch Kiểm toán viên nhà nước hạng 2 lên hạng 1, kiểm toán viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao cho kiểm toán viên nhà nước.

+ Tương tự, để được thăng tiến từ ngạch Kiểm toán viên nhà nước hạng 1 lên Chuyên viên chính, kiểm toán viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho kiểm toán viên nhà nước.

- Mở rộng cơ hội nghề nghiệp:

+ Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước giúp học viên có thêm lợi thế khi ứng tuyển vào các vị trí công việc liên quan đến kiểm toán tại các doanh nghiệp, tổ chức.

+ Nhiều doanh nghiệp, tổ chức hiện nay yêu cầu ứng viên có chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước khi tuyển dụng vào các vị trí kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, v.v.

+ Do vậy, việc sở hữu Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước sẽ giúp học viên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc hơn.

- Nâng cao thu nhập:

+ Nhân viên có chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước thường được hưởng mức lương cao hơn so với nhân viên không có chứng chỉ.

+ Theo khảo sát của một số công ty tuyển dụng, mức lương trung bình của nhân viên kiểm toán có chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước cao hơn từ 10% đến 20% so với mức lương trung bình của nhân viên kiểm toán không có chứng chỉ.

- Nâng cao uy tín của bản thân:

+ Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước là một chứng chỉ uy tín, được công nhận rộng rãi trong ngành Kiểm toán.

+ Việc sở hữu Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước sẽ giúp học viên khẳng định năng lực chuyên môn và uy tín của bản thân trong mắt nhà tuyển dụng và khách hàng.

- Ngoài ra, việc có Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước còn mang lại một số lợi ích khác như:

+ Giúp học viên cập nhật kiến thức mới nhất về lĩnh vực kiểm toán.

+ Giúp học viên nâng cao kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.

+ Giúp học viên mở rộng mạng lưới quan hệ chuyên môn.

Nhìn chung, việc có Chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước mang lại nhiều lợi ích cho học viên, giúp học viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cơ hội thăng tiến và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ của Kiểm toán nhà nước do ai quyết định thành lập. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.