Tôi đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi, tuy nhiên vì điều kiện gia đình tôi không thể tiếp tục đi làm trở lại nên Tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, nếu Tôi nghỉ việc thì Tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?. Tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010.
Rất mong nhận được hồi âm của luật sư.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: Nguyễn Thị Quyên

>> Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến (24/7) gọi số : 1900.6162

Trả lời

Cơ sở pháp luật:

Luật bảo hiểm xã hội 2006.

Nội dung phân tích:

Thứ nhất, xác định điều kiện để bạn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2006:

“Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này’’.

Căn cứ vào quy định này, thì cứ trong khoảng thời gian 24 tháng trước khi bạn nghỉ việc nếu như bạn đóng bảo hiểm từ đủ 12 tháng bảo hiểm trở lên thì bạn sẽ đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ hai, về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, căn cứ Luật bảo hiểm 2006:

“Điều 125. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.

2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật”.

 Vấn đề giải quyết hưởng bảo hiểm sẽ được quy định như sau:

“Điều 126. Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 125 của Luật này.

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Do đó, việc bạn tự thỏa thuận với người sử dụng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không? Khi không làm việc ở cơ quan bạn đang công tác nữa, bạn đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định trên thì bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trân trọng cám ơn!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.