1. Điều kiện thương nhân nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện

Để thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài phải tuân thủ một số điều kiện được quy định cụ thể trong Nghị định số 07/2016/NĐ-CP. Đây là những điều kiện chặt chẽ nhằm đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ luật pháp của quốc gia.

Trước hết, theo quy định, thương nhân nước ngoài phải được phép hoạt động kinh doanh tại quốc gia, vùng lãnh thổ mà họ đến từ. Điều này đòi hỏi họ phải tuân thủ mọi quy định và điều kiện được đặt ra bởi pháp luật của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà họ đăng ký kinh doanh. Điều này cũng bao gồm việc phải tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điều này đảm bảo rằng hoạt động của họ không xâm phạm vào lãnh thổ hoặc quyền lợi của quốc gia.

Ngoài ra, thương nhân nước ngoài cần phải có ít nhất một năm hoạt động trước khi xin thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Điều này nhấn mạnh vào việc họ phải có kinh nghiệm và thực sự là một doanh nghiệp ổn định trước khi mở rộng hoạt động sang thị trường Việt Nam.

Đối với các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của thương nhân nước ngoài, như giấy đăng ký kinh doanh, cần phải thể hiện thời hạn hoạt động còn ít nhất một năm tính từ ngày nộp hồ sơ. Điều này đảm bảo rằng thương nhân nước ngoài có một cam kết đủ lâu với thị trường Việt Nam và không phải là một dự án ngắn hạn hoặc tạm thời.

Một yếu tố quan trọng nữa là nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà nước này là thành viên. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng hoạt động của văn phòng đại diện không chỉ phản ánh lợi ích của thương nhân nước ngoài mà còn phải đóng góp tích cực vào phát triển của Việt Nam.

Tuy nhiên, trong trường hợp nội dung hoạt động của văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thì việc thành lập văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Những điều kiện này không chỉ giúp đảm bảo tính pháp lý của việc thành lập văn phòng đại diện mà còn đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của thương nhân nước ngoài sẽ hợp pháp và mang lại lợi ích cho cả hai bên: thương nhân nước ngoài và quốc gia Việt Nam.

 

2. Quy định về đối tượng chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam?

Trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam là một vấn đề quan trọng, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về quy định pháp luật của đất nước này. Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP về nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với hoạt động của Văn phòng đại diện và Chi nhánh tại Việt Nam, rõ ràng chỉ ra người chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện đó chính là thương nhân nước ngoài.

Điều này có nghĩa là thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm tuyệt đối về mọi hoạt động của Văn phòng đại diện mà họ thành lập hoặc đại diện tại Việt Nam. Từ việc quản lý hợp pháp, đến các hoạt động hàng ngày cũng như các nghĩa vụ tài chính, thương nhân nước ngoài đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Thương mại 2005, Văn phòng đại diện cũng có quyền và nghĩa vụ riêng biệt. Về mặt quyền, Văn phòng đại diện được phép thực hiện một số hoạt động như thuê trụ sở, thuê mua các phương tiện cần thiết cho hoạt động, tuyển dụng lao động và mở tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, tất cả những hoạt động này phải tuân thủ đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập của Văn phòng đại diện.

Trong khi đó, nghĩa vụ của Văn phòng đại diện cũng được quy định cụ thể. Đặc biệt, họ không được phép thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam, mà chỉ được phép thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại mà Luật Thương mại 2005 cho phép. Hơn nữa, họ cũng phải tuân thủ các quy định về việc không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng của thương nhân nước ngoài nếu không có giấy uỷ quyền hợp pháp.

Điều quan trọng là Văn phòng đại diện cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình, bao gồm nộp thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật Việt Nam, cũng như báo cáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Tất cả những điều này nhằm đảm bảo rằng Văn phòng đại diện hoạt động trong giới hạn pháp lý và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước một cách bền vững.

Nói chung, việc chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về hoạt động của Văn phòng đại diện là một nhiệm vụ quan trọng, cần sự hiểu biết và tuân thủ nghiêm ngặt từ phía thương nhân nước ngoài. Chỉ thông qua việc tuân thủ đúng đắn các quy định pháp luật, một Văn phòng đại diện mới có thể hoạt động hiệu quả và bền vững trong môi trường kinh doanh của Việt Nam

 

3. Theo quy định thì giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn bao lâu?

Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP về thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và Chi nhánh của thương nhân nước ngoài, thì thời hạn của Giấy phép này sẽ được xác định như sau:

Đối với Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và Chi nhánh của thương nhân nước ngoài, thì thời hạn cụ thể là 05 năm. Tuy nhiên, điều này chỉ có hiệu lực trong trường hợp thời hạn này không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác có giá trị tương đương mà thương nhân nước ngoài đó đang sở hữu. Nếu có giấy tờ nào đó có quy định về thời hạn và thời gian còn lại của nó dài hơn thì thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và Chi nhánh sẽ được điều chỉnh để không vượt quá thời hạn của giấy tờ đó.

Khi cấp lại Giấy phép, thì thời hạn mới sẽ bằng với thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó. Điều này có nghĩa là nếu một tổ chức hay cá nhân nước ngoài đề xuất cấp lại Giấy phép, thì thời hạn mới của Giấy phép sẽ tương đương với thời hạn cũ mà họ đã được phê duyệt.

Quy định về gia hạn thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và Chi nhánh sẽ tuân thủ theo quy định tại khoản 1 của Điều này. Điều này có nghĩa là việc gia hạn sẽ phải tuân thủ các điều kiện và quy định về thời hạn như đã được đề cập trong khoản 1.

Tổng kết lại, thì thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là 05 năm, tuy nhiên nó sẽ được điều chỉnh sao cho không vượt quá thời hạn còn lại của bất kỳ giấy tờ nào khác có giá trị tương đương. Nếu cần cấp lại Giấy phép hoặc gia hạn thời hạn, thì thời hạn mới sẽ được xác định theo quy định và điều kiện đã nêu trong quy định của pháp luật

Xem thêm >>>> Người đứng đầu văn phòng đại diện có được ký hợp đồng mua bán hàng hoá với công ty chủ quản không?

Nếu quý khách có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc pháp lý, chúng tôi khuyến khích quý khách liên hệ trực tiếp đến hotline 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ và giải quyết mọi thắc mắc của quý khách một cách tận tâm và chuyên nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng sự hiểu biết và giải đáp đúng đắn là cốt lõi để giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi cam kết đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ mọi yêu cầu của quý khách, nhằm đảm bảo rằng quý khách nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong quá trình tìm hiểu và giải quyết các vấn đề liên quan.