1. Kỹ thuật hệ thống xổ số tự chọn số điện toán cần đáp ứng điều kiện gì?

Thông tư 36/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính Việt Nam đã quy định một số điều kiện về kỹ thuật đối với hệ thống xổ số tự chọn số điện toán. Dưới đây là chi tiết nội dung của Điều 32 trong Thông tư trên về những điều kiện cần đáp ứng của kỹ thuật hệ thống xổ số tự chọn điện toán:

Điều kiện phần cứng (máy chủ, thiết bị đầu cuối):

-  Nguồn gốc và xuất xứ: Máy chủ và thiết bị đầu cuối phải có nguồn gốc rõ ràng, được nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam trong trường hợp chúng được nhập từ nước ngoài.

- Tài liệu hướng dẫn: Máy móc và thiết bị phải được đính kèm với tài liệu hướng dẫn chi tiết, bao gồm mô tả đặc tính kỹ thuật, cách thức cài đặt, sơ đồ chi tiết các bộ phận máy, quy trình thay thế và sửa chữa các bộ phận, danh sách thiết bị thay thế kèm theo, hướng dẫn vận hành, cũng như các phương pháp bảo hành và bảo trì.

- Lắp đặt và vận hành: Máy móc và thiết bị phải được lắp đặt theo đúng các thông số kỹ thuật và hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo vận hành an toàn và ổn định.

- Tích hợp và dự phòng: Hệ thống phải có khả năng tích hợp tối thiểu hai (02) kênh truyền dữ liệu về máy chủ để đảm bảo ít nhất có một kênh dự phòng khi kênh truyền dữ liệu chính gặp sự cố. Phải có máy chủ dự phòng vận hành song song với máy chủ chính để sao lưu dữ liệu tham gia dự thưởng của khách hàng.

Điều kiện đối với phần mềm:

- Bản quyền phần mềm: Phần mềm phải có bản quyền theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc tuân thủ mọi quy định và yêu cầu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền phần mềm theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

- Tuân thủ quy định pháp luật và Thể lệ: Phần mềm phải được thiết kế phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực xổ số tự chọn số điện toán và Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng loại hình sản phẩm cụ thể.

- Ghi nhận và xử lý dữ liệu: Phần mềm phải đảm bảo ghi nhận kịp thời và chính xác các dữ liệu tham gia dự thưởng của người tham gia. Đồng thời, nó cũng cần có khả năng tính toán, xác định chính xác doanh thu, giá trị giải thưởng và kiểm tra các thông số của vé số trúng thưởng. Đối với việc tham gia dự thưởng theo phương thức lựa chọn nhanh, phần mềm phải đảm bảo nguyên tắc hoàn toàn ngẫu nhiên để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

- Bảo mật cao: Phần mềm phải có tính bảo mật cao, không cho phép sự xâm nhập hoặc can thiệp từ bên ngoài làm sai lệch các dữ liệu tham gia dự thưởng và các dữ liệu khác phục vụ cho việc tổ chức kinh doanh xổ số điện toán. Các biện pháp bảo mật cần được tích hợp để bảo vệ thông tin quan trọng và đảm bảo tính toàn vẹn của quá trình thực hiện dự thưởng.

Điều kiện về đường truyền dữ liệu trong hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán:

- Tính ổn định cao: Đường truyền dữ liệu, bao gồm cả hệ thống thiết bị đầu cuối và hệ thống điện thoại, internet, phải đảm bảo tính ổn định cao. Điều này bao gồm khả năng duy trì lưu lượng và tốc độ truyền đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin giữa máy chủ, thiết bị đầu cuối, hệ thống điện thoại và các thiết bị liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

- An ninh và bảo mật thông tin: Đường truyền dữ liệu phải đảm bảo an ninh, an toàn và bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ điện thoại, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân và dịch vụ điện thoại.

- Ghi nhận thông tin tham gia dự thưởng: Đường truyền dữ liệu cần đảm bảo khả năng ghi lại tất cả các thông tin tham gia dự thưởng của người tham gia, có thể được thực hiện dưới hình thức tập tin hoặc ghi âm. Thông tin này phải được ghi chính xác và đầy đủ, tạo cơ sở cho hoạt động quản lý, giám sát và trả thưởng của công ty xổ số điện toán. Điều này là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý dữ liệu tham gia dự thưởng.

2. Tổ chức vận hành hệ thống và quản lý, khai thác dữ liệu xổ số tự chọn số điện toán có trách nhiệm gì?

Nội dung của khoản 1 Điều 33 Thông tư 36/2019/TT-BTC, quy định chi tiết về trách nhiệm của hệ thống tổ chức vận hành hệ thống và quản lý, khai thác dữ liệu xổ số tự chọn số điện toán như sau:

- Trách nhiệm của Công ty xổ số điện toán: Công ty xổ số điện toán chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn trong quá trình hoạt động xổ số tự chọn số điện toán. Công ty xổ số điện toán cũng có nhiệm vụ hướng dẫn các đại lý xổ số tự chọn số điện toán về cách vận hành thiết bị bán vé theo hướng dẫn cụ thể và chịu trách nhiệm đối với quản lý thiết bị theo hợp đồng ký kết giữa các bên.

- Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến và doanh nghiệp viễn thông: Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến và doanh nghiệp viễn thông tham gia vào hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin theo quy định của pháp luật. Điều này đặt ra yêu cầu cụ thể về bảo vệ thông tin cá nhân, ngăn chặn rủi ro an ninh mạng và đảm bảo tính riêng tư của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến liên quan đến hoạt động xổ số tự chọn số điện toán. Việc này đồng thời giúp đảm bảo tính ổn định và an toàn của toàn bộ hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

- Kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì: Hệ thống xổ số tự chọn số điện toán, bao gồm máy chủ, thiết bị đầu cuối và các thiết bị đồng bộ khác, phải được kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất và quy định của công ty xổ số điện toán. Quá trình này đảm bảo rằng hệ thống luôn ở trạng thái hoạt động tối ưu và tuân thủ các yêu cầu về vận hành an toàn và chính xác.

- Giải đáp vướng mắc: Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm giải đáp mọi vướng mắc của người tham gia dự thưởng, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán và các đối tượng khác có quan tâm. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin rõ ràng và chi tiết liên quan đến quy trình tham gia dự thưởng, kết quả và các vấn đề kỹ thuật. Công ty cũng phải xử lý kịp thời mọi sự cố kỹ thuật xuất hiện trong quá trình vận hành hệ thống, đảm bảo sự liên tục và tin cậy của dịch vụ.

- Xử lý sự cố kỹ thuật: Công ty xổ số điện toán chịu trách nhiệm xử lý kịp thời mọi sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống. Điều này bao gồm việc triển khai biện pháp khẩn cấp, thông báo đến người tham gia dự thưởng và các đại lý và thực hiện các bước sửa chữa cần thiết để khắc phục sự cố và khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống. 

3. Quy định về quản lý và khai thác dữ liệu từ máy chủ xổ số tự chọn số điện toán

Quản lý và khai thác dữ liệu từ máy chủ xổ số tự chọn số điện toán được quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tư 36/2019/TT-BTC, như sau:

- Trách nhiệm của Công ty Xổ số điện toán: Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm ban hành Quy chế quản lý, khai thác dữ liệu từ máy chủ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. Quy chế này phải đảm bảo rằng dữ liệu thu thập từ máy chủ là trung thực, chính xác và tuân thủ các nguyên tắc của tính minh bạch trong hoạt động xổ số tự chọn số điện toán.

- Quyền tiếp cận và yêu cầu của Bộ Tài chính và Cơ quan Thanh tra: Bộ Tài chính, cơ quan thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có quyền tiếp cận và yêu cầu công ty xổ số điện toán cung cấp các dữ liệu từ máy chủ. Điều này nhằm hỗ trợ công tác quản lý, giám sát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp thông tin, công ty phải chịu trách nhiệm về quản lý thông tin, đảm bảo tính bảo mật và không để lộ dữ liệu theo chế độ bảo mật nhà nước.

- Bảo mật thông tin và tuân thủ chế độ bảo mật Nhà nước: Trong quá trình quản lý và khai thác dữ liệu, công ty phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo mật thông tin theo chế độ bảo mật nhà nước. Việc này bao gồm việc triển khai biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn và không để lộ thông tin quan trọng, đặc biệt là trong quá trình cung cấp dữ liệu cho các cơ quan chức năng.

- Thời hạn lưu trữ: Dữ liệu kinh doanh xổ số điện toán phải được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu là năm (05) năm, tính từ ngày kết thúc niên độ kế toán năm. Điều này đảm bảo rằng công ty xổ số điện toán duy trì một kho dữ liệu lâu dài, phục vụ cho việc theo dõi và đánh giá hiệu suất kinh doanh, cũng như đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý và kiểm toán.

- Chiết xuất và in chứng từ: Các dữ liệu kinh doanh cần thiết phải được chiết xuất và in thành chứng từ để phục vụ cho công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán của công ty xổ số điện toán theo chế độ quy định. Việc này bao gồm việc tạo ra các tài liệu rõ ràng và chính xác, dễ dàng kiểm tra và sử dụng trong quá trình quản lý và báo cáo.

- Phục vụ quản lý tài chính và hạch toán kế toán: Dữ liệu được lưu trữ phải đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn, đồng thời phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chế độ quy định. Chúng phải có khả năng hỗ trợ công tác quản lý tài chính bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu, chi phí, và các chỉ số kinh doanh khác. Ngoài ra, dữ liệu này cũng phải phù hợp với quá trình hạch toán kế toán, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng các quy tắc và nguyên tắc của hệ thống kế toán.

Xem thêm: Kinh doanh xổ số có phải đối tượng chịu thuế của thuế tiêu thụ đặc biệt hay không?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn