>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp về cung ứng lao động, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ

2. Luật sư tư vấn:

Luật doanh nghiệp 2014 cho phép doanh nghiệp được tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trước khi kinh doanh, doanh nghiêp phải đáp ứng đầy đủ điều kiện mà pháp luật quy định. Tùy mỗi ngành nghề mà điều kiện kinh doanh ngành nghề là khác nhau. 

Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ cung ứng lao động, nhà nước đặt ra các điều kiện kinh doanh cụ thể đối với doanh nghiệp quy định tại Nghị định 52/2014/NĐ-CP

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật của Công ty luật Minh Khuê

Điều kiện:

- Có trụ sở ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

- Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc: ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

- Đã thực hiện ký quỹ:  300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng).

Nếu đáp ứng đủ điều kiện trên, doanh nghiệp làm hồ sơ cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cung ứng lao động gửi lên cơ quan có thẩm quyền cấp là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền.

Chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cung ứng lao động được quy định như sau:

Luật doanh nghiệp quy định tại Điều 45:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời Điều 17 Nghị định 53/2014/NĐ-CP quy định về Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động như sau:

1. Doanh nghiệp được thành lập chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đủ điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định này.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày giao nhiệm vụ cho chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chi nhánh.

3. Nghĩa vụ của chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm:

a) Niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm và Bản sao chứng thực giấy phép của doanh nghiệp tại trụ sở chi nhánh;

b) Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt trụ sở chi nhánh.

4. Thời hạn hoạt động dịch vụ việc làm của chi nhánh không vượt quá thời hạn giấy phép của doanh nghiệp.

Theo quy định tại 2 điều này, có thể hiểu Ch nhánh là một đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp,Chi nhánh hoàn toàn có quyền ký kết hợp đồng với đối tác của doanh nghiệp nếu như doanh nghiệp ủy quyền cho chi nhánh bởi vì hoạt động của doanh nghiệp bao gồm cả hoạt động tham gia ký kết hợp đồng khi doanh nghiệp tuân thủ quy định về hợp đồng. Chi nhánh được thành lập để nhân danh công ty thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực cung ứng lao động khi doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện về thành lập cũng như đã được cấp Giấy phép hoạt động. Khi trao quyền cho Chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan có nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp mình biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trao quyền. Đông thời chi nhánh phải niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm và Bản sao chứng thực giấy phép của doanh nghiệp tại trụ sở chi nhánh. Vì vây, chi nhánh được phép sử dụng Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cung ứng lao động của doanh nghiệp để tham gia kí kết hợp đồng với đối tác

Trên đây là tư vấn của chúng tôi, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ (Mẫu biên bản số 08)

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề (Mẫu biên bản số 07)