Chậm nhất cuối tháng 2 trả lại tiền thuế TNCN

Theo Công văn 1823 của Bộ Tài chính ban hành ngày 18.2 triển khai thực hiện giãn nộp thuế TNCN, hướng dẫn chi tiết những đối tượng không được giãn nộp thuế TNCN là cá nhân cư trú và không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, có thu nhập từ trúng thưởng (bao gồm: trúng thưởng xổ số, trúng thưởng trong các hình thức khuyến mãi, trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino, trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác); cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ nhận thừa kế, thu nhập từ nhận quà tặng.

Doanh nghiệp không được giữ lại tiền thuế thu nhập cá nhân

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

Bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ, Cục Thuế TP.HCM cho biết công văn này cũng hướng dẫn cụ thể thực hiện thoái trả thuế TNCN như thế nào. Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập đã tạm khấu trừ thuế nhưng chưa nộp vào ngân sách Nhà nước thì đơn vị chi trả có trách nhiệm thoái trả số thuế đã tạm khấu trừ. Thời điểm thoái trả số thuế đã khấu trừ của cá nhân chưa nộp ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày làm việc cuối cùng của tháng 2.2009.

Kể từ ngày ban hành Thông tư 27/2009/TT-BTC đến hết ngày 31.5.2009, các đơn vị chi trả thu nhập không được giữ số thuế TNCN của những đối tượng được giãn nộp thuế mà chuyển cho cá nhân cùng với thu nhập chi trả. Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập đã nộp số thuế TNCN thuộc diện được giãn thuế vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế căn cứ chứng từ đã nộp ngân sách, chủ động thông báo đến tổ chức, cá nhân để thực hiện hoàn trả lại tiền thuế.

 Căn cứ xác định cá nhân không cư trú có các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam không thuộc diện được giãn nộp thuế: cá nhân không hiện diện tại Việt Nam, cá nhân rời Việt Nam trước ngày 30.6.2009, cá nhân đến Việt Nam từ ngày 1.1.2009 nhưng không xác định rõ thời gian rời Việt Nam, không có nơi ở đăng ký thường trú hoặc không có hợp đồng thuê nhà ở có thời hạn từ 90 ngày trở lên tại Việt Nam.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hoàn trả thuế TNCN của doanh nghiệp, cơ quan thuế kiểm tra và ra quyết định hoàn thuế gửi cơ quan Kho bạc cùng cấp để cơ quan Kho bạc trả tiền thuế. Thời gian hoàn trả chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đơn vị chi trả thu nhập nhận được số tiền thuế hoàn trả phải có trách nhiệm trả lại tiền thuế cho cá nhân có thu nhập trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được tiền hoàn thuế.  

Bà Trần Thị Lệ Nga cho rằng đến hết tháng 2 mà các đơn vị chi trả thu nhập vẫn còn giữ lại số thuế TNCN thuộc diện được giãn thì đơn vị đó vi phạm pháp luật.

Lương, thưởng năm 2008 chi sau ngày 1.1.2009 được giãn thuế

Ngày 18.2, Bộ Tài chính có thêm Công văn 1845 hướng dẫn một số nội dung về thuế TNCN. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có nguồn gốc phát sinh từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 nhưng được chi trả sau ngày 1.1.2009 được áp dụng tính và nộp thuế theo Luật Thuế TNCN. Như vậy, số tiền lương thưởng này cũng được tạm giãn nộp thuế. Bộ Tài chính nêu rõ: “Trường hợp, trước ngày ban hành văn bản này, nếu đơn vị chi trả thu nhập đã tính và khấu trừ thuế theo Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2008 thì được điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại văn bản này để người nộp thuế được hưởng ưu đãi về giãn thời hạn nộp thuế. Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước hoặc đã nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, thì cơ quan chi trả thu nhập, cơ quan thuế thực hiện hoàn trả lại tiền thuế cho người nộp thuế...”.

Đối với cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công trình gắn liền với đất, có hợp đồng chuyển nhượng bất động sản và đã nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1.1.2009, nếu số thuế phải nộp tính theo Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) thấp hơn số thuế phải nộp tính theo Luật Thuế thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân chuyển nhượng được nộp thuế theo quy định của Luật Thuế chuyển QSDĐ. Trường hợp, số thuế phải nộp tính theo Luật Thuế chuyển QSDĐ cao hơn tính theo Luật Thuế TNCN thì được nộp thuế theo quy định của Luật Thuế TNCN. Trường hợp trước đây, người nộp thuế đã nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, mà mức thuế đã nộp cao hơn so với số thuế phải nộp, thì được cơ quan thuế xử lý thoái trả theo Công văn 1823.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê