1. Nội quy lao động được hiểu như thế nào?

Nội quy lao động là một tài liệu quan trọng và cần thiết trong môi trường lao động, đóng vai trò quan trọng trong việc quy định và điều chỉnh các hoạt động lao động của người sử dụng lao động và nhân viên. Nội quy lao động không chỉ đơn thuần là một bản tuyên bố, mà là một khung pháp lý cụ thể và chi tiết, bao gồm một loạt các quy tắc, quy định và hướng dẫn được thiết lập để đảm bảo sự tuân thủ và đồng nhất trong các khía cạnh quan trọng của công việc. Nó không chỉ tập trung vào việc quản lý thời gian và công nghệ, mà còn chú trọng đến việc duy trì trật tự và tạo ra môi trường làm việc hiệu quả và an toàn.

Với tư cách là người sử dụng lao động, việc ban hành nội quy lao động không chỉ là một quyền lợi, mà còn là một trách nhiệm pháp lý và đạo đức. Điều này đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác trong việc xác định và đưa ra các quy định chi tiết, giúp người lao động hiểu rõ về các quyền và trách nhiệm của họ, cũng như các quy trình và quy tắc cần tuân thủ. Theo quy định của pháp luật, nếu một doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên, họ phải đảm bảo rằng đã có một văn bản nội quy lao động được soạn thảo và phê duyệt. Điều này không chỉ đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong mối quan hệ lao động, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường lao động ổn định và có hiệu suất cao.

2. Doanh nghiệp sẽ phải sửa đổi nội quy lao động theo quy định mới

Theo quy định tại Điều 118 Bộ luật Lao động năm 2019Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định một số nội dung mới về nội quy lao động cụ thể như sau: 

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Nội quy lao động cần quy định rõ thời gian làm việc của nhân viên, bao gồm giờ bắt đầu và kết thúc làm việc, cũng như thời gian nghỉ giữa các ca làm việc. Các quy định này nhằm đảm bảo sự tuân thủ về thời gian làm việc, tránh việc làm thêm giờ quá mức quy định và bảo vệ quyền lợi của nhân viên liên quan đến thời gian nghỉ ngơi

- Trật tự tại nơi làm việc: Nội quy lao động cần đề cập đến trật tự và kỷ luật tại nơi làm việc. Các quy định này bao gồm việc giữ gìn vệ sinh, gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn và hạn chế các hành vi gây mất trật tự, ồn ào hoặc gây phiền hà cho người khác

- An toàn, vệ sinh lao động: Nội quy lao động cần đảm bảo các quy định liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động. Các quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên trong quá trình làm việc, bao gồm việc sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân, quy trình và quy định phòng chống cháy nổ, điều kiện làm việc an toàn với các máy móc và thiết bị

- Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc: Nội quy lao động cần chứa các quy định về việc ngăn chặn và xử lý quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Các quy định này bao gồm đảm bảo môi trường làm việc không bị xâm phạm và đảm bảo quyền lợi của nhân viên. Nội quy cần quy định rõ về trình tự và thủ tục xử lý khi có hành vi quấy rối tình dục xảy ra, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc đối phó với vấn đề này

- Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: Nội quy lao động cần có các quy định liên quan đến bảo vệ tài sản và bí mật của doanh nghiệp, cũng như sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động. Các quy định này nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, tránh việc tiết lộ thông tin quan trọng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nội quy cần quy định rõ về việc bảo vệ tài sản vật chất và hợp đồng, cũng như quyền riêng tư và bí mật kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, nội quy cũng cần hướng dẫn nhân viên về việc bảo vệ bí mật công nghệ và sở hữu trí tuệ, như bản quyền, thương hiệu hay kiến thức chuyên môn của doanh nghiệp.

- Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động: Nội quy lao động cần điều chỉnh và hướng dẫn trong trường hợp tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với nhiệm vụ ban đầu trong hợp đồng lao động. Có thể có những trường hợp đặc biệt, như thiếu nhân lực hoặc sự thay đổi trong tổ chức công việc, khiến việc chuyển đổi công việc là cần thiết. Nội quy cần quy định rõ các quy trình, thủ tục và điều kiện để tạm thời chuyển đổi công việc, đảm bảo tính công bằng và đồng thuận giữa người sử dụng lao động và nhân viên trong quá trình chuyển đổi này. Đồng thời, cần đảm bảo rằng công việc mới phù hợp với khả năng và kỹ năng của nhân viên và không gây ảnh hưởng đáng kể đến quyền lợi của người lao động

- Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động: Nội quy lao động cần đề cập đến các hành vi vi phạm kỷ luật lao động mà nhân viên có thể thực hiện. Điều này bao gồm các hành vi không tuân thủ quy định, vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động, hay gây thiệt hại đến doanh nghiệp. Nội quy cần liệt kê các hình thức xử lý kỷ luật lao động có thể áp dụng như cảnh cáo, kỷ luật việc làm, giảm lương, buộc thôi việc, và các hình thức khác tương tự. Quy định rõ về quy trình xử lý kỷ luật, bao gồm quyền lợi của nhân viên trong quá trình xét xử và phải đảm bảo sự công bằng và minh bạch.

- Trách nhiệm vật chất: Nội quy lao động cần định rõ trách nhiệm vật chất của nhân viên đối với tài sản và tài nguyên của doanh nghiệp. Điều này bao gồm trách nhiệm bảo vệ, sử dụng hợp lý và không gây hư hại cho tài sản công ty, thiết bị và các nguồn lực khác. Nội quy cần quy định các quy tắc về việc sử dụng tài sản công ty, bảo mật thông tin, và quy định về việc xử lý sự cố hoặc mất mát tài sản.

- Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: Nội quy lao động cần xác định rõ người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động trong doanh nghiệp. Điều này nhằm đảm bảo sự rõ ràng và công bằng trong quá trình xử lý kỷ luật. Nội quy cần chỉ ra vị trí hoặc bộ phận có thẩm quyền và có khả năng quyết định về việc áp dụng các biện pháp kỷ luật. Quy định mới này có thể đề cập đến sự thay đổi trong cấu trúc tổ chức hoặc thẩm quyền xử lý kỷ luật so với quy định trước

3. Nội quy lao động có vai trò như thế nào?

Nội quy lao động đóng vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành công việc trong môi trường lao động. Dưới đây là những vai trò chính của nội quy lao động:

- Quy định và hướng dẫn: Nội quy lao động cung cấp các quy định cụ thể và hướng dẫn cho nhân viên và người sử dụng lao động về các khía cạnh quan trọng của công việc, bao gồm thời gian làm việc, trật tự, an toàn lao động, bảo vệ tài sản và bí mật công ty, và các hình thức kỷ luật lao động. Nó giúp định rõ quyền và nghĩa vụ của cả nhân viên và người sử dụng lao động, tạo nền tảng cho sự tuân thủ và sự nhất quán trong công việc.

- Đảm bảo tuân thủ và trật tự: Nội quy lao động giúp đảm bảo tuân thủ các quy định và quy tắc trong môi trường lao động. Nó tạo ra một hệ thống quy chế và quy trình mà tất cả nhân viên phải tuân thủ, đảm bảo sự trật tự, công bằng và đồng nhất trong công việc. Việc áp dụng nội quy lao động giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm và tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Bảo vệ quyền lợi và tài sản: Nội quy lao động chứa đựng các quy định về bảo vệ quyền lợi của nhân viên và tài sản của doanh nghiệp. Nó xác định trách nhiệm và quyền hạn của cả nhân viên và người sử dụng lao động đối với tài sản công ty, thông tin kinh doanh và sở hữu trí tuệ. Điều này giúp bảo vệ tài sản và bí mật của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện công bằng và an toàn cho tất cả các bên liên quan.

- Xử lý kỷ luật và giải quyết tranh chấp: Nội quy lao động cung cấp hướng dẫn về xử lý kỷ luật lao động trong trường hợp vi phạm. Nó định rõ các quy trình, thủtục và hình thức xử lý kỷ luật khi nhân viên vi phạm quy định trong nội quy lao động. Điều này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xử lý kỷ luật, đồng thời tạo ra một cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp lao động khi cần thiết.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp: Nội quy lao động đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nó giúp tạo ra sự trật tự, hiệu quả và an toàn trong công việc, tăng cường sự tôn trọng và hợp tác giữa các thành viên trong tổ chức. Đồng thời, nội quy lao động cũng góp phần xây dựng một văn hóa lao động tích cực và đồng thuận trong doanh nghiệp.

Tóm lại, vai trò của nội quy lao động là tạo ra một cơ sở pháp lý và quy chế để quản lý, điều hành và bảo vệ quyền lợi của cả nhân viên và doanh nghiệp trong môi trường lao động. Nó đảm bảo sự tuân thủ, sự nhất quán và sự công bằng trong các khía cạnh quan trọng của công việc, đồng thời đóng góp vào sự phát triển và thành công của tổ chức

Từ nội dung trên, quý khách có thể tham khảo thêm nội dung bài viết: Nội quy lao động là gì, những lưu ý khi xây dựng nội quy lao động. Nếu còn khúc mắc, quý khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.