Luật sư tư vấn về chủ đề "nội quy lao động"

nội quy lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nội quy lao động.

Nội quy lao động là gì? Những lưu ý khi xây dựng nội quy lao động

Nội quy lao động là gì? Những lưu ý khi xây dựng nội quy lao động
Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành, quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, quy định về các hành vi kỷ luật lao động, cách thức xử lý và trách nhiệm vật chất. Nội quy lao động không chỉ cần thiết cho đơn vị sử dụng lao động mà còn có ý nghĩa thiết thực với chính bản thân người lao động.

Nội quy công ty quy định quẹt thẻ chấm công và chế độ nghỉ phép ? Quy định về nội quy lao động ?

Nội quy công ty quy định quẹt thẻ chấm công và chế độ nghỉ phép ? Quy định về nội quy lao động ?
Xây dựng chế độ chấm công, chế độ nghỉ phép thành nội quy công ty như thế nào ? Cách thức sửa đổi bổ sung nội quy lao động ? Bổ sung thêm nội dung trong nội quy lao động quy định như thế nào ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến nội quy công ty sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Thủ tục sửa đổi, bổ sung nội quy lao động thực hiện như thế nào ?

Thủ tục sửa đổi, bổ sung nội quy lao động thực hiện như thế nào ?
Chào công ty Luật Minh Khuê! Tôi có một thắc mắc muốn công ty giải đáp. Công ty tôi đang làm việc có một số thay đổi về thời gian làm việc và chế độ đối với nhân viên. Như vậy, trong trường hợp này công ty có phải tiến hành đăng ký lại nội quy lao động không? Cảm ơn luật sư

Có cần phải đăng ký thay đổi nội quy lao động không?

Có cần phải đăng ký thay đổi nội quy lao động không?
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc của khách hàng cũng như làm rõ về các vấn đề kiên quan đến nội quy lao động; đăng ký nội quy lao động và vấn đề đăng ký thay đổi nội quy lao động...

Nội quy lao động là gì ? Phạm vi ban hành nội quy lao động ?

Nội quy lao động là gì ? Phạm vi ban hành nội quy lao động ?
Nội quy lao động là văn bản quy định việc tuân theo thời gian, công nghệ, trật tự trong đơn vị lao động và sự điều hành công việc của người sử dụng lao động. Việc ban hành nội quy lao động vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của người sử dụng lao động.

Mẫu nội quy lao động bản tiếng Anh mới nhất

Mẫu nội quy lao động bản tiếng Anh mới nhất
Một số mẫu liên quan đến việc ban hành Nội quy lao đông trong doanh nghiệp bao gồm: Mẫu Nội quy lao động và Biên bản lấy ý kiến tổ chức Công đoàn cơ sở về việc ban hành Nội quy lao động mẫu chung áp dụng cho doanh nghiệp tham khảo.

Những điều doanh nghiệp cần lưu ý khi đăng ký nội quy lao động

Những điều doanh nghiệp cần lưu ý khi đăng ký nội quy lao động
Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành, gồm những quy tắc xử sự chung và riêng cho từng loại lao động, các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và biện pháp xử lý đối với những hành vi này. Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi đăng ký nội quy lao động hiện nay ?