1. Có cần phải đăng ký nội quy lao động khi sử dụng dưới 10 người lao động thì doanh nghiệp  không?

Theo Điều 119 của Bộ Luật lao động 2019, người sử dụng lao động chỉ cần đăng ký nội quy lao động khi sử dụng từ 10 người lao động trở lên. Tuy nhiên, việc đăng ký nội quy lao động không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp dù có số lượng lao động ít hơn 10 người.

- Đầu tiên, nội quy lao động là một tài liệu quan trọng giúp người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quá trình làm việc. Nó định rõ các quy định về thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi, lương thưởng, bảo vệ lao động, và quyền lợi khác của người lao động. Việc có nội quy lao động sẽ tạo ra một môi trường làm việc công bằng và minh bạch, giúp tránh tranh chấp lao động và tăng cường sự hài lòng và động viên cho nhân viên.

- Thứ hai, nội quy lao động cũng là công cụ quan trọng để quản lý nhân sự và duy trì trật tự trong doanh nghiệp. Nó giúp người sử dụng lao động thiết lập các quy tắc và quy trình làm việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Nội quy lao động cũng có thể quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các quy định khác để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên.

- Ngoài ra, việc thực hiện đăng ký nội quy lao động cho dù số lượng lao động dưới 10 người cũng thể hiện sự tôn trọng và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Điều này có thể tạo dựng uy tín và lòng tin cho cả nhân viên và đối tác kinh doanh, đồng thời giúp tránh các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.

Vì vậy, mặc dù pháp luật hiện tại không yêu cầu đăng ký nội quy lao động khi sử dụng dưới 10 người lao động, tuy nhiên, việc có nội quy lao động vẫn mang lại nhiều lợi ích và đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong mối quan hệ lao động. Do đó, đề nghị doanh nghiệp của bạn nên xem xét và thực hiện đăng ký nội quy lao động dù chỉ có ý định sử dụng 7 đến 8 nhân viên.

 

2. Quy định về nội dung của nội quy lao động

Nội dung của nội quy lao động có sự quan hệ chặt chẽ với các quy định pháp luật về lao động và các quy định có liên quan. Nội quy lao động bao gồm nhiều nội dung chủ yếu để điều chỉnh hoạt động lao động trong môi trường công việc. Dưới đây là một số nội dung cơ bản của nội quy lao động:

- Thời gian làm việc và nghỉ ngơi: Nội quy quy định thời gian làm việc trong một ngày và một tuần, ca làm việc, thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc, làm thêm giờ (nếu có), làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt, thời gian nghỉ giải lao ngoài thời gian nghỉ giữa giờ, nghỉ chuyển ca, ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương.

- Trật tự tại nơi làm việc: Nội quy quy định phạm vi công việc, đi lại trong thời gian làm việc, văn hóa ứng xử và trang phục. Người lao động cần tuân thủ các phân công và điều động của người sử dụng lao động.

- An toàn và vệ sinh lao động: Nội quy quy định trách nhiệm tuân thủ các quy định, quy trình và biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Người lao động cần sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, thiết bị đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc, đồng thời thực hiện vệ sinh, khử độc và khử trùng tại nơi làm việc.

- Phòng chống quấy rối tình dục: Nội quy quy định về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc và quy trình xử lý các hành vi quấy rối tình dục. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện các quy định này theo quy định tại Điều 85 của Nghị định.

- Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh: Nội quy quy định các danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ và sở hữu trí tuệ. Nó cũng quy định trách nhiệm và biện pháp bảo vệ tài sản và bí mật. Nội quy cũng quy định hành vi xâm phạm tài sản và bí mật.

- Chuyển người lao động làm việc tạm thời khác: Nội quy quy định cụ thể các trường hợp cho phép chuyển người lao động làm việc tạm thời khác so với hợp đồng lao động, dựa trên nhu cầu sản xuất và kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động 2019.

- Kỷ luật lao động:Nội quy lao động cũng quy định các hình thức kỷ luật lao động và quy trình xử lý vi phạm. Các hình thức kỷ luật lao động có thể bao gồm cảnh cáo, trừng phạt tiền, giảm lương, đình chỉ công việc tạm thời, sa thải và các biện pháp khác tương tự. Quy trình xử lý vi phạm thường bao gồm việc lắng nghe ý kiến của người lao động, thu thập chứng cứ và tiến hành cuộc họp xem xét với sự tham gia của các bên liên quan.

Các quy định trong nội quy lao động thường được thực hiện để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của cả người lao động và người sử dụng lao động. Người lao động có trách nhiệm tuân thủ nội quy lao động và thực hiện công việc một cách nghiêm túc và trung thực. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo và giải thích nội quy lao động cho người lao động và đảm bảo tuân thủ nội quy.

 

3. Mức xử phạt khi sử dụng trên 10 người lao động mà không đăng ký nội quy lao động?

Theo quy định tại Điều 19, Khoản 2 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP về vi phạm quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, người sử dụng lao động sẽ bị phạt bao nhiêu tiền nếu sử dụng trên 10 người lao động mà không đăng ký nội quy lao động? Theo quy định, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu có một trong các hành vi sau đây:
- Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;
- Không đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật;
- Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trước khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động;
- Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;
- Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu theo quy định của pháp luật;
- Tạm đình chỉ công việc quá thời hạn theo quy định của pháp luật;
- Trước khi đình chỉ công việc của người lao động, người sử dụng lao động không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc làm thành viên.

- Căn cứ vào Khoản 1, Điều 6 của Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, mức phạt tiền được quy định như sau: Mức phạt tiền được quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3, 5 của Điều 7; Khoản 3, 4, 6 của Điều 13; Khoản 2 của Điều 25; Khoản 1 của Điều 26; Khoản 1, 5, 6, 7 của Điều 27; Khoản 8 của Điều 39; Khoản 5 của Điều 41; Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 của Điều 42; Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 của Điều 43; Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 của Điều 45; Khoản 3 của Điều 46 của Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức sẽ bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Vì vậy, người sử dụng lao động không đăng ký nội quy lao động khi sử dụng trên 10 người lao động sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đối với tổ chức, mức phạt tiền sẽ là từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Xem thêm >>> Nội quy lao động là gì? Những lưu ý khi xây dựng nội quy lao động

Nếu quý khách có bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc pháp lý, chúng tôi rất mong nhận được sự liên hệ từ quý khách. Để đảm bảo rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời, chúng tôi xin gửi đến quý khách các thông tin liên hệ sau đây: hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn.