1. Đổi họ cho con từ họ mẹ sang họ cha có cần làm xét nghiệm ADN không ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Lúc trước vợ chồng tôi chỉ tổ chức đám cưới chứ không đi đăng kí kết hôn. Hơn 8 tháng sau khi kết hôn thì vợ tôi sinh con. Vì lúc đấy chưa có giấy đăng kí kết hôn nên đã khai sinh cho con tôi mang họ mẹ và không có tên cha. Bây giờ vợ chồng tôi đã đăng kí kết hôn và con tôi đã được 5 tuổi. Tôi muốn đổi họ cho con từ họ mẹ sang họ cha có phải làm thủ tục xét nghiệm ADN hay không?
Tôi xin cảm ơn!

Đổi họ cho con từ họ mẹ sang họ cha có cần làm xét nghiệm ADN không ?

Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự về thủ tục đổi họ tên, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Xác nhận cha, mẹ, con là việc xác nhận mối quan hệ huyết thống giữa cha, mẹ và con. Theo quy định tại điều 14 Thông tư 04/2020 TT-BTP hướng dẫn luật Hộ tịch quy định về chứng cứ chứng minh quan hệ cha mẹ con bao gồm:

Điều 14. Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con
Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:
1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
2. Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều này thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con

Như vậy, theo quy định trên thì bạn không nhất thiết phải làm giám định ADN để xác định cha con. Thay vào đó, bạn có thể cung cấp các chứng cứ khác như: thư từ, tin nhắn, hoặc vật dụng khác chứng minh được mối quan hệ cha con, văn bản cam đoan của cha mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người và phải có ít nhất hai người thân thích của cha và mẹ đứa bé làm chứng.

Sau khi đã đăng ký kết hôn bạn sẽ làm thủ tục cải chính, bổ sung hộ tịch. Theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 16 Thông tư 04/2020/TT-BTP thì: "2. Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, đã được đăng ký khai sinh nhưng không có thông tin về người cha, nay vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì không phải làm thủ tục nhận cha, con mà làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi bổ sung thông tin về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con."

Như vậy, bạn không cần làm thủ tục nhận cha con mà chỉ cần làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi thông tin về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh của UBND và Giấy khai sinh của con.

Thủ tục thay đổi họ cho con

a. Các trường hợp được thay đổi họ cho con

Căn cứ Điều 27 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi họ của cá nhân như sau:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.”

Như vậy, theo quy định trên thì hai vợ chồng anh bạn hoàn toàn có thể làm thủ tục thay đổi họ của con. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai.

b. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Hồ sơ gồm có:

- Tờ khai (theo mẫu quy định)

- Giấy tờ liên quan

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

c. Thủ tục bổ sung hộ tịch

Bước 1: Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Hồ sơ gồm có:

- Tờ khai (theo mẫu quy định)

- Giấy tờ liên quan

Bước 2: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ, nếu thấy yêu cầu bổ sung hộ tịch là đúng, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng trong Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Đổi họ cho con từ họ mẹ sang họ cha có cần làm xét nghiệm ADN không ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

2. Sửa đổi giấy khai sinh và đổi họ cho con ?

Trước khi đăng ký kết hôn, em và chồng em đã có 1 đứa con chung. Khai sinh cho con là con ngoài giá thú chỉ có tên mẹ trên giấy khai sinh và con em mang họ mẹ. Giờ em và chồng em muốn làm lại giấy khai sinh cho con có đầy đủ họ tên cha và mẹ và con mang họ cha. Thì em và chồng em cần làm thủ tục gì ạ ?
Cám ơn luật sư.

Sửa đổi giấy khai sinh và đổi họ cho con ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân gia đình 2014, “con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng” được xác định là cha, mẹ của con. Do đó, trong trường hợp người cha nhận con thì bạn có thể bổ sung tên người cha vào giấy khai sinh của cháu. Trước khi bổ sung, người cha cần phải làm thủ tục đăng ký việc nhận cha cho con.

Căn cứ Điều 19 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, UBND cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện việc đăng ký cha, mẹ, con. Thủ tục cụ thể như sau:

Điều 19. Đăng ký nhận cha, mẹ, con

1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam, tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú.

2. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này và trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã; hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

b, Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha - con hoặc quan hệ mẹ - con

c) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú ở khu vực biên giới của công dân nước láng giềng.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 12 ngày làm việc.

Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung vào Sổ hộ tịch, cùng người có yêu cầu ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký cấp cho mỗi bên 01 bản chính trích lục hộ tịch.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 16 Thông tư 04/2020/TT-BTP thì:" 2. Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, đã được đăng ký khai sinh nhưng không có thông tin về người cha, nay vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì không phải làm thủ tục nhận cha, con mà làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi bổ sung thông tin về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con. Do vậy, bạn không cần làm thủ tục nhận cha con mà chỉ cần làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi thông tin về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh của UBND và Giấy khai sinh của con.

Về việc đổi hộ cho con thì bạn cũng hoàn toàn có thể tiến hành được vì Bộ luật dân sự 2015 có quy định về trường hợp đổi họ này. Cụ thể, Điều 27 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi họ của cá nhân như sau:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

Thủ tục cải chính hộ tịch, cụ thể đổi họ cho con từ họ mẹ sang họ cha được tiến hành như sau:

Bước 1: Bạn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh cho con. Hồ sơ gồm có:

- Tờ khai (theo mẫu quy định)

- Giấy khai sinh của con

- Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi, cải chính hộ tịch

Cần lưu ý, việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thủ tục nhận cha cho con khi cha không đồng ý nhận con?

3. Thủ tục nhận cha và đổi họ cho con ?

Thưa luật sư ! Luật sư tư vấn giúp em một vấn đề ạ: Năm 2010 em sinh sống tại Đắc Lắc và có sinh một đứa con. Em không đăng kí kết hôn, năm 2014 em làm khai sinh con ngoài giá thú và tách khẩu em về Cần Thơ để sinh sống. Nay ba đứa bé muốn nhận lại con và đăng ký khai sinh cho đầy đủ họ tên ba và mẹ .Vậy thưa luật sư em cần thủ tục gì ạ?
Em xin cảm ơn !

Thủ tục nhận cha và đổi họ cho con ?

Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Trong trường hợp của bạn đầu tiên bạn sẽ làm thủ tục nhận cha cho con. Bạn có thể thực hiện tại UBND cấp xã nơi mà bạn đang cư trú. Cụ thể theo quy định tại Điều 24 Luật số 60/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỘ TỊCH thì :Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Theo đó, ủy ban nhân dân xã nơi cư trú của bạn hoặc nơi cư trú của con sẽ có thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, con cho con bạn.

Về thủ tục:

Bước 1. Bạn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ gồm có:

+ Tờ khai đăng ký nhận con

+ Văn bản đồng ý của người mẹ

+ Xuất trình bản chính hoặc bản sao Giấy khai sinh của người con.

+ Xuất trình bản chính chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con.

+ Xuất trình các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con, theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 04/2020/NĐ-CP thì các chứng cứ chứng minh bao gồm:

1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

2. Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều này thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã và nộp lệ phí.

Bước 3. Đến hẹn, bên nhận và bên được nhận là cha, mẹ, con mang phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận cha cho con thì bạn làm thủ tục đổi họ cho con như sau:

Bạn nộp 01 bộ hồ sơ đến UBND xã, phường nơi đăng ký khai sinh cho con, hồ sơ gồm có:

- Tờ khai (theo mẫu quy định)

- Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của các con bạn

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ cho các con bạn.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi họ cho các con bạn đã có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đã đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho bạn một bản chính Quyết định về việc thay đổi họ cho các con. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

>> Tham khảo bài viết liên quan : Thủ tục bổ sung tên cha vào giấy khai sinh cho con ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

4. Muốn đổi họ cho con cần phải làm như thế nào?

Thưa luật sư, cho tôi hỏi, lúc trước tôi muốn hoàn tất thủ tục ly hôn nên tôi đã khai sinh cho con tôi theo họ của người chồng trước (thực ra không phải con của người chồng này). Giờ tôi muốn đổi lại họ của tôi thì có được hay không? Trong giấy khai sinh cũ tôi đã cho con tôi theo họ người chồng này và có tên chồng tôi trong giấy khai sinh.

Muốn đổi họ cho con cần phải làm như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 27 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền thay đổi họ thì bạn có quyền yêu cầu thay đổi họ cho con.

Điều 27. Quyền thay đổi họ.

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại; ...

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

....

Như vậy, bạn có quyền yêu cầu thay đổi họ cho con theo quy định. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 88 Luật hôn nhân gia đình 2014 thì “Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ đó là con chung của vợ chồng”. Do vậy, cha và mẹ đều có nghĩa vụ nhất định đối với con của mình kể cả khi quan hệ hôn nhân chấm dứt. Do đó, việc bạn muốn thay đổi họ cho con cần phải có sự đồng ý của chồng cũ. Nhưng nếu bạn có căn cứ chứng minh rằng đây không phải con của người chồng thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết giúp bạn.

>> Đối với trường hợp này, bạn có thể tham khảo các bài viết sau: Đổi họ cho con theo họ chồng sau có cần sự đồng ý của chồng trước ?

5. Đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ?

Hiện nay tôi đã ly dị chồng được 4 năm mà người chồng không có nghĩa vụ chu cấp nuôi dưỡng con, một mình tôi chăm lo hết tất cả nên tôi muốn đổi họ con thành họ mẹ như vậy có được không? Phải làm những thủ tục gì để được giải quyết?
Xin được luật sư tư vấn. Xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 88 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội quy định:

"Điều 88. Xác định cha, mẹ
1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng..."
Như vậy, theo quy định trên thì cả hai vợ chồng đều có quyền và nghĩa vụ đối với con ngay cả khi quan hệ hôn nhân chấm dứt. Mặt khác
Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ_CP quy định về việc thay đổi họ , tên , chữ đêm cho người dưới 18 tuổi theo quy đinh tại khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.
Vì vậy, khi bạn muốn đổi họ cho con thì bạn phải có sự đồng ý của cha đứa trẻ.
Thủ tục thay đổi họ của con sang họ của mẹ được quy định như sau:
Bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:
  • Tờ khai đăng ký việc thay đổi hộ tịch, trong đó có sự đồng ý của bạn và chồng cũ của bạn về việc thay đổi họ cho con. Lưu ý: trong Tờ khai phải thể hiện rõ sự đồng ý của con bạn (nếu con bạn trên 9 tuổi).;
  • Bản chính giấy khai sinh của con;
  • Các giấy tờ làm căn cứ cho việc thay đổi (chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu...);

Thủ tục thay đổi họ cho con được thực hiện như sau:

  • Người yêu cầu thay đổi nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký hộ tịch, cụ thể là UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh trước đây;
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở và phù hợp với quy định của pháp luật; công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ?

6. Muốn đổi họ cho con có được không?Thủ tục thế nào mới nhất ?

Chào luật sư. Tôi có vấn đề thắc mắc muốn được luật sư tư vấn. Con của tôi khai sinh theo họ cha, giờ tôi muốn khai sinh lại theo họ mẹ có được không ạ ? Thủ tục thế nào ?
Cám ơn luật sư đã tư vấn giúp đỡ tôi.

Muốn đổi họ cho con có được không?Thủ tục thế nào mới nhất ?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ quy định tại Điều 27 Bộ luật dân sự năm 2015 Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín ổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

Dựa trên quy định trên của pháp luật, thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi họ cho con từ họ bố sang họ mẹ, tuy nhiên việc thay đổi này phải có sự đồng ý của người bố và đồng ý bằng văn bản nếu trường hợp con từ đủ 9 tuổi trở lên.

Thứ nhất, cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Căn cứ tại Điều 46 Luật hộ tịch năm 2014, cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch đó là:

- Uỷ ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền thay đổi họ cho công dân dưới 14 tuổi

- ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thay đổi họ cho công dân trên 14 tuổi.

Thứ hai, Hồ sơ thay đổi họ cho con

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

  • Tờ khai đăng ký việc thay đổi hộ tịch, trong đó có sự đồng ý của bạn và chồng cũ của bạn về việc thay đổi họ cho con. Trong Tờ khai phải thể hiện rõ sự đồng ý của con bạn (nếu con bạn trên 9 tuổi).;
  • Bản chính giấy khai sinh của con;
  • Các giấy tờ làm căn cứ cho việc thay đổi (chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu...);

Thứ ba, trình tự thủ tục thay đổi họ cho con như sau:

+ Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Tóm lại, bạn có quyền thay đổi họ cho con từ họ mẹ qua họ bố tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền (Theo: Bộ luật dân sự năm 2015Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê