Tháng 03/2015 Đảng ủy, UBND xã Chủ tịch Hội LHPN huyện tự nhiêm bãi nhiệm tôi mà không có lý do, đến nay không có Quyết định luân chuyển hay phân công tác gì (Tôi mất việc làm ). Xin hỏi việc làm của các cấp lãnh đạo như trên đúng hay sai?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: P.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ? 

Luật sư tư vấn luật lao động gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào chị, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, vấn đề của chị chúng tôi xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội

Nội dung phân tích:

Trong trường hợp này, chỉ có Nghị định 26/2015/NĐ-CP không có Nghị định 26/2016/NĐ-CP như chị trình bày. 

Điều 2 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng như sau:

1. Nghị định này được áp dụng đối với cán bộ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức mà không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm).

2. Cán bộ thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định này."

Như vậy, chị thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Điều 4 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy đinh về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu

1. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Như vậy, do chị không đủ điều kiện về tuổi tái bổ nhiệm và chưa đến tuổi nghỉ hưu, nên nếu chị không có nguyện vọng nghỉ trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp cho chị. Nếu không thể bố trí phù hợp thì chị sẽ được nghỉ công tác và chờ khi đủ tuổi sẽ nhận lương hưu. Tuy nhiên, về quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm và việc không bố trí được việc công tác phù hợp cho chị thì cơ quan có thẩm quyền phải có quyết định bằng văn bản và phải nêu rõ lý do. Trong trường hợp này, chị cần gửi thư đề nghị cơ quan có thẩm quyền nêu rõ lý do và giải quyết trường hợp của chị.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.