1. Chuyển trường học có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không ?

Thưa luật sư, xin hỏi luật sư: em đang học tại một trường cao đẳng em đã học hết năm 1 và em thấy không phù hợp với ngành này nên em đã chuyển qua trường cao đẳng khác và khi em nhận được giấy báo NVQS em đem giấy tạm hoãn NVQS của trường cao đẳng mới thì phường nói em không được tạm hoãn sau đó em mới xin nghỉ học ở trường mới và quay về trường cũ học tiếp năm 2 và em đã đưa giấy tạm hoãn của trường cũ và em đã nói với phường là em đã nghỉ học ở trường cao đẵng mới sao phường không cho em tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?
Xin luật sư cho em hỏi

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 78/2015/QH13 về điều kiện tạm hoãn NVQS như sau:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, Đối với trường hợp học liên thông sẽ không thuộc đối tượng tạm hoãn NVQS.

Bên cạnh đó, trường hợp chuyển trường, bạn đã quay về trường cũ học và nghỉ tại trường mới thì bạn vẫn thuộc đối tượng tạm hoãn theo quy định nêu trên.

Thưa luật sư, Em năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp cao đẳng xong ạ, mắt trái em cận 3.75 phải cận 4 điop và có loạn 1.5 độ nữa ạ, vậy em có đủ tiêu chuẩn để đi nghĩa vụ quân sựu ko ạ ? Cảm ơn!

2

Cận thị:

- Cận thị dưới -1,5 D

2

- Cận thị từ - 1,5 D đến dưới - 3 D

3

- Cận thị từ - 3 D đến dưới - 4 D

4

- Cận thị từ - 4 D đến dưới - 5 D

5

- Cận thị từ - 5 D trở lên

6

Điều 9. Phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự )

1. Căn cứ phân loại sức khỏe

Theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Bảng số 1, Bảng số 2 và Bảng số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cách cho Điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho Điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

3. Cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự

a) Mỗi chuyên khoa, sau khi khám xét, bác sỹ sẽ cho Điểm vào cột “Điểm”; ở cột “Lý do” phải ghi tóm tắt lý do cho số Điểm đó; ở cột “Ký”, bác sỹ khám phải ký và ghi rõ họ tên;

b) Phần kết luận, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe căn cứ vào Điểm đã cho ở từng chỉ tiêu để kết luận, phân loại sức khỏe theo đúng quy định, ghi bằng số và chữ (phần bằng chữ để ở trong ngoặc đơn);

c) Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe có trách nhiệm ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau khi kết luận;

d) Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe được đóng dấu của cơ quan Chủ tịch Hội đồng; chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám phúc tra sức khỏe được đóng dấu của đơn vị quyết định thành lập Hội đồng khám phúc tra sức khỏe.

4. Cách phân loại sức khỏe

Căn cứ vào số Điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt Điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 6.

Thưa luật sư, xin Luật sư cho em hỏi..em bị đảo ngược phủ tạng (tim nằm bên phải) có được miễn nghĩa vụ quân sự không ?

=> Căn cứ Phụ lục đính kèm Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về bệnh tim như sau:

101

Bệnh tim:

- Bệnh tim bẩm sinh:

+ Chưa gây rối loạn huyết động đáng kể

5

+ Có rối loạn về huyết động

6

+ Đã được can thiệp hoặc phẫu thuật trước 16 tuổi

4

- Bệnh van tim

6

- Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn

6

- Suy tim

6

- Viêm cơ tim và các bệnh cơ tim

6

- Thấp tim (thấp khớp cấp) và bệnh tim do thấp

6

- Các bệnh màng ngoài tim

6

- Các khối u tim

6

Như vậy, trong trường hợp bệnh đảo ngược phủ tạng (tim nằm bên phải) không nằm trong danh mục các bệnh tính chỉ tiêu phân loại sức khỏe.

Thưa luật sư, em 23 tuổi đã có vợ và 2 con ... đứa lớn em 2 tuổi đứa nhỏ mới 2 tháng tuổi. hộ khẩu em ở quận 3 . nhưng sinh sống từ nhỏ ở binh chánh . nhà có 4 chị ,3 chị đi lấy chồng còn 1 chị đang thất nghiệp. và 1 đứa em gái đang học đại học. Vợ em thì chăm con. ba mẹ đã hết độ tuổi lao động. em là lao động hiện tại duy nhất của gia đình .như vậy em có phải đi nghĩa vụ quân sự không thưa luật sư. và phải làm gì nếu bi gọi đi khám NVQS vì em không thể nào nhập ngũ đươc nhưng cứ gửi giấy mời hoài

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ ( Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 )

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, xét đến điều kiện của gia đình bạn, bạn nhận định rằng bạn là lao động duy nhất trong gia đình nhưng còn vợ bạn nữa, mặc dù vợ bạn đang chăm con nhỏ nhưng vẫn xét đến yếu tố vợ anh vẫn trong độ tuổi lao động và vẫn còn khả năng lao động nên bạn không thỏa mãn quy định nêu trên.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòngđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

2. Tư vấn độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Thưa luật sư, trong giấy khai sinh em không có ngày tháng sinh, chỉ có năm sinh .Vậy ngày nào em mới hết thời gian nghĩa vụ quân sự ?
Em xin cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

- Theo Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định Độ tuổi gọi nhập ngũ:

"Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.".

Như vậy, hiện trong giấy khai sinh của bạn không có ngày sinh nhưng có năm sinh thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẽ dựa trên năm sinh của bạn để tính độ tuổi gọi nhập ngũ , độ tuổi gọi nhập ngũ được quy định cụ thể theo quy định nêu trên. Tham khảo bài viết liên quan:Hỏi về độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

3. Trường hợp nào sẽ phải tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Kính gửi luật sư! Cho em hỏi vấn đề sau: Bây giờ em đã bị kêu đi NVQS nhưng Hộ khẩu gia đình em có mẹ và em thôi còn ba em thì nằm hộ khẩu riêng vậy có bị đi không?
Em xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về các trường hợp tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

"1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo".

Trường hợp của bạn không có căn cứ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định nêu trên. Dù hộ khẩu của gia đình bạn chỉ có bạn và mẹ bạn nhưng nếu như bạn không thuộc trường hợp là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận thì bạn sẽ không được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Những điều cần lưu ý: Trường hợp của bạn không có căn cứ tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do đó, bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khi có lệnh gọi.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

4. Hỗ trợ của nhà nước khi tham gia nghĩa vụ quân sự thời bình ?

Thưa luật sư! tôi sinh năm 1991 đã học xong đại học. Hiện tại tôi ký hợp đồng làm việc tại một công ty với thời hạn 3 năm và hiện có giấy gọi NVQS. Trường hợp của tôi có được tạm hoãn NVQS không? nếu không được tạm hoãn thì khi đủ điều kiện đi NVQS nhà nước có hỗ trợ tôi gì khi tôi buộc phải chấm dứt hợp đồng với công ty nói trên không?
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về các trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

"Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo".

Như vậy, trường hợp của bạn không được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Về vấn đề chấm dứt HĐLĐ: Bộ luật Lao động 2019 quy định, khi người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự thì HĐLĐ được tạm hoãn cho đến khi người lao động thực hiện xong nghĩa vụ quân sự và trở lại làm việc trong thời gian quy định. Theo đó, khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bạn có quyền đề nghị công ty tạm hoãn thực hiện HĐLĐ với bạn mà không cần phải chấm dứt HĐLĐ. Trường hợp bạn không đề nghị tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà xin chấm dứt HĐLĐ, đó là ý chí cá nhân của bạn, Nhà nước không có hỗ trợ cho bạn.

Những điều cần lưu ý: Khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bạn có thể lựa chọn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà không cần phải chấm dứt HĐLĐ. Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện nay ?

5. Tư vấn miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

Xin chào luật sư, tôi sinh năm 1990, tức là năm nay 25 tuổi, theo luật nghĩa vũ quân sự mới là dừng gọi nghĩa vụ quân sự ở tuổi 27. Hiện tại tôi đang làm nhân viên không chính thực tại văn phòng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - có hợp đồng lao động.

Mắt tôi cận 1 mắt 3,5 và 1,5 Tôi là con 1 và bố mẹ đều đã 60 tuổi trở lên và là công nhân viên chức nhà nước nghỉ hưu( cả 2 đều có lương hưu). Hiện tại tôi là người đi làm duy nhất trong gia đình. Vậy xin hỏi luật sư tôi có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Chân thành cám ơn, mong sự hồi đáp sớm từ phía luật sư.

Người gửi: H.A

Tư vấn miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

Luật sư tư vấn Luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ vào luật nghĩa vụ quân sự vàTheo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì bạn sẽ được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong các trường hợp sau đây:

1. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, con của bệnh binh hạng 1;
2. Một người anh trai hoặc em trai của liệt sĩ;
3. Một con trai của thương binh hạng 2;
4. Cán bộ, viên chức, công chức, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện quy định tại khoản 7 nói trên và đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên.

Ngoài ra, theo như thông tin mà bạn cung cấp thì bạn bị cận cận 1 mắt 3,5 và 1 mắt 1,5, Theo quy định tại phụ lục 1, Thông tư 36 trường hợp mắt bị cận từ 3 độ đến dưới 4 độ được phân loại 4 điểm - Tại Điều 9 Thông tư 36/2011/TTLT – BYT – BQP thì trường hợp của bạn có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng.

Bạn có thể tham khảo bảng tiêu chuẩn bệnh tật về mắt, cụ thể là cận thị tại bảng 2 phụ lục 1:

TT BỆNH TẬT PHÂN LOẠI
2 Cận thị:
- Cận thị dưới -1,5 D 2
- Cận thị từ - 1,5 D đến dưới - 3 D 3
- Cận thị từ - 3 D đến dưới - 4 D 4
- Cận thị từ - 4 D đến dưới - 5 D 5
- Cận thị từ - 5 D trở lên 6
- Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt Dựa vào thị lực không kính hạ xuống 1 bậc

Do đó, căn cứ vào các quy định của pháp luật và các thông tin mà bạn cung cấp thì bạn sẽ không thuộc trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy bạn là lao động chính trong nhà, bố mẹ bạn đã về hưu nhưng bố mẹ bạn vẫn có lương hưu tức có khả năng tự nuôi sống bản thân và bạn bị cận thị nhưng mức độ cân thị vẫn trong khả năng có thể phục vụ cho một số quân, binh chủng. Bạn không được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lưu ý thêm với bạn là hiện nay đã có Luật nghĩa vụ quân sự mới 2015 nhưng phải đến ngày 31/12/2015 Luật này mới có hiệu lực thi hành, tuy nhiên thì cho dù xét luật mới thì bạn vẫn không thuộc trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khoản 2 Điều 41 quy định những đối tượng được miễn gọi nhập ngũ là: Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên; Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn, hy vọng có thể giúp bạn giải quyết được những thắc mắc của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác bạn có thể trực tiếp đến văn phòng của công ty chúng tôi ở địa chỉ trụ sở Công ty luật Minh Khuê hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc gọi điện để được tư vấn qua tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi: 1900.6162.

Trân trọng !

Bộ phận tư vấn pháp luật NVQS - Công ty luật Minh Khuê