Trả lời:

Căn cứ theo quy định của Điều 156 Tội vụ khống theo quy định Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định như sau: 

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm nếu:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền

...

Như vậy, một người đưa thông tin mà biết rõ là bịa đặt hoặc lan truyền thông tin bạn có hành vi ngoại tình lên mạng xã hội m  điều biết rõ là sai sự thật là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh sự .... thì hoàn toàn có thể làm đơn tố cáo tới có quan có thẩm quyền. Nội dung đơn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

…, ngày… tháng … năm ...

 

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi vu khống người khác)

 

                 Kính gửi: CƠ QUAN CÔNG AN QUẬN/HUYỆN ……………………..

 

Tôi tên là: ……………..                     Sinh ngày: ………………….

Số CMND: …………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………….

Tôi làm đơn này tố cáo với cơ quan công an  quận/huyện………… về hành vi vu khống người khác của:

Ông/bà có tên sau: …………….  Sinh ngày: ………………………

Số CMND:……………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ……………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

 

Vụ việc sảy ra như sau: Do tôi và chị ……………  có quen biết lẫn nhau trong quá trình…… nhưng do mâu thuẫn cá nhân vào ngày … tháng … năm … Ông/Bà ……. Có sử dụng trang face cá nhân là :…………………….. đưa hình ảnh của tôi cùng với những lời lẽ nói rằng tôi có quan hệ bất chính với ……………... Việc này đã được rất nhiều trang facebook khác chia sẻ lại và bình luận xấu đến tôi, coi tôi là loại người không có đạo đức, không có liêm sỉ… nhưng trên thực tế quan hệ giữa tôi với …………. Là quan hệ bạn bè (hoặc đồng nghiệp) việc giao tiếp chỉ dừng lại ở việc xã giao thông thường làm cho tôi bị ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, nhân phẩm. Bạn bè, người thân gia đình, đồng nghiệp có những cái nhìn khác về tôi làm cho tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý trầm trọng ảnh hưởng đến công việc và đời sống của tôi.

Bằng hành vi nói trên tôi cho rằng  ông/bà….. … có dấu hiệu phạm tội theo quy định Điều 156. Tội vu khống của Bộ luật hình sự năm 2015 cụ thể như sau:

Điều 156. Tội vu khống

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người đang thi hành công vụ;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Vì động cơ đê hèn;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

c) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo ông/bà………………….. về tội vu khống tôi Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

  1. Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông/bà ……………….. về tội Vu khống theo quy định Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015;
  2. Buộc ông/bà ………………….. phải gỡ bỏ những thông tin sai sự thật và xin lỗi công khai tôi trên các trang mạng xã hội và bằng văn bản .

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.        

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn tố cáo