1. Quy định pháp luật về việc công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong mua sắm tập trung

Quy định pháp luật về việc công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong mua sắm tập trung

* Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu thầu năm 20203:

+ Quy định về mua sắm tập trung.

+ Quy định về công khai thông tin trong hoạt động đấu thầu.

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 12/3/2024 hướng dẫn Luật Đấu thầu:

+ Quy định về mua sắm tập trung.

+ Quy định về công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và thông tin về việc thực hiện hợp đồng.

* Nội dung thông tin cần phải công khai:

- Thông tin về nhà thầu:

+ Tên, địa chỉ, số điện thoại, email của nhà thầu.

+ Mã số thuế của nhà thầu.

+ Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

- Thông tin về hợp đồng:

+ Số hợp đồng.

+ Ngày ký hợp đồng.

+ Giá trị hợp đồng.

+ Nội dung hợp đồng.

+ Thời hạn thực hiện hợp đồng.

- Thông tin về quá trình thực hiện hợp đồng:

+ Biên bản nghiệm thu việc thực hiện hợp đồng.

+ Thanh toán hợp đồng.

+ Phản hồi của khách hàng về việc thực hiện hợp đồng.

- Thông tin về đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng:

+ Đánh giá mức độ hoàn thành hợp đồng của nhà thầu.

+ Đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu cung cấp.

+ Đánh giá thái độ phục vụ của nhà thầu.

- Đối tượng chịu trách nhiệm công khai thông tin: Chủ đầu tư hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm trong mua sắm tập trung.

- Thời hạn công khai thông tin: Trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và sau khi kết thúc hợp đồng trong thời hạn 03 năm.

- Hình thức công khai thông tin:

+ Công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị mua sắm tập trung.

- Lưu ý:

+ Việc công khai thông tin phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời và dễ dàng tra cứu.

+ Việc công khai thông tin phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

 

2. Cổng thông tin công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong mua sắm tập trung

Theo khoản 4 Điều 18 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, đơn vị có nhu cầu mua sắm trong mua sắm tập trung có trách nhiệm công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Sau đây là một số điểm chính cần lưu ý:

- Nội dung công khai: Bao gồm thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, chất lượng hàng hóa đã được sử dụng.

- Phạm vi công khai: Mỗi hợp đồng và trên cơ sở phạm vi công việc thuộc hợp đồng mà nhà thầu thực hiện.

- Thời hạn công khai: Trong hoặc sau thời gian thực hiện gói thầu nhưng không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện gói thầu. Trường hợp thời gian bảo hành dài hơn 06 tháng, phải cập nhật kết quả thực hiện hợp đồng sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo hành.

- Cách thức công khai: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Trách nhiệm công khai: Đơn vị có nhu cầu mua sắm trong mua sắm tập trung.

- Phản hồi của nhà thầu: Nhà thầu có quyền gửi phản hồi về thông tin công khai trong thời hạn 20 ngày. Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật thông tin nếu phản hồi đúng.

Theo đó, có thể khẳng định rằng, đơn vị có nhu cầu mua sắm trong mua sắm tập trung có trách nhiệm công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

3. Lợi ích của việc công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong mua sắm tập trung

Việc công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong mua sắm tập trung mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

- Đảm bảo tính minh bạch và công khai:

+ Giúp cho các bên liên quan như người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thể dễ dàng tra cứu, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, từ đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động mua sắm công.

+ Góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Tạo điều kiện cho các nhà thầu cạnh tranh lành mạnh:

+ Khi thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng được công khai, các nhà thầu sẽ có cơ sở để đánh giá năng lực của nhau, từ đó nâng cao tinh thần cạnh tranh, buộc các nhà thầu phải nâng cao chất lượng dịch vụ và giá cả để có thể trúng thầu trong các gói thầu tiếp theo.

+ Góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động mua sắm công, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực thực hiện tốt nhất cho các gói thầu.

- Giúp các cơ quan nhà nước đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà thầu:

+ Căn cứ vào kết quả thực hiện hợp đồng, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể đánh giá năng lực, uy tín của các nhà thầu, từ đó đưa ra quyết định lựa chọn nhà thầu phù hợp cho các gói thầu tiếp theo.

+ Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà thầu cũng giúp các cơ quan nhà nước có thể quản lý hoạt động mua sắm công một cách hiệu quả hơn, tránh xảy ra các vi phạm.

- Bảo vệ quyền lợi của người dân và doanh nghiệp:

+ Khi thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng được công khai, người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ do các nhà thầu cung cấp, từ đó đưa ra quyết định lựa chọn nhà thầu phù hợp với nhu cầu của mình.

+ Góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động mua sắm công.

- Ngoài ra, việc công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu còn góp phần:

+ Nâng cao niềm tin của người dân đối với hoạt động mua sắm công.

+ Thúc đẩy sự phát triển của thị trường mua sắm công, thu hút nhiều nhà thầu tham gia.

Nhìn chung, việc công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong mua sắm tập trung mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, minh bạch của hoạt động mua sắm công.

 

4. Một số lưu ý khi công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong mua sắm tập trung

Một số lưu ý khi công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong mua sắm tập trung:

- Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin được công khai:

+ Thông tin công khai phải được cập nhật thường xuyên, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và phản ánh đúng kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

+ Cần có quy trình thẩm định chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác của thông tin trước khi công khai.

+ Thông tin công khai cần được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu để người dân và các bên liên quan có thể dễ dàng tra cứu.

- Bảo vệ bí mật thông tin thương mại của nhà thầu theo quy định của pháp luật:

+ Cần phân biệt rõ ràng giữa thông tin cần công khai và thông tin bí mật thương mại của nhà thầu.

+ Chỉ công khai những thông tin cần thiết, phục vụ cho mục đích quản lý và giám sát hoạt động mua sắm công.

+ Áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ bí mật thông tin thương mại của nhà thầu theo quy định của pháp luật.

- Có biện pháp xử lý vi phạm đối với các hành vi không công khai hoặc công khai sai thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu:

+ Cần có quy định cụ thể về các hành vi vi phạm trong việc công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

+ Áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm, đảm bảo tính răn đe và giáo dục.

+ Có thể áp dụng các biện pháp xử lý như: phạt tiền, đình chỉ hoạt động mua sắm tập trung, truy cứu trách nhiệm hình sự,...

- Ngoài ra, cần lưu ý:

+ Việc công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu cần được thực hiện một cách công khai, minh bạch, đảm bảo bình đẳng cho tất cả các nhà thầu.

+ Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

+ Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của việc công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

Việc thực hiện tốt các lưu ý trên sẽ góp phần đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch của việc công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong mua sắm tập trung, từ đó thúc đẩy hoạt động mua sắm công diễn ra hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Những tài sản nào được đưa vào danh mục mua sắm tập trung? Quy định ban hành danh mục tài sản này. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.