1. Điều kiện mua sắm tập trung trong hoạt động đấu thầu

Theo quy định tại Điều 53 của Luật Đầu tư 2023, việc mua sắm tập trung trong đấu thầu đã được áp dụng từ ngày 01/01/2024. Điều này đã đặt ra một số điều kiện cụ thể để áp dụng chính sách mua sắm này.

Trước hết, mua sắm tập trung được xác định khi có nhu cầu mua hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn và chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị. Điều này nhấn mạnh vào việc tối ưu hóa quy trình mua sắm bằng cách tập trung mua sắm các mặt hàng có tính chất tương tự, từ đó giảm thiểu chi phí và tăng cường hiệu quả trong quản lý hàng tồn kho.

Một trường hợp đặc biệt trong việc áp dụng mua sắm tập trung là khi cần mua các loại thuốc hiếm hoặc thuốc với số lượng ít. Ngay cả khi số lượng không lớn, nhưng để đảm bảo rằng có đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh và chữa bệnh, việc áp dụng hình thức mua sắm tập trung là cần thiết và hợp lý. 

Trong lĩnh vực y tế, việc đảm bảo nguồn cung thuốc đầy đủ và đa dạng là điều hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với các loại thuốc hiếm hoặc có số lượng ít. Mặc dù số lượng không lớn nhưng việc cung cấp đủ thuốc này vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Trong một số trường hợp, việc mua sắm các loại thuốc hiếm hoặc có số lượng ít đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và đơn vị để đảm bảo nguồn cung ứng đủ và liên tục. Việc này thường không thể thực hiện thông qua các hình thức mua sắm thông thường mà cần áp dụng hình thức mua sắm tập trung.

Thông qua việc mua sắm tập trung, các bộ, cơ quan y tế có thể đưa ra kế hoạch cụ thể và phân loại các loại thuốc hiếm hoặc có số lượng ít vào danh sách ưu tiên, từ đó tối ưu hóa quá trình mua sắm và tăng cường khả năng cung ứng. Đồng thời, việc áp dụng hình thức mua sắm tập trung cũng giúp tối ưu hóa chi phí và tăng cường quản lý hàng tồn kho.

Ngoài ra, việc mua sắm tập trung còn mang lại lợi ích trong việc kiểm soát chất lượng của các loại thuốc được mua, từ việc lựa chọn nhà cung cấp đến việc kiểm tra chất lượng hàng hóa. Điều này giúp đảm bảo rằng các thuốc được cung cấp đều đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn và chất lượng y tế.

Thêm vào đó, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục được quy định sẽ áp dụng mua sắm tập trung. Điều này giúp định rõ phạm vi của chính sách mua sắm tập trung và đảm bảo rằng các quy định này được áp dụng một cách công bằng và minh bạch.

Tổng quan, việc áp dụng chính sách mua sắm tập trung mang lại nhiều lợi ích như tối ưu hóa chi phí, tăng cường quản lý hàng tồn kho và đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa, dịch vụ cho các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

2. Thẩm quyền ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung

Việc quy định thẩm quyền ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung là một phần quan trọng trong việc tổ chức và quản lý quá trình mua sắm của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Theo quy định cụ thể tại Điều 53 của Luật Đầu tư 2023, các bộ, cơ quan và đơn vị có thẩm quyền ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung được quy định như sau:

(i) Bộ Y tế được ủy quyền ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với các loại thuốc cũng như danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế và vật tư xét nghiệm trong những trường hợp cần thiết. Điều này nhấn mạnh vào việc đảm bảo nguồn cung thuốc và trang thiết bị y tế đáp ứng đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp và dịch bệnh.

(ii) Bộ Tài chính có trách nhiệm ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia, trừ các danh mục đã được Bộ Y tế ban hành theo quy định tại điểm (i) của Mục này. Điều này giúp tăng cường quản lý và kiểm soát chi phí trong quá trình mua sắm của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

(iii) Các bộ, cơ quan trung ương, cấp tỉnh cũng như doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được ủy quyền ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của mình. Tuy nhiên, các danh mục này không bao gồm hàng hóa, dịch vụ đã được Bộ Y tế hoặc Bộ Tài chính ban hành theo quy định tại điểm (i), (ii) của Mục này.

Tổng quan, việc quy định thẩm quyền ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung giúp tăng cường sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình mua sắm, từ đó đảm bảo nguồn cung ứng đủ và chất lượng các sản phẩm, dịch vụ cho cộng đồng và xã hội.

 

3. Cách thức thực hiện mua sắm tập trung hiện nay

Mua sắm tập trung là một trong những công cụ quan trọng để tối ưu hóa quá trình mua sắm và tăng cường hiệu quả trong quản lý nguồn lực. Theo quy định tại Luật Đầu tư 2023, việc thực hiện mua sắm tập trung không chỉ được áp dụng ở cấp quốc gia mà còn ở cấp Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và doanh nghiệp.

Để thực hiện mua sắm tập trung, có hai cách thức chính được quy định:

Thứ nhất, đơn vị mua sắm tập trung có thể tiến hành lựa chọn nhà thầu và trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn. Điều này giúp rút ngắn thời gian và quy trình, từ việc lựa chọn nhà thầu đến việc ký kết hợp đồng, từ đó giảm thiểu các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình mua sắm.

Thứ hai, đơn vị mua sắm tập trung cũng có thể lựa chọn nhà thầu và ký văn bản thỏa thuận khung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn làm cơ sở để đơn vị có nhu cầu mua sắm sau này ký hợp đồng. Điều này giúp tạo ra sự linh hoạt và tiết kiệm thời gian cho cả hai bên, từ việc đơn vị mua sắm lựa chọn nhà thầu đến việc nhà thầu tiến hành cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.

Tổng quan, việc quy định hai cách thức thực hiện mua sắm tập trung này không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình mua sắm mà còn tăng cường tính minh bạch và công bằng trong việc lựa chọn nhà thầu, từ đó đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, dịch vụ chất lượng và hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Lưu ý:

Đơn vị mua sắm tập trung đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự minh bạch và hiệu quả trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Theo quy định tại Luật Đầu tư 2023, đơn vị mua sắm tập trung thực hiện việc lựa chọn nhà thầu dựa trên cơ sở nhiệm vụ được giao hoặc các hợp đồng đã được ký kết với các đơn vị có nhu cầu.

Việc lựa chọn nhà thầu không chỉ đơn giản là chọn lựa một đối tác cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, mà còn phải đảm bảo sự linh hoạt và minh bạch trong quá trình này. Đơn vị mua sắm tập trung phải xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện và đưa ra tiêu chí đánh giá nhà thầu phù hợp.

Một khi đã có nhiệm vụ hoặc hợp đồng, đơn vị mua sắm tập trung sẽ tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu dựa trên các tiêu chí như uy tín, kinh nghiệm, khả năng cung ứng, giá cả hợp lý và các yếu tố khác tương thích với nhu cầu cụ thể của đơn vị.

Quá trình này cần phải được thực hiện một cách công bằng và minh bạch, tránh tình trạng thiên vị hoặc gian lận. Đơn vị mua sắm tập trung cần phải tuân thủ các quy định và quy trình đặt ra để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Tóm lại, việc đơn vị mua sắm tập trung thực hiện việc lựa chọn nhà thầu dựa trên cơ sở nhiệm vụ được giao hoặc hợp đồng ký với các đơn vị có nhu cầu là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình mua sắm và cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

 

Xem thêm bài viết: Quy định về tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung ? Mẫu bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung

Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp nhanh chóng.