Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật dân sựcủa Công ty Luật Minh Khuê

Đơn viết tay có hiệu lực pháp luật không ?

Tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi:  1900.6162

Trả lời: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Luật Minh Khuê.  Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Trong câu hỏi bạn không nói rõ là loại đơn nào nên chúng tôi xin đưa ra một số loại đơn thường sử dụng trong lĩnh vực pháp luật như sau: 

1. Trong pháp luật hình sự: 

- Đơn yêu cầu khởi tố vụ án Hình sự

- Đơn kháng cáo

- Đơn xin giảm nhẹ hình phạt

>> Xem thêm:  Mức thuế thu nhập cá nhân khi nhận thừa kế ? Tư vấn tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ?

- Đơn xin miễn truy cứu TNHS

- Mẫu đơn tố cáo

- Đơn xin sao lục bản án, quyết định

2. Trong pháp luật dân sự: 

- Đơn khởi kiện 

- Đơn yêu cầu tòa án giải quyết vụ việc dân sự 

.....

Pháp luật không quy định các loại đơn nói trên phải viết tay, đánh máy hay theo mẫu thì mới có giá trị pháp lí. Do đó, người làm đơn có thể lựa chọn hình thức viết tay hoặc theo mẫu mà Tòa án đã quy định sẵn miễn là đảm bảo các nội dung mà pháp luật đã quy định. 

Ví dụ: Đơn xin ly hôn có thể viết tay hoặc theo mẫu miễn là đủ các nội dung quy định tại Điều 164 Bộ luật tố tụng dân sự 2004

Điều 164 . Hình thức, nội dung đơn khởi kiện

>> Xem thêm:  Tư vấn về hạn sử dụng và thừa kế đất nông nghiệp ? Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai ?

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

2. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Toà án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

d) Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

đ) Tên, địa chỉ của người bị kiện;

e) Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

g) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất như thế nào ? Quyền định đoạt tài sản

i) Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;

k) Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

l) Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn”

Hoặc đơn yêu cầu việc thuận tình ly hôn cũng có thể viết tay hoặc theo mẫu. Điều cần thiết là đủ các nội dung quy định tại Điều 312 Bộ luật tố tụng dân sự 2004

“1. Người yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự phải gửi đơn đến Toà án có thẩm quyền quy định tại mục 2 Chương III của Bộ luật này.

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm viết đơn;

b) Tên Toà án có thẩm quyền giải quyết đơn;

c) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự đó;

>> Xem thêm:  Trình tự thủ tục khởi kiện đòi lại tài sản thừa kế làm như thế nào ? Quyền quản lý tài sản thừa kế

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu, nếu có;

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn”

Tuy nhiên, có những mẫu đơn có sẵn bạn nên xin mẫu để nội dung viết được đảm bảo theo đúng trình tự và thuận lợi hơn trong quá trình nộp đơn ( đặc biệt là những mẫu đơn sử dụng trong lĩnh vực pháp luật hình sự)

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn!

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến

>> Xem thêm:  Thủ tục phân chia di sản thừa kế như thế nào ? Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bao lâu ?