Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1975.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1975

---------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______***_______

 ……………., ngày ….. tháng …… năm 20….

 

ĐƠN XIN MIỄN TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

 

         Kính gởi:   -  Ông …………………………., Thẩm Phán

                             TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

         -   Ông  …………………………, Kiểm Sát Viên

           VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Tôi tên: Nguyễn Thị …………………….., Sinh năm 1965

CMND số: ……………………cấp ngày:……/…./20…..  tại:…………………………………….

Là bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà Nước tại công ty cổ phần ……………………………… đã bị truy tố theo cáo trạng số:..................ngày......................và sẽ bị xét xử vào ngày …….. tại Tòa sơ thẩm Tòa Án Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh.

Tôi xin trình bày như sau:

Vì muốn hoàn thành tốt mọi công tác được giao và cũng vì cả nể không dám đi ngược lại ý kiến của cấp trên nên tôi đã có những sai sót và những vi phạm trong thời gian qua. Kết quả là tôi sẽ phải ra Tòa để chịu xét xử vào ngày     / 3 / 2009 sắp tới.

Dù tôi biết là mình có lỗi và rất ăn năn về lỗi lầm này, nhưng thật sự tôi không cố ý phạm tôi, tôi không vì động cơ cá nhân khi vi phạm. Ngoài ra, mọi hậu quả đều đã được khắc phục hoàn toàn và công ty cổ phần Dược phẩm ……………………… cũng như Tổng công ty Dược Việt Nam đều có văn bản xin xem xét cho trường hợp của tôi.

Bằng sự tuyệt đối tin tưởng vào chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà Nước, tôi làm đơn này thỉnh cầu quý Tòa và quý Viện xem xét cho tôi được miễn trách nhiệm hình sự đối với các sai phạm của tôi trong phiên tòa sắp tới. Tôi xin cam kết là sẽ ăn năn hối cải và không bao giờ tái phạm nữa.

Trong khi chờ đợi sự xem xét giúp đỡ của quý Tòa và quý Viện, xin quý Tòa và quý Viện nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của cả gia đình chúng tôi.

 Tôi xin chân thành cảm ơn!

            (Ký tên)

 

 

…………………………

-----------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: