Vậy luật sư cho e hỏi là sau khi nghỉ làm mà e không lãnh BHTN e đợi gia nhập công ty sau thì 34 tháng đó của e mất hết hay lại đóng tiếp tục tháng 35 ở công ty sau ạ. Xin tư vấn cho Em ?

Em chân thành cám ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật bảo hiểm của Công ty luật Minh Khuê,

Đóng 34 tháng bảo hiểm thất nghiệp thì nghỉ việc và gia nhập công ty khác thì có phải đóng lại từ đầu không?

Luật sư tư vấn bảo hiểm thất nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 về BHTN thì thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN đã được sửa đổi, bổ sung thì người thất nghiệp là người đang đóng BHTN mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?

- Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung thì người đang đóng BHTN là người có tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN, tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

- Người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH.

- Người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 82 Luật BHXH thì người lao động được hưởng 3 tháng, nếu có từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng BHTN.

Như vậy, anh sẽ được cộng dồn thời gian đã tham gia đóng BHTN mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP nêu trên. 

Khi bị thất nghiệp nếu anh đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP và là người đang đóng BHTN theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH thì được hưởng BHTN. Thời gian bà Huyền được hưởng là 3 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 82 Luật BHXH nêu trên.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?