Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

2. Nội dung tư vấn

Khoản 1, 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

thừa luật sư cho tôi hỏi.tôi bắt đầu làm việc từ cuối năm 2013 lương dược hưởng là 2,34,năm 2015 tôi mang thai và băt đầu nghỉ vào tháng 11 cho đến tháng 5nawm 2016 tôi được trợ cấp tiền nghỉ thai sản một lần với số tiền là 19.800.000d.vậy ngoài tiền trợ cấp đó tôi có còn được hưởng thêm nữa ko?tôi sinh mổ thì có được hưởng chế độ khác nữa ko?tôi làm bên y tế.mong luật sư giải đáp giup cho tôi.tôi xin cảm ơn rất nhiều

Bạn có thể được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản theo Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội:

Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản
1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.
Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.
2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:
a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.
3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

>> Xem thêm:  Năm 2020, Viên chức sinh con thứ 3 thì có bị ảnh hưởng gì không ?

Xin chào luật sư. Tôi xin trình bày trường hợp của tôi như sau: Tôi đóng BHXH từ tháng 6/2015, ngày 24/11/2015 thì tôi sinh con (vừa đủ 6 tháng), ngày 24/12/2015 tôi nộp giấy chứng sinh cho công ty để công ty làm hồ sơ xin trợ cấp thai sản cho tôi. Nhưng đến ngày 7/3/2016 công ty mới nộp hồ sơ của tôi đến cơ quan BHXH, không những vậy hồ sơ còn bị sai phải trả về làm lại. Công ty cũng đã làm lại và nộp lại cho cơ quan BHXH, tôi không biết chính xác ngày nộp lại nhưng chắc chắn đến nay đã hơn 15 ngày làm việc nhưng tôi vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp thai sản. Tôi xin hỏi trường hợp của tôi có quy định nào khác với trường hợp bình thường không mà thời gian giải quyết lâu như vậy (vừa đủ 6 tháng đóng BHXH). Nếu trường hợp của tôi bình thường thì tôi có thể khiếu nại đơn vị BHXH không? Phải nộp đơn khiếu nại ở đâu? Cảm ơn luật sư !

Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản
1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.
Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:
a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.
4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu như họ không trả lời hoặc trả lời không thỏa đáng thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại gửi lên chính cơ quan đó. 

Tôi là giáo viên THCS công tác tại vùng ĐBKK từ tháng 01/2011 và bắt đầu được hưởng 70% thu hút từ thời điểm nhận công tác. Tới tháng 05/2012 tôi nghỉ thai sản 4 tháng. Đến tháng 01/2016 thì cắt chế độ thu hút. Như vậy tôi chỉ được hưởng chế độ thu hút 4 năm 8 tháng. Xin cho hỏi liệu bây giờ tôi có được hưởng thu hút thêm 4 tháng nữa không? Căn cứ theo công văn nghị định nào?

Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định:
Điều 4. Phụ cấp thu hút
1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.
2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:
a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;
b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 8 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC quy định:
Điều 8. Hướng dẫn về thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoản thời gian như sau: 

a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên; 

b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; 

c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam. 

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn pháp luật miễn phí tại Tuyên Quang

2. Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, nếu bạn vẫn đang làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và chưa hưởng đủ 5 năm thì bạn sẽ được tiếp tục hưởng phụ cấp này.

Chào luật sư! Tôi có thăć măć muốn nhờ luật sư tư vấn. Tôi làm ở Viện chỉnh hình- phục hồi chức năng từ 5/2012. Tôi tham gia đầy đủ các baỏ hiểm băt́ buôc̣. Hiện nay tôi đang có thai được 3 thanǵ. Tháng 5/2016 tôi xin nghỉ không lương do tôi cần phaỉ nghỉ dưỡng thai, tôi vẫn đóng baỏ hiểm tự nguyện đầy đủ. Vâỵ tôi muốn hỏi nêú từ tháng 6/2016 tôi xin thôi viêc̣ thì khi sinh tôi có đươc̣ hương̉ chế độ thai sản không? Nêú tôi xin thôi viêc̣ nhưng vẫn tiếp tục đóng baỏ hiểm thì có đươc̣ không ? Mong luật sư tư vấn.
DEAR ANH / CHỊ EM LÀM CTY GẦN 06 THÁNG NHƯNG KÝ HỢP ĐỒNG 12 THÁNG TỪ NGÀY 04/01/2016 ĐẾN 04/01/2017,nhưng bảo hiểm xã hội em đóng hơn 5 năm Giờ em sắp sinh con dự sinh váo cuối tháng 6/2016 Nhưng cty hiện em đang làm sắp đóng cửa, Nếu trong thời gian nghĩ thai sản mà cty đã đóng cửa thì em có được hưởng chế độ thai Sản k,mà nếu dc hưởng thì em hưởng chế độ ở đâu khi cty k còn nữa,và làm thủ tục như thế nào Xin trả lời giúp em với ạ

Khoản 4 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:
Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo đó, nếu bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mà thôi việc trước thời đểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản. Bạn sẽ tự nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản lên cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn cư trú.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật.

>> Xem thêm:  Sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội không, thử việc có cần giấy phép lao động?

>> Xem thêm:  Người lao động huỷ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội ? Thủ tục gộp sổ BHXH