1. Dự án đầu tư nào được Chính phủ áp dụng chế độ ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt?

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự phát triển của các dự án đầu tư quan trọng và có tầm quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế, Luật Đầu tư 2020 đã quy định các chế độ ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt dành riêng cho những dự án này.

Theo Khoản 2 Điều 20 của Luật Đầu tư 2020, những dự án đầu tư được áp dụng chế độ ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt bao gồm hai loại đối tượng chính.

- Đầu tiên, đối tượng áp dụng chế độ ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt bao gồm các dự án đầu tư thành lập mới hoặc mở rộng dự án thành lập mới. Cụ thể, đây là các trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên và thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngoài ra, các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng được áp dụng chế độ ưu đãi này.

- Thứ hai, đối tượng áp dụng chế độ ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt là các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, với quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên và thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Việc áp dụng chế độ ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt cho các dự án trên nhằm thúc đẩy sự phát triển ở các lĩnh vực quan trọng và có tiềm năng quan trọng đối với nền kinh tế. Đồng thời, chính phủ cũng mong muốn tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư lớn, đồng thời góp phần tăng cường cạnh tranh và nâng cao chất lượng đầu tư trong nước.

Chế độ ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt này sẽ giúp các dự án đầu tư có nguồn vốn lớn được thúc đẩy và triển khai một cách hiệu quả, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Ngoài ra, chính phủ cũng cam kết đảm bảo môi trường kinh doanh và đầu tư ổn định, công bằng và minh bảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia vào các dự án đầu tư quan trọng này.

Việc thiết lập chế độ ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt cho các dự án đầu tư lớn và quan trọng không chỉ nhằm tăng cường sự hấp dẫn của Việt Nam đối với vốn đầu tư nước ngoài mà còn thúc đẩy sự phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Việc thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm nghiên cứu và phát triển có quy mô lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy sự đổi mới và tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp. Đồng thời, việc đầu tư vào các dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư cũng sẽ đóng góp quan trọng vào phát triển ngành công nghiệp và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Việc thực hiện giải ngân tối thiểu trong một thời hạn cụ thể cũng đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các dự án đầu tư. Bên cạnh đó, việc thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng là một bước quan trọng trong việc xây dựng và phát triển hệ thống hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia, từ đó tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo và đổi mới công nghệ.

Tổng kết lại, chế độ ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư 2020 nhằm khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển của các dự án đầu tư quan trọng, có tầm quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các nhà đầu tư, mà còn góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh và đầu tư ổn định, công bằng và minh bạch tại Việt Nam.

 

2. Hình thức hỗ trợ đầu tư đặc biệt bao gồm?

Hình thức hỗ trợ đầu tư đặc biệt được quy định tại khoản 4 Điều 20 Luật Đầu tư 2020 có mục đích nhằm thúc đẩy và tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng và ưu tiên của đất nước. Nhằm đảm bảo hiệu quả và tính công bằng, luật đã quy định các hình thức hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo khoản 1 Điều 18 của Luật Đầu tư 2020.

Theo đó, các hình thức hỗ trợ đầu tư bao gồm như sau:

- Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư. Điều này đảm bảo rằng các khu vực đầu tư được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và hạ tầng để thu hút và duy trì các dự án đầu tư.

- Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đầu tư vào nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và đảm bảo sự phát triển bền vững. Qua các hoạt động đào tạo và phát triển, nguồn nhân lực sẽ được nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của các dự án đầu tư.

- Hỗ trợ tín dụng. Đối với các dự án đầu tư có tính chất quan trọng và ưu tiên, cung cấp hỗ trợ tín dụng đáng kể giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tăng khả năng tiếp cận vốn đầu tư.

- Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và sử dụng mặt bằng sản xuất, kinh doanh, cũng như di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh khi có quyết định của cơ quan nhà nước.

- Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ. Việc hỗ trợ trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ giúp nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng các công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin. Qua việc hỗ trợ phát triển thị trường và cung cấp thông tin, các doanh nghiệp đầu tư sẽ có cơ hội tiếp cận thông tin về thị trường, nguồn cung, nguồn cầu và các cơ hội kinh doanh mới, đồng thời tạo điều kiện cho việc tiếp cận và tham gia vào các hoạt động thương mại một cách hiệu quả.

- Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển là một hình thức quan trọng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển. Qua việc hỗ trợ này, các doanh nghiệp có thể nâng cao khả năng sáng tạo, đổi mới và nâng cấp công nghệ, từ đó tạo ra sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao hơn.

Như vậy, hình thức hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo quy định của khoản 1 Điều 18 Luật Đầu tư 2020 đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự phát triển của các dự án đầu tư. Nhờ vào các hình thức hỗ trợ này, doanh nghiệp đầu tư có thể tận dụng và phát triển tối đa tiềm năng của mình, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Chính sách hỗ trợ đầu tư đặc biệt này cũng giúp tạo ra một môi trường đầu tư bền vững và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 

3. Dự án đầu tư nào không áp dụng chế độ ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Luật Đầu tư 2020 và khoản 5 Điều 15 Luật Đầu tư 2020, việc ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt đối với các dự án đầu tư không áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành, tức là trước ngày 01/01/2021. Điều này có nghĩa là những dự án đầu tư được chấp thuận trước khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực sẽ không được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt theo quy định của Luật Đầu tư mới.

- Đối với dự án đầu tư liên quan đến khai thác khoáng sản. Đây là những dự án đầu tư liên quan đến việc khai thác các tài nguyên tự nhiên như quặng, đá, khoáng chất, dầu mỏ, khí đốt, và các tài nguyên khác. Các dự án này không được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt theo quy định của Luật Đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008. Tuy nhiên, dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền vẫn có thể được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt theo quy định của Luật Đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở. Điều này áp dụng cho các dự án đầu tư liên quan đến xây dựng nhà ở dành cho mục đích thương mại. Các dự án này không được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt theo quy định của Luật Đầu tư.

Tổng kết lại, theo quy định của Luật Đầu tư 2020, những dự án đầu tư được chấp thuận trước ngày 01/01/2021, dự án khai thác khoáng sản, dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền, và dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở sẽ không được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt theo quy định của Luật Đầu tư.

Xem thêm >> Khu vực công cộng hay khu vực chính phủ (public sector or government sector) là gì?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!