1. Quy định thế nào về lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp từ ngày 01/5/2024 ?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Nghị định 32/2024/NĐ-CP, các cụm công nghiệp mà có doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tổ chức đề xuất việc thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp phải tuân thủ những điều khoản được quy định tại Nghị định 32/2024/NĐ-CP. Trong trường hợp này, việc lựa chọn chủ đầu tư để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho cụm công nghiệp được thực hiện theo một quy trình cụ thể.

Đầu tiên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thành lập Hội đồng đánh giá để lựa chọn chủ đầu tư này. Thành phần của Hội đồng này bao gồm các đại diện có thẩm quyền từ các cơ quan chức năng. Chủ tịch Hội đồng là một lãnh đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, còn Phó Chủ tịch Hội đồng thường là lãnh đạo của các Sở Công Thương, cùng với các thành viên khác đại diện cho các sở và cơ quan liên quan. Thư ký của Hội đồng không phải là một thành viên của Hội đồng, mà thường là một đại diện chuyên môn từ Sở Công Thương.

Hội đồng sẽ xem xét và đánh giá các phương án theo các tiêu chí cụ thể được quy định. Các tiêu chí này bao gồm phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phương án quản lý và bảo vệ môi trường của cụm công nghiệp, năng lực và kinh nghiệm của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, và phương án tài chính đầu tư. Mỗi tiêu chí sẽ được gán một số điểm tối đa và Hội đồng sẽ thống nhất về cách tính điểm và phương pháp làm việc.

Sau khi Hội đồng đánh giá đã hoàn thành việc xem xét và đánh giá các đề xuất từ doanh nghiệp, hợp tác xã, và tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tiến hành xem xét các điểm số và quyết định giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có điểm số từ 50 điểm trở lên làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho cụm công nghiệp theo quyết định thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp.

Trong trường hợp có từ hai doanh nghiệp, hợp tác xã, hoặc tổ chức đề xuất làm chủ đầu tư cho cùng một cụm công nghiệp, quy trình sẽ được điều chỉnh để chọn ra đối tác phù hợp nhất. Theo đó, nếu có hai hay nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hoặc tổ chức có điểm số cao nhất, thì doanh nghiệp, hợp tác xã, hoặc tổ chức có điểm số cao nhất sẽ được chọn làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều hơn một đề xuất có điểm số cao nhất và điểm số của chúng bằng nhau, quyết định sẽ được dựa trên đề xuất của Chủ tịch Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư. Điều này nhấn mạnh vào vai trò quan trọng của sự đánh giá chuyên sâu và tính minh bạch của quá trình, đảm bảo rằng quyết định được đưa ra một cách công bằng và dựa trên nền tảng chính xác nhất có thể.

Như vậy, doanh nghiệp, hợp tác xã, và tổ chức sẽ được đánh giá và chấm điểm bởi Hội đồng đánh giá theo các tiêu chí cụ thể. Các tiêu chí này không chỉ tập trung vào khả năng tài chính mà còn bao gồm các yếu tố quan trọng khác như phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quản lý và bảo vệ môi trường, cũng như năng lực và kinh nghiệm của từng ứng viên.

Sau khi được đánh giá, các doanh nghiệp, hợp tác xã, và tổ chức có điểm số từ 50 trở lên sẽ tiếp tục được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định về việc giao cho họ vai trò làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho cụm công nghiệp tương ứng. Điều này thể hiện sự tôn trọng và ưu tiên dành cho những đối tác có khả năng và uy tín, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của cụm công nghiệp và kinh tế địa phương.

Quy trình này không chỉ giúp tăng cường sự minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn chủ đầu tư mà còn thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp và tổ chức, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của các dự án công nghiệp. Đồng thời, việc chọn lựa các đối tác có uy tín cũng góp phần vào việc xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế và xã hội toàn diện.

2. Hồ sơ để doanh nghiệp đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp gồm những gì ?

Để đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định 32/2024/NĐ-CP về hồ sơ đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, và tổ chức cần phải thực hiện một loạt các bước và chuẩn bị tài liệu cụ thể.

Trước hết, tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp cần được lập bởi Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong đó sẽ được nêu rõ mục tiêu, phạm vi, và lợi ích của dự án cụm công nghiệp. Trong trường hợp cụm công nghiệp bao gồm hai hoặc nhiều hơn các đơn vị hành chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ giao cho một Ủy ban nhân dân cấp huyện nào đó để thực hiện việc trình đề nghị.

Tiếp theo, văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã, hoặc tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp cũng là một phần quan trọng trong hồ sơ. Trong văn bản này, họ cần cam kết tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi chi phí và rủi ro nếu dự án không được chấp thuận. Bên cạnh đó, báo cáo đầu tư thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp cũng cần được đi kèm, trong đó sẽ trình bày các thông tin chi tiết về dự án, kế hoạch đầu tư, và tiềm năng phát triển.

Một phần không thể thiếu trong hồ sơ là bản đồ xác định vị trí và ranh giới của cụm công nghiệp. Điều này là cực kỳ quan trọng để xác định rõ ràng vị trí của dự án và giới hạn đất đai sẽ được sử dụng. Bản đồ này cần được lập theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn địa lý, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Để bổ sung vào hồ sơ, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hoặc tổ chức cần cung cấp bản sao hợp lệ của tài liệu về tư cách pháp lý của họ. Điều này bao gồm các giấy tờ chứng minh về sự tồn tại và hoạt động hợp pháp của họ, giúp xác nhận tính hợp lệ và đáng tin cậy của các đối tác tham gia dự án.

Trong đó, bản sao hợp lệ của các tài liệu chứng minh về năng lực tài chính là một yếu tố then chốt. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư cần phải cung cấp ít nhất một trong các tài liệu sau để chứng minh khả năng tài chính của mình:

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 02 năm gần nhất. Thông qua việc cung cấp báo cáo tài chính này, các tổ chức có thể chứng minh được sự ổn định và khả năng tài chính của mình trong quá khứ.

- Cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ nếu có. Điều này sẽ thể hiện một nguồn lực hỗ trợ mạnh mẽ từ phía công ty mẹ, làm tăng tính thuyết phục về khả năng tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Cam kết hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính cũng là một yếu tố quan trọng. Điều này có thể là một chứng minh thêm về sự ổn định và uy tín của đối tác đề xuất. Bảo lãnh về năng lực tài chính là một phương thức khác để chứng minh khả năng tài chính. Việc này sẽ tạo ra một mức độ đảm bảo rủi ro về khả năng thanh toán của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Cuối cùng, nếu có, các tài liệu khác có thể được cung cấp để chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã. Việc này có thể bao gồm các báo cáo đánh giá từ các cơ quan chứng nhận hoặc các tài liệu khác liên quan. Ngoài năng lực tài chính, kinh nghiệm cũng là một yếu tố quan trọng mà các doanh nghiệp, hợp tác xã cần phải chứng minh.

Tổng cộng, việc chuẩn bị hồ sơ theo quy định này đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng từ phía các bên liên quan. Chỉ khi hồ sơ được hoàn chỉnh và đầy đủ, dự án mới có thể tiến xa hơn trong quá trình phê duyệt và thực hiện, mang lại lợi ích cho cả cộng đồng và đầu tư.

3. Khi đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp từ ngày 01/5/2024 thì những nội dung nào phải được thẩm định ?

Theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 32/2024/NĐ-CP, việc thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp đòi hỏi một quá trình kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng về tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ và nội dung báo cáo đầu tư. Điều này nhằm đảm bảo rằng các dự án cụm công nghiệp được thực hiện một cách có trật tự và đạt được hiệu quả cao nhất.

Một trong những yếu tố quan trọng được thẩm định là tính hợp pháp và hợp lệ của hồ sơ đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp. Điều này đảm bảo rằng các thủ tục và văn bản đều tuân thủ đúng quy định pháp luật, không vi phạm các quy định và nguyên tắc của pháp luật.

Ngoài ra, nội dung của Báo cáo đầu tư cũng được đánh giá một cách kỹ lưỡng. Báo cáo này cần phải cung cấp các thông tin về căn cứ pháp lý, sự cần thiết và sự phù hợp với quy hoạch tỉnh cũng như các quy hoạch khác liên quan. Đồng thời, nó phải đánh giá việc đáp ứng các điều kiện để thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp, cũng như khả năng sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khía cạnh về tài chính và kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề xuất.

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng phải đi sâu vào các vấn đề liên quan như phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phương án bảo vệ môi trường, chi phí liên quan và các giải pháp quản lý sau khi hoạt động. Điều này giúp đảm bảo rằng các cụm công nghiệp được thành lập hoặc mở rộng sẽ hoạt động một cách bền vững và có ích cho cả cộng đồng và môi trường.

Quá trình thẩm định này được thực hiện bởi Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan, đảm bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch. Điều này thể hiện cam kết của chính phủ và cơ quan chức năng trong việc quản lý và phát triển cụm công nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và tổ chức tham gia vào quá trình này.

Xem thêm: Quy định về thay đổi điều kiện chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn