1. Được quảng cáo rượu bia trong những khung giờ nào?

Theo quy định của khoản 3 Điều 12 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, việc quản lý quảng cáo đối với rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ được xác định rõ những điều cấm và hạn chế nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền lợi của nhóm người đặc biệt như người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai. Dưới đây là chi tiết các quy định cụ thể:

- Cấm quảng cáo tại những địa điểm nhất định: a) Sự kiện, phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai; b) Phương tiện giao thông;

- Hạn chế thời gian quảng cáo: Trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp quảng cáo có sẵn trong các chương trình thể thao mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

- Hạn chế vị trí quảng cáo ngoài trời: Phương tiện quảng cáo ngoài trời không được đặt vi phạm quy định về kích thước, khoảng cách tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

- Quy định áp dụng cho rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên.

Các quy định trên nhằm mục đích ngăn chặn quảng cáo rượu, bia đối với nhóm đối tượng nhạy cảm và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của việc tiếp cận rượu, bia đối với nhóm dân số này, đặc biệt là trẻ em và thanh niên. Quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ không được thực hiện trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Điều này áp dụng cho các phương tiện truyền hình và truyền thanh, những kênh quảng cáo chủ yếu dành cho công chúng vào những giờ gia đình, nơi mà trẻ em và thanh niên thường xem. Tuy nhiên, quảng cáo rượu bia trong những khung giờ khác vẫn được phép, nhưng cần tuân thủ các quy định khác như không quảng cáo cho nhóm đối tượng như người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai, và không vi phạm các quy định về kích thước, khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục và các địa điểm khác nhất định.

 

2. Khi nào thì có thể quảng cáo rượu bia trong khung giờ từ 18 đến 21 giờ? 

Theo khoản 3 Điều 12 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và khoản 1 Điều 5 Nghị định 24/2020/NĐ-CP, quảng cáo rượu bia trên báo nói và báo hình được phép thực hiện trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ đối với các trường hợp sau đây:

- Quảng cáo có sẵn trong các chương trình thể thao mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài:

Quảng cáo rượu bia có thể được phát sóng trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ trên báo nói và báo hình nếu nó là một phần của các chương trình thể thao có bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài. Điều này nhằm mục đích hỗ trợ quảng bá sản phẩm trong ngữ cảnh của các sự kiện thể thao quan trọng.

- Quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ tại các sự kiện thể thao quy mô lớn:

Quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ được phép thực hiện từ 18 giờ đến 21 giờ trên báo nói và báo hình nếu nó là một phần của chương trình đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao quy mô khu vực, châu lục hoặc thế giới tổ chức tại Việt Nam và được phát sóng trực tiếp. Điều này giúp hỗ trợ những sự kiện thể thao quan trọng và đồng thời giới hạn quảng cáo rượu, bia vào những thời điểm cụ thể.

Các quảng cáo này cần tuân thủ các quy định cụ thể của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 24/2020/NĐ-CP, đồng thời không được phát sóng trong thời gian ngoài khoảng từ 18 giờ đến 21 giờ trên báo nói và báo hình. Điều này nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế tác động tiêu cực của quảng cáo rượu bia đối với cộng đồng. Quảng cáo rượu bia có thể được thực hiện trong khung giờ từ 18 giờ đến 21 giờ trong hai trường hợp cụ thể theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 24/2020/NĐ-CP như sau:

- Có sẵn trong các chương trình thể thao mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài: Quảng cáo rượu bia có thể được phát sóng trong khung giờ từ 18 giờ đến 21 giờ trên báo nói và báo hình nếu nó là một phần của các chương trình thể thao có bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài. Điều này áp dụng khi quảng cáo rượu bia là một phần của các sự kiện thể thao được mua bản quyền trực tiếp từ nguồn phát sóng nước ngoài.

- Tại các sự kiện thể thao quy mô lớn được tổ chức tại Việt Nam: Quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ được phép thực hiện trong khung giờ từ 18 giờ đến 21 giờ trên báo nói và báo hình nếu nó là một phần của chương trình đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao quy mô khu vực, châu lục hoặc thế giới tổ chức tại Việt Nam và được phát sóng trực tiếp.

 

3. Xử phạt việc quảng cáo rượu bia trong khung giờ bị cấm

Theo điểm đ khoản 2 Điều 33 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về quảng cáo rượu, bia được quy định cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng: Áp dụng cho một số hành vi quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và quảng cáo bia cụ thể sau đây:

+ Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin có nội dung, hình ảnh thể hiện rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính; hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

+ Sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên; sử dụng hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia;

+ Quảng cáo trong các sự kiện, trên các phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

+ Quảng cáo trên phương tiện giao thông;

+ Quảng cáo trên báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em; trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật;

+ Quảng cáo trên phương tiện quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật;

+ Quảng cáo không có cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật;

+ Quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác mà không có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia.

Như vậy, vi phạm những hành vi quảng cáo rượu, bia nêu trên có thể bị xử phạt một khoản tiền phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Theo khoản 5 Điều 4 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP, mức phạt tiền được quy định trong nghị định này áp dụng cho cá nhân. Trong trường hợp vi phạm hành chính cùng một hành vi, mức phạt tiền đối với tổ chức sẽ bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Vì vậy, theo quy định hiện nay, nếu có tổ chức thực hiện quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình trong khung giờ bị cấm (từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày), tổ chức này có thể bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng. Đây là mức phạt ứng với 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (20 triệu đồng đến 30 triệu đồng). Mức phạt này nhằm tăng cường sự chấp hành và tuân thủ quy định về quảng cáo rượu, bia, đặc biệt là trong thời gian và các điều kiện cụ thể.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5.5 độ và rượu, bia từ 5.5. độ đến dưới 15 độ

Để tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tận tâm lắng nghe và cung cấp giải pháp phù hợp nhất cho tình huống cụ thể của quý khách. Ngoài ra, quý khách cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chân thành cảm ơn sự hợp tác và niềm tin của quý khách hàng!