Cơ sở pháp lý?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Đ.N

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào chị, cảm ơn chị đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin mà chị cung cấp xin được tư vấn cho chị như sau:

Cơ sở pháp lý

-Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

>> Xem thêm:  Thuê văn phòng không viết hóa đơn thì có được tính làm chi phí hợp lý không?

Nội dung phân tích

- Về việc tính hàng hóa hư hỏng: Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì việc xác định giá trị hàng hóa hư hỏng được tính theo quy định tại khoản 2.1 Điều 6 như sau:

“Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, giá trị tổn thất của hàng hóa hư hỏng được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị được bồi thường (nếu có).

- Về đưa vào chi phí hợp lý:

Điểm b khoản 2.1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định như sau:

“b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

- Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

>> Xem thêm:  Điều kiện được tính vào chi phí hợp lý ? Cách hạch toán chi phí hợp lý và khấu trừ chi phí hợp lý ?

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).”

Như vậy, để đưa giá trị hàng hóa bị hư hỏng vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải chuẩn bị được hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng theo quy định trên và phải đáp ứng được là hàng hóa bị hư hỏng không được bồi thường. Đối với phần hàng hóa hư hỏng được bồi thường thì không được đưa vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của chị, cảm ơn chị đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Đưa chi phí điện, nước, thuê nhà vào chi phí hợp lý như thế nào ?