>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tư vấn thủ tục lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ?

Tư vấn thủ tục lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi, câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ khoản 4 điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC , phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ( mẫu số 5.4 phụ lục 5 ban hành kèm thông tư này) được in , phát hành, sử dụng quản lý như hóa đơn. Và trên hóa đơn thì phần cột giá, thành thì không được bỏ trống hoặc ghi bằng không mà thể hiện luôn trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Khi xuất hàng đi bán, sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nộ bộ kèm lệnh điều động nội bộ giao đi kèm chuyến hàng bán lưu động. Đối với số hàng đã bán, có hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng làm cơ sở hạch toán, ghi tăng giá vốn hàng bán, giảm giá trị hàng gửi bán, đồng thời làm chứng từ kê khai nộp thuế theo quy định.Đối với số hàng hoá chưa bán hết thì nhập kho, kế toán lập phiếu nhập kho, ghi giảm trị giá hàng gửi bán và tăng giá trị hàng tồn kho.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

----------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5.Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;