1. Hóa đơn chiết khấu thương mại được hiểu thế nào?

Hóa đơn chiết khấu thương mại là một tài liệu tài chính được sử dụng trong giao dịch thương mại để ghi nhận việc giảm giá hoặc chiết khấu được cung cấp cho khách hàng. Chiết khấu thương mại thường được áp dụng khi khách hàng mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một nhà cung cấp và nhà cung cấp muốn thúc đẩy doanh số bán hàng, thưởng cho khách hàng thường xuyên hoặc để thúc đẩy giao dịch cụ thể nào đó.

Thông thường, hóa đơn chiết khấu thương mại sẽ bao gồm các thông tin sau: Thông tin về người bán, tên và địa chỉ của nhà cung cấp hoặc người bán. Thông tin về người mua, tên và địa chỉ của khách hàng hoặc người mua. Số hóa đơn, số hóa đơn là một số duy nhất được sử dụng để xác định giao dịch cụ thể. Ngày xuất hóa đơn, ngày mà hóa đơn được tạo ra hoặc xuất bản. Mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ, danh sách các mặt hàng hoặc dịch vụ được mua, bao gồm thông tin về số lượng, giá cả và tổng cộng. Tổng cộng trước chiết khấu, tổng giá trị của các mặt hàng hoặc dịch vụ trước khi áp dụng chiết khấu. Chiết khấu thương mạ, số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm được chiết khấu từ tổng cộng trước chiết khấu. Tổng cộng sau chiết khấu, tổng giá trị cuối cùng sau khi áp dụng chiết khấu. Thành tiền, số tiền cuối cùng mà khách hàng phải thanh toán sau khi đã áp dụng chiết khấu.

Hóa đơn chiết khấu thương mại giúp cho cả người mua và người bán hiểu rõ về các điều khoản và điều kiện của giao dịch, đồng thời cung cấp thông tin về chi phí thực tế mà người mua phải trả sau khi được giảm giá hoặc chiết khấu. Điều này có thể giúp tạo động lực cho khách hàng mua nhiều hơn và duy trì mối quan hệ kinh doanh tích cực với nhà cung cấp.

2. Giải đáp vướng mắc về việc xuất hóa đơn chiết khấu thương mại

Theo quy định tại Công văn 457/CTHN-TTHT giải đáp các vướng mắc về việc xuất hóa đơn chiết khấu thương mại cụ thể như sau:

* Khi Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và áp dụng chiết khấu thương mại cho khách hàng theo quy định của pháp luật, cần tuân thủ các quy định sau đây đối với nội dung hóa đơn:

- Thể hiện rõ chiết khấu thương mại và khuyến mại: Khi Công ty áp dụng hình thức chiết khấu thương mại hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật, nên đảm bảo rằng thông tin về những lợi ích này được hiển thị một cách minh bạch và dễ hiểu trên hóa đơn điện tử. Điều này bao gồm việc liệt kê cụ thể số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm của chiết khấu thương mại và khuyến mại, cũng như mô tả rõ ràng về các điều kiện và quy định áp dụng cho chúng.

- Xác định giá trước thuế GTGT: Khi Công ty áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật, hóa đơn điện tử nên cung cấp thông tin chi tiết về giá gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ trước khi chiết khấu. Điều này giúp cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách giá trị của giao dịch được tính toán và từ đó, tính toán thuế GTGT một cách chính xác dựa trên giá trị trước khi chiết khấu thương mại hoặc khuyến mại được áp dụng.

Tuyệt đối tuân thủ các quy định này giúp Công ty đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong việc sử dụng hóa đơn điện tử và áp dụng chiết khấu thương mại. Điều này không chỉ giúp Công ty tuân thủ pháp luật mà còn tạo sự tin tưởng cho khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý thuế và tài chính của doanh nghiệp.

* Khi ta xem xét việc áp dụng chiết khấu thương mại dựa trên số lượng hoặc doanh số của hàng hóa và dịch vụ, cần lưu ý rằng số tiền chiết khấu được tính điều chỉnh và hiển thị trên hóa đơn bán hàng hoặc dịch vụ. Điều này áp dụng cho giao dịch cuối cùng và các giao dịch trong các kỳ tiếp theo. Một cách cụ thể, nếu chiết khấu thương mại được xác định dựa trên số lượng hoặc doanh số hàng hóa hoặc dịch vụ đã mua, thì số tiền chiết khấu cụ thể cho giao dịch đó sẽ được thể hiện rõ ràng trên hóa đơn bán hàng hoặc dịch vụ. Số tiền này có thể thay đổi cho mỗi giao dịch cụ thể tùy thuộc vào số lượng hoặc doanh số mua hàng hóa hoặc dịch vụ.

Ngoài ra, việc tính toán và hiển thị số tiền chiết khấu cũng nên được thực hiện cho các giao dịch trong các kỳ tiếp theo, để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đối với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận chiết khấu thương mại. Điều này giúp cả người bán và người mua có cái nhìn rõ ràng về lợi ích cụ thể mà họ đạt được từ việc áp dụng chiết khấu này, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho việc quản lý tài chính và ghi nhận thuế một cách chính xác.

* Khi chúng ta xem xét tình huống mà số tiền chiết khấu được xác định khi kết thúc chương trình chiết khấu hàng bán hoặc kỳ chiết khấu, thì quy trình lập hóa đơn điều chỉnh trở nên quan trọng. Hóa đơn điều chỉnh nên đi kèm với một bảng kê chi tiết các số hóa đơn cần phải điều chỉnh, bao gồm số tiền và tiền thuế phải điều chỉnh, theo quy định sau đây: Dựa trên Điều 7 của Thông tư 219/2013/TT-BTC, giá tính thuế đối với các loại hàng hóa và dịch vụ, bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa và dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng, cần được xác định dựa trên các khoản từ khoản 1 đến khoản 21.

Hóa đơn điều chỉnh cần phản ánh một cách chi tiết số tiền chiết khấu đã được điều chỉnh, và tiền thuế liên quan đến các giao dịch đã thay đổi. Bảng kê cần ghi rõ thông tin về số hóa đơn cụ thể, số tiền chiết khấu và tiền thuế cần điều chỉnh, cùng với các chi tiết khác cần thiết để thể hiện rõ ràng sự điều chỉnh này. Việc thực hiện quy trình lập hóa đơn điều chỉnh và bảng kê này là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và tính toán thuế một cách chính xác. Đồng thời, nó cũng giúp giữ cho sự minh bạch và tính công bằng trong việc quản lý tài chính và giao dịch của cơ sở kinh doanh.

3. Tầm quan trọng của việc xuất hóa đơn chiết khấu thương mại

Việc xuất hóa đơn chiết khấu thương mại có tầm quan trọng đặc biệt trong môi trường kinh doanh và tài chính. Dưới đây là những lý do quan trọng:

- Tuân thủ pháp luật: Xuất hóa đơn chiết khấu thương mại đảm bảo rằng công ty của bạn tuân thủ các quy định pháp luật về thuế và giao dịch thương mại. Việc tuân thủ pháp luật là rất quan trọng để tránh xung đột với cơ quan thuế và tránh bị phạt.

- Minh bạch: Hóa đơn chiết khấu thương mại là một công cụ quan trọng để cung cấp minh bạch trong các giao dịch thương mại. Nó giúp cả người bán và người mua hiểu rõ về các điều khoản và điều kiện của giao dịch, cũng như về số tiền chiết khấu được áp dụng.

- Quản lý tài chính: Hóa đơn chiết khấu thương mại cung cấp thông tin cụ thể về số tiền được giảm giá hoặc chiết khấu. Điều này giúp quản lý tài chính của công ty dễ dàng theo dõi các khoản giảm giá và hiệu quả kế hoạch tài chính.

- Thúc đẩy doanh số bán hàng: Chiết khấu thương mại có thể là một công cụ hấp dẫn để thúc đẩy doanh số bán hàng. Khi khách hàng biết rằng họ có cơ hội nhận được giảm giá, họ có thể mua nhiều hơn hoặc thường xuyên hơn.

- Xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng: Việc cung cấp chiết khấu thương mại có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng. Họ cảm thấy được đối xử công bằng và có thể trở thành khách hàng trung thành.

- Giảm chi phí thuế: Chiết khấu thương mại có thể ảnh hưởng đến việc tính toán thuế. Bằng cách xuất hóa đơn chiết khấu thương mại một cách chính xác, bạn có thể giảm thiểu thuế phải trả.

Tóm lại, việc xuất hóa đơn chiết khấu thương mại không chỉ là một quy định pháp luật mà còn là một phần quan trọng trong quản lý tài chính, xây dựng mối quan hệ với khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Chiết khấu giấy tờ có giá là gì? Quy định pháp luật về chiết khấu giấy tờ có giá? Bao thanh toán là gì? Quy định pháp luật về bao thanh toán. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.