Giao dịch điện tử bảo mật (SET) là thể thức thanh toán được đảm bảo bởi Mastercard và Visa và bởi hầu như tất cả những người tham gia trong ngành thương mại điện tử, tạo thuận lợi cho việc truyền thông tin thanh toán thẻ tín dụng an toàn qua Internet và các mạng lưới khác. Một tiêu chuẩn ngành mở rộng, SET phong tỏa các chi tiết thẻ tín dụng, từ chối các thương nhân tiếp cận thông tin thẻ tín dụng của khách hàng. SET giúp các thương nhân xác minh những người mua mong muốn, và nó bảo vệ những người mua bằng cách chuyển thông tin tín dụng trực tiếp đến công ty phát hành thẻ, để xác nhận và tính tiền.